asyan.org
добавить свой файл
1
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про ратифікацію

Поправки до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пунктом 1 Рішення II/5b Наради Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі – Орхуська конвенція), яка відбулася 25-27 травня 2005 року було затверджено Висновки та рекомендації Комітету дотримання Орхуської конвенції, згідно з якими було визнано, що Україна не виконує вимоги ч. 1 ст. 3 Орхуської конвенції щодо створення необхідних законодавчих, регулятивних та інші заходів, включаючи заходи щодо досягнення відповідності положень, які регламентують порядок виконання положень цієї Конвенції, стосовно інформації, участі громадськості та її доступу до правосуддя, а також відповідних заходів для забезпечення умов їх застосування, для створення і підтримки чіткої, прозорої та злагодженої структури для виконання положень цієї Конвенції.

Пунктом 5 Рішення III/5f Наради Сторін Орхуської конвенції було прийнято рішення винести попередження уряду України, яке вступить в силу з 1 травня 2009 року у випадку невиконання Україною вимог передбачених пунктами a – d пункту 5 Рішення III/5f Наради Сторін Орхуської конвенції. Пунктом «а» пункту 5 Рішення III/5f було передбачено прийняття чітких національних правил, які регулюють строки та процедури проведення консультацій з громадськістю, направлення останньою зауважень і пропозицій та надання громадськості інформації покладної в основу прийнятих рішень. На виконання цих вимог було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 року № 1628-р План дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f. Цим планом дій було передбачено розроблення подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту Закону України Про ратифікацію Поправки до Орхуської конвенції (щодо генетично модифікованих організмів).
2. Мета і шляхи її досягнення

Проект закону спрямований на досягнення кількох цілей. По-перше, однією з основних цілей є необхідність створення процедури участі громадськості у процесі надання дозволу на вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів. Ратифікація зазначеної вище поправки дозволить наповнити діючими механізмами положення ст. 2 Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, у частині забезпечення біологічної безпеки людини.

По-друге, метою прийняття зазначеного проекта є також виконання вимог Орхуської конвенції та уникнення накладення санкцій на Україну.
3. Правові аспекти

Правовими підставами для прийняття цього проекту є положення: ч. 1 ст. 3 Орхуської конвенції, ст. 2 Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, Рішень II/5b та III/5f Наради Сторін Орхуської конвенції, а також Плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 року № 1628-р.

У сфері в якій буде діяти проект пропонованого закону діють: Орхуська конвенція; Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-ХІІ, Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ, Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31.05.2007 № 1103-V, Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № VI, Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» 17.12.93 № 3748 – ХІІ, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі» від 02.04.2009 № 308, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин» від 23.07.2009 № 808, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 15.10.2004 № 1378; Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля, затверджене Наказом Мінприроди від 18.12.2003 року № 168; Положення про порядок надання екологічної інформації, затвердженого Наказом Мінприроди від 18.12.2003 року № 169 та інші акти чинного законодавства.

Реалізація цього акта не потребує внесення змін до чинних актів та визначення недійсними актів чинного законодавства.

Проект закону стосується прав і свобод людини і спрямований на вдосконалення механізму їх реалізації і захисту.
4. Фінансово-економічне обґрунтування

Ратифікація Поправки до Про ратифікацію Поправки до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України стосується сфери діяльності Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується відносин у соціально-трудовій сфері, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.
10. Прогноз результатів

Позитивними наслідками ратифікації Поправки до Про ратифікацію Поправки до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля буде створення засад для участі громадськості у процесі надання дозволу на вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів. Ратифікація зазначеної вище поправки дозволить наповнити діючими механізмами положення ст. 2 Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, у частині забезпечення біологічної безпеки людини.

Прийняття цього проекту буде сприяти виконанню вимог Орхуської конвенції та уникнення накладення санкцій на Україну.

Міністр М.В. Злочевський
“___”____________2011 р.