asyan.org
добавить свой файл
1
Пояснювальна записка
Комплексна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в Заставнівському районі у 2011 році (далі – Комплексна програма) спрямована на усунення причин, які призводять до виникнення такого явища, як дитяча безпритульність і бездоглядність, поширення соціального сирітства дітей, порушення прав дитини.

Зокрема, до основних причин, що зумовлюють дитячу безпритульність і бездоглядність, слід віднести такі:

– неспроможність батьків утримувати дітей, відсутність у них житла;

– жорстокі форми виховання дітей в сім’ях;

– психологічна криза стосунків батьків та дітей;

– неспроможність або небажання сім’ї виконувати виховні функції;

– перебування дітей під опікою матеріально неспроможних родичів (бабусь, дідусів);

– експлуатація батьками праці дітей, що призводить до послаблення будь-якої мотивації до продовження навчання;

– нездатність державної інтернатної системи забезпечити соціалізацію вихованців з урахуванням їх потреб та умов розвитку суспільства;

– низька результативність роботи органів опіки та піклування, недосконала система виявлення неблагополучних сімей.

Одним з напрямів подолання сирітства є створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета цієї Комплексної програми полягає у подоланні дитячої безпритульності і бездоглядності, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей.

Для досягнення мети Комплексної програми необхідно:

– розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх біологічними батьками з метою усунення причин безпритульності і бездоглядності;

– реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу;

– покращити роботу органів опіки і піклування щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямувати їх діяльність з урахуванням пріоритетності впровадження сімейних форм влаштування дітей;

– поліпшити фінансове та матеріально-технічне забезпечення прийомних сімей, а якщо будуть створені, то дитячих будинків сімейного типу;

– забезпечити ведення єдиної інформаційної системи обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Комплексна програма розрахована на 1 рік з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

Основними завданнями Комплексної програми є:

– розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

– застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають у закладах соціального захисту.

У результаті виконання Комплексної програми передбачається забезпечити:

– зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей (станом на 01.01.2011 кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах – 29, в них дітей –64);

– проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками дітей;

– надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги.

Фінансове забезпечення виконання Комплексної програми здійснюється в межах видатків, передбачених на відповідну мету у районному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Начальник служби

у справах дітей Юрчук В.М.