asyan.org
добавить свой файл
1
ПроектКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2012 р. №

Київ
Про внесення змін

до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2006 р. № 1404
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, ст. 2752, № 44, ст. 2946, № 51, ст. 3406; 2007 р., № 43, ст. 1715, № 53, ст. 2157, № 56, ст. 2252, № 59, ст. 2344, № 91, ст. 3336; 2008 р., № 9, ст. 220, № 63, ст. 2146, № 69, ст. 2322, № 70, ст. 2355, № 81, ст. 2737, № 90, ст. 3004, № 95, ст. 3142; 2009 р., № 5, ст. 128, № 43, ст. 1442, № 46, ст. 1550, № 52, ст. 1794, № 79, ст. 2679, № 97, ст. 3362, № 99, ст. 3423; 2010 р., № 9, ст. 462, № 39, ст. 1307, № 70, ст. 2529, № 84, ст. 2958, № 90, ст. 3180, № 91, ст. 3222, № 94, ст. 3342, № 100, ст. 3567; 2011 р., № 42, ст. 1723, № 47, ст. 1921) такі зміни:

доповнити пункт підпунктом 12 такого змісту:

“12) на строк не більше двох місяців - санаторно-курортних послуг для інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства.”;

останній абзац після слова і цифри “підпунктом 11” доповнити словами і цифрою “, послуг, передбачених підпунктом 12”.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ
Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до пункту 1 постанови

Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2006 р. № 1404”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів здійснюється відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.02006 № 187. Пунктом 10 зазначеної постанови передбачено, що інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку забезпечуються путівками до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 45 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок.

В той же час постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” передбачено здійснення попередньої оплати за санаторно-курортні послуги для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства, на строк не більше одного місяця.

Невідповідність строків лікування інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку та строків надання попередньої оплати унеможливлює гарантоване санаторне-курортне лікування інвалідів, які отримали путівки та заїхали до санаторіїв спінального профілю після 16 листопада, що створює передумови порушень бюджетного законодавства та сприяє зростанню соціальної напруги серед інвалідів.

Проектом пропонується передбачити у договорах про закупівлю санаторно-курортних послуг для інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку строк попередньої оплати не більше двох місяців та надавати передплачені послуги на початку наступного бюджетного року

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту акта розроблено з метою унормування проблемного питання в частині збільшення строку попередньої оплати при укладенні договорів про закупівлю санаторно-курортних послуг для інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку до двох місяців та надання передплачених послуг на початку року.

3. Правові аспекти

Конвенція ООН “Про права інвалідів”, закони України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, постанови Кабінету Міністрів від 22.02.02006 № 187 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення”, від 09.10.2006 № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень розпорядження Кабінету Міністрів України додаткових витрат з Державного бюджету України не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, МОЗ, Мін’юстом.

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України погоджено з Головою Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів-спінальників України» та виконавчим директором Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання «Національна асамблея інвалідів України».

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить своєчасно та якісно забезпечувати санаторно-курортними послугами інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до пункту 1 постанови

Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404”Зміст положення (норми)

чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Підпункт 12 пункту 1

відсутній


Підпункт 12 пункту 1

“12) на строк не більше двох місяців - санаторно-курортних послуг для інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства.”.

Останній абзац пункту 1

Замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного року (крім матеріалів, конструкцій, виробів, передбачених абзацом третім підпункту 4, товарів, робіт і послуг, передбачених абзацами четвертим, сьомим і дев'ятим підпункту 5, товарів, обладнання, робіт і послуг, передбачених підпунктом 6, товарів, робіт і послуг, передбачених підпунктом 10 цього пункту, товарів, робіт і послуг для будівництва першої черги метрополітену (м. Дніпропетровськ), робіт, передбачених підпунктом 11, а також вакцин для профілактичних щеплень людей, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, а також національним проектом "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства", обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення, лікарських засобів і виробів медичного призначення, передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв'язку, транспортних послуг з авіаперевезень та закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів і робіт, пов'язаних з підготовкою у 2010 році стадіонів, аеропортів, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві, а також робіт з капітального ремонту, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та робіт з капітального будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд і закупівлі технологічного та гірничошахтного обладнання для такого підприємства, робіт, пов'язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2012", робіт з реконструкції парку культури та відпочинку імені Г.І. Петровського та палацу культури імені Г.І. Петровського у м. Донецьку, обладнання для об'єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва), а також послуг, пов’язаних з навчанням, стажуванням студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном.Останній абзац пункту 1

Замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного року (крім матеріалів, конструкцій, виробів, передбачених абзацом третім підпункту 4, товарів, робіт і послуг, передбачених абзацами четвертим, сьомим і дев'ятим підпункту 5, товарів, обладнання, робіт і послуг, передбачених підпунктом 6, товарів, робіт і послуг, передбачених підпунктом 10 цього пункту, товарів, робіт і послуг для будівництва першої черги метрополітену (м. Дніпропетровськ), робіт, передбачених підпунктом 11, послуг, передбачених підпунктом 12, а також вакцин для профілактичних щеплень людей, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, а також національним проектом "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства", обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення, лікарських засобів і виробів медичного призначення, передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв'язку, транспортних послуг з авіаперевезень та закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів і робіт, пов'язаних з підготовкою у 2010 році стадіонів, аеропортів, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві, а також робіт з капітального ремонту, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та робіт з капітального будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд і закупівлі технологічного та гірничошахтного обладнання для такого підприємства, робіт, пов'язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2012", робіт з реконструкції парку культури та відпочинку імені Г.І. Петровського та палацу культури імені Г.І. Петровського у м. Донецьку, обладнання для об'єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва), а також послуг, пов’язаних з навчанням, стажуванням студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном.