asyan.org
добавить свой файл
1 2
ОРІЄНТОВНІ ЗРАЗКИ КОНСПЕКТІВ УРОКІВ ЕКОНОМІКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
ТЕМА: ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ. ПОСЛУГИ.

МЕТА: Ознайомити учнів з поняттям «послуги», формувати уміння розрізняти товари та послуги; розширювати уявлення школярів про різноманітність потреб людини та шляхи їх задоволення; виховувати бажання робити приємні послуги.

ОБЛАДНАННЯ: картка з назвами товарів та послуг, куб із написаними на

гранях завданнями та запитаннями для самостійної роботи, тести, кольорові картки-сигнали, маски для інсценування казки «Ріпка», картон, папір, клей, ножиці.
ХІД УРОКУ

І Актуалізація.

1. Повторення правил спілкування.

ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ

ГОВОРИТИ ПО ОДНОМУ

ПІДНІМАТИ РУКУ

БУТИ ТОЛЕРАНТНИМ

ГОВОРИТИ ПО ТЕМІ

БУТИ АКТИВНИМ

ПІДТРИМУВАТИ ОДИН ОДНОГО

КРИТИКУВАТИ ІДЕЇ, А НЕ ЛЮДИНУ

ВИКОНУВАТИ ВСІ ПРАВИЛА

2. Повторення матеріалу, вивченого на попередніх уроках.

а) Потреби.

- Що вам відомо про потреби людей?

(Вони нескінченні).

- Які бувають потреби?

(Потреби бувають: духовні, матеріальні; індивідуальні, колективні; раціональні, нераціональні).

- Наведіть приклади.

(Відповіді дітей).

б) Товари.

- Товари - один із способів задоволення потреб людини. На минулому занятті ви познайомились з двома групами товарів. Хто нагадає, які це групи?

(Це товари-субститути та комплементарні товари).

- Які товари називають комплементарними? (Це товари, які доповнюють один одного).

- Які товари ми називаємо товарами-субститутами? (Товари, які можуть замінити один одного).

- Наведіть приклади.

(Комплементарні товари: магнітофон та касета, тарілка й ложка; товари-субститути: чашка і стакан, ручка та олівець).

в) Самостійна робота.

Перевірка засвоєних учнями знань здійснюється за допомогою малюнкового тесту.

г) Робота в парах. Взаємоперевірка виконаного завдання.

II Вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення теми і мети уроку.

- Не кожну потребу можна задовольнити за допомогою товару. Наприклад, якщо ви захочете зробити гарну зачіску, то підете до перукарні. Робота перукаря є послугою для вас. Тобто діяльність інших людей, спрямована на задоволення наших потреб, є послугою нам. І сьогодні ми з вами будемо говорити про різні види послуг, які люди можуть надавати один одному та вчитися розрізняти поняття товари та послуги.

2. Робота в групах.

Порівняльна характеристика товарів та послуг.

Кубування.

ЗАВДАННЯ НА ГРАНЯХ КУБА

1. Наведи приклад будь-якого товару.

2. Визнач види послуг, пов'язаних з цим товаром.

3. Порівняй це. Скажи чим відрізняється товар від послуги?

4. Що людині потрібніше: товари чи послуги?

5. Наведіть аргументи «ЗА».

6. Наведіть аргументи «ПРОТИ».

Від кожної групи обирається спікер, який презентує думку групи.

3. Висновок.

- Отже, і товари, і послуги служать для задоволення потреб людини.

Товар - це предмет, який можна розглянути, пощупати, придбати, продати,

повернути.

Послуга - це дія однієї людини (людей), спрямована на задоволення потреб

інших людей.

4. Робота в групах.

Клас ділиться на 4 групи. Кожна група виконує певне завдання.

I - зробити закладку для книги.

II - зробити іграшку з паперу.

III - заспівати пісню.

IV - підготуватися до інсценізації казки "Ріпка".

5. Презентація роботи в групі метою визначення учнями класу, що є результатом цієї роботи: товар чи послуга?

III Закріплення вивченого.

1. Учитель читає загадки. Якщо відгадка означає назву товару, учні показують картки червоного кольору, якщо послугу - зеленого.

ЗАГАДКИ

Ось так дім - одне вікно,

Кожен день в вікні кіно.

(Наприклад, телевізор - це товар,

демонстрація телепередач - послуга).

Зуби є, а рота немає.

(Гребінець).

Всіх на світі одягає,

Але що зшиє - не вдягає.

(Голка).

Двоє друзів розмовляли,

Щось до вуха прикладали.

- Це Москва? Алло!

- Вона!

- В нас весна!

- І в нас весна!

- Ми ждемо у гості вас!

- Приїжджайте й ви до нас!

Грі кінець. І це не сон -

Діти грали в ...

(Телефон).

2. Гра "Знайди пару".

Одержавши картку з написаною на ній назвою товару, учень має знайти пару за карткою, на якій написано назву послуги, пов'язаної з цим товаром. Наприклад, парою учневі, який отримав картку з написом "перевезення вантажу" може бути учень, в якого знаходиться картка з написом "автомобіль".

IV Підсумок уроку.

1. Самостійна робота: Закінчи речення.

I в. Товари - це ...

II в. Послуги — це ...

2. Дискусія.

- Що приємніше: робити послугу чи отримувати її?

V Домашнє завдання.

Зробити приємну послугу члену сім'ї (друзям, однокласникам тощо).

ТЕМА:ТОВАРИ-СУБСТИТУТИ. КОМПЛЕМЕНТАРНІ ТОВАРИ.
МЕТА: дати учням уявлення про економічні поняття "товари-

субститути", "комплементарні товари", формувати уміння добирати такі товари до поданих, знаходити пари таких товарів самостійно;

поширювати словниковий запас економічних термінів учнів; виховувати уміння спілкуватись, толерантність.

ОБЛАДНАННЯ: правила спілкування (табл.),кольорові картки з назвами товарів, картки з малюнками різноманітних товарів, картки з позначенням потреб людини, кольорові олівці, фломастери, товари для навчальної гри.

ХІД УРОКУ

I Оргмомент.

Повторення правил спілкування.

II Повторення вивченого матеріалу.

1. Які бувають потреби?

- матеріальні

- духовні

- індивідуальні

- колективні

- раціональні

- нераціональні

2. Тест-перевірка засвоєних знань.

Розфарбувати букву А на картці синім кольором, якщо це потреба духовна, червоним - якщо матеріальна.

1в.

У мене є потреба

заїсти Апельсин

вивчити прАвило

купити Автомобіль

зробити фіззАрядку

2в.

У мене є потреба

послухати співАчку

випити кАву

відвідати вистАвку

з'їсти Ананас

3.Назвати індивідуальну потребу (матеріальну, духовну).

4. Робота в групах.

Назвати колективну потребу класу - 1 група

школи - 2 група

України - 3 група

людства - 4 група

5.Навести приклад потреб раціональних, нераціональних.

III Робота над новим матеріалом.

- Щоб задовольнити деякі потреби, людині необхідно придбати товар.

- Наведіть приклади товарів.

- Товари можуть "дружити", "товаришувати".

1. Інсценівка "Комплементарні товари".

- Добридень, Оленко!

- Добридень, Максиме!

Який в тебе гарний зошит, до нього дуже підходить моя ручка, адже в зошиті ми пишемо ручкою.

- Так, зошит і ручка наче говорять комплементи один одному. Такі товари називаються комплементарними.

2. Інсценівка "Товари-субститути".

- А інші товари можуть легко замінити один одного.

- Добридень, Ганнусю!

- Добридень, Галю!

- Я купила ручку і забула її вдома. Чи немає в тебе зайвої?

- На жаль, немає. Але ручку ти цілком можеш замінити іншим товаром, наприклад, олівцем.

Ручка і олівець - товари-субститути, тобто товари, які замінюють один одного.

3. Серед предметів, виставлених на столі, знайти товари-субститути, товари-комплементи.

IV Тест-перевірка засвоєних знань.

Обвести потрібну літеру на картці:

С (товари-субститути) - синім кольором

К (комплементарні товари) - червоним кольором.

V Гра "Знайди пару".

Учасники гри одержують кольорові картки з назвами різних товарів. Діти повинні знайти пару до товару, позначеного на картці. Картки синього та жовтого кольору - це товари-субститути, червоного та зеленого кольору - комплементарні товари.

Після того, як учні знайшли пару і сіли за парти, робиться висновок, що один і той самий товар може бути комплементарним або субститутом по відношенню до іншого.

Наприклад, ліжко та диван - це комплементарні товари, ліжко та ковдра - товари-субститути.

VI Підсумок уроку.

- На які дві групи можна поділити товари?

- Які товари називають комплементарними?

- Які товари називають товари-субститути?

Гра "Вибір товару".

Діти одержують товари, до яких вони повинні дібрати серед товарів, виставлених на дошці, товари-субститути або комплементарні товари.

VII Домашнє завдання.

Дібрати по 2 пари товарів-субститутів, товарів-комплементів, виконати завдання на картках.

ТЕМА: ОБМЕЖЕНІСТЬ. ІЛЮСТРАЦІЯ СИТУАЦІЇ ОБМЕЖЕНОСТІ.

( за мотивами української народної казки « Рукавичка»)

МЕТА:на основі змісту української народної казки «Рукавичка» познайомити

учнів з поняттям обмеженість, проілюструвати ситуацію обмеженості;

розвивати уявлення учнів про економічний зміст відомої казки;

виховувати почуття колективізму, прагнення здійснювати розподіл на

користь кожного.
Хід уроку

І Повторення матеріалу, вивченого на попередніх уроках.

- Що ви знаєте про потреби?

( Потреби людей нескінчені)

- Які бувають потреби?

( Матеріальні, духовні; індивідуальні, колективні; раціональні, нераціональні)

- Що служить для задоволення потреб людини?

( Товари та послуги)

- Чому людські потреби не завжди задовольняються?

( Тому що можливості людей обмежені)

ІІ Робота над новим матеріалом.

1.Введення поняття « обмеженість».

На підлозі крейдою малюється рукавичка.

Розмір рукавички повинен бути не дуже великим, таким, щоб там могла розміститися тільки певна частина учнів класу.

Учитель просить кількох учнів сісти «всередині» рукавички. В рукавичку сідають все нові й нові учні, поки в ній не стане тісно. Учитель спостерігає незадоволеність учнів, але не бере участь у обговоренні, а тільки слідкує за порядком. Потім просить дітей повернутися на місця.

2. Інсценізація української народної казки « Рукавичка».

3. Обговорення проблеми.

- Яка потреба виникла у всіх звірів у зв′язку з рукавичкою?

( В ній було занадто мало місця, всі звірі не змогли в ній в вміститися)

- Часто того, чого ми хочемо, на всіх не вистачає. Така ситуація називається ситуацією обмеженості.

- Що саме було обмежено в казці?

(Місце всередині рукавички)

- Отже, звірі в казці, як і ви, відчули на собі обмеженість простору.

- Наведіть інші приклади того, як ви відчували обмеженість чого-небудь.

(Відповіді дітей)

4. Створення проблемної ситуації.

Учитель показує учням набори пластиліну й говорить, що кожен учень повинен виліпити одного з персонажів казки, запитує, хто хоче отримати набір пластиліну.

- Отже, пластилін – потреба більшості (або всіх) учнів класу.

Учитель роздає учням пластилін, але в ході роздачі стає зрозуміло, що наборів на всіх не вистачає.

- Яка ситуація склалася в класі?

(Ситуація обмеженості)

Обмеженість –умова недостачі чогось, що нам необхідно для досягнення нашої мети.

5. Робота в групах.

Обговорення того, як вирішити дану проблему.

(Відповіді дітей)

- Отже, коли, щось є в обмеженій кількості, доводиться робити вибір, як саме це розподілити й використовувати.

Кожна група робить вибір вирішення проблеми.

6. Виготовлення фігурок тварин.

7. Заповнення рукавички.

Діти заповнюють рукавичку фігурками тварин.

Учитель говорить, що вони можуть вести свої діалоги між тваринами, але повинні вживати економічні терміни ( наприклад, замість « не вистачає місця» говорити « обмеженість простору»)

8. Придумування іншого закінчення казки.

- Які інші способи розподілу обмеженого простору всередині рукавички ви могли б запропонувати?

ІІІ Підсумок уроку.

- Що таке обмеженість?

- Яку ситуацію називають ситуацією обмеженості?

- Наведіть приклади, коли ситуація обмеженості виникла у персонажів літературних творів, що ви читали на уроках читання, позакласного читання, самостійно.

ІV Домашнє завдання.

- Навести приклади, коли ситуація обмеженості виникла в учнів у сім′ї або школі, пояснити шляхи її вирішення.


ТЕМА: ПРОБЛЕМА ВИРОРУ. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ.

МЕТА: познайомити учнів з поняттям альтернатива, альтернативна вартість,

формувати уміння складати сітку прийняття рішень;

розвивати уявлення учнів про обмеженість ресурсів;

виховувати повагу до вибору інших людей, толерантність.
Хід уроку

І Повідомлення теми і мети уроку.

- У житті людям часто доводиться робити вибір. А як саме робити вибір, щоб прийняти правильне рішення?

- Сьогодні на уроці, допомагаючи хлопчику Петрику робити вибір, ви навчитеся робити його самостійно, розрізняти поняття альтернатива та альтернативна вартість, будувати сітку прийняття рішень.
ІІ Актуалізація.

- Одного разу Петрик повернувся зі школи, пообідав, зробив уроки й сестричка Наталочка його запитала:

- А що ти зараз робитимеш?

- У мене ціла година вільного часу, - казав Петрик. – Уроки я зробив і можу відпочити, наприклад, пограти з хлопцями у футбол. Або пограти з Миколкою в шахи. Або піти до бібліотеки, почитати нові журнали. Або залишитися вдома й подивитися мультфільми.

- А що саме ти вибереш? – допитувалась Наталочка.

Та Петрик ніяк не міг вирішити, як краще йому використати вільний час. І дівчинка запропонувала брату вирішити дану проблему разом.
ІІІ Робота над новим матеріалом.

1. Визначення альтернативної вартості.

- Уявіть себе на місці Петрика. Якщо у вас є тільки одна година вільного часу, то ви маєте обмежений ресурс – час.

Можна обрати різні варіанти (або альтернативи), щоб використати обмежений час. Наприклад:
1 година

вільного часу
гра з хлопцями гра відвідування перегляд

у футбол в шахи бібліотеки мультфільму
- Але одночасно всім займатися не можна. Тому Треба зробити вибір: на що саме витратити цю голину вільного часу?

(Учні наводять свої варіанти відповідей)

Напевно, хтось із учнів скаже, що він пішов би пограти у футбол.

- А якби зараз з′ясувалося, що, наприклад, хлопці не зібралися або загубили м′яча. Що ти вибрав би тоді? Тобто, який варіант вибору є для тебе другим за значенням?

( наприклад, пограти в шахи)

- Отже, ЦІНА гри у футбол – це відмова від того, щоб піти грати в шахи. Ця ціна вибору називається АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ВАРТІСТЮ. Тобто то, від чого ми відмовляємося заради найкращого (на наш погляд) рішення.

2. Висновки.

- Який вибір має робити людина у зв′язку з тим, що ресурси обмежені?

(Як саме використати цей ресурс)

- Коли вибір зроблено, можна говорити про ціну вибору або альтернативну вартість. Що таке альтернативна вартість?

( це другий за значенням (після найкращого) варіант вибору)

3. Складання сітки прийняття рішень.

- А як саме робити вибір?

Розглянемо на прикладі Дня народження Петрика.

У Петрика скоро День народження. Цілий рік після попереднього дня народження він мріяв про те, щоб йому подарували живу тваринку. Нарешті батьки пообіцяли це зробити, але з умовою, що вибір тваринки повинен відповідати певним критеріям, тобто вимогам: жива істота не повинна заважати старенькій бабусі, тобто не повинно бути ніякого галасу; догляд за тваринкою повинен бути не дуже складним, щоб хлопчик сам міг розв′язувати всі проблеми; звірятко повинно бути таке, щоб з ним можна було гратися, інакше хлопчику з ним буде нецікаво.

- Давайте допоможемо Петрику зробити вибір, склавши
СІТКУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Критерії
Альтернатива


Діти з учителем заповнюють таблицю

У тій клітинці, де тваринка відповідає критерію, ставиться значок ☺.

Після заповнення таблиця може мати такий вигляд:


Критерії
Альтернатива


Тиша


Сам


Гра


Бали


Собачка
2


Киця
3


Рибки1


- Отже, який найкращий варіант для Петрика?

(Кошеня, адже цей варіант відповідає всім трьом критеріям і набрав найбільшу кількість балів)

- А яка альтернативна вартість Петрикового вибору?

4. Виділення етапів прийняття рішення.

- Щоб прийняти рішення або зробити правильний вибір, треба подолати
П′ять етапів:


 1. ВИЗНАЧИТИ ПРОБЛЕМУ (що саме треба вирішити?)

 2. ПЕРЕРАХУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВИ (які існують можливі варіанти розв′язання проблеми?)

 3. СФОРМУЛЮВАТИ КРИТЕРІЇ (що для нас важливо?)

 4. ОЦІНИТИ АЛЬТЕРНАТИВИ (чи відповідає кожен варіант визначеним критеріям?)

 5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ.


ІV Закріплення вивченого.

1. Робота в групах.

- Скласти сітку прийняття рішень « Як організувати святкування Нового року в класі (школі)?»

2. Розподіл обмеженої кількості товарів між членами групи.

4 членам групи пропонується розподілити між собою 3 товари. Вироблення критеріїв розподілу.

V Підсумок уроку.

VІ Домашнє завдання.

Допомогти батькам зробити вибір, склавши сітку прийняття рішень.

ТЕМА: РЕМІСНИК І СПЕЦІАЛІСТ.

Мета: навчити дітей у ході практичної роботи розрізняти поняття «ремісник» і «спеціаліст», розвивати уміння працювати в групах, виховувати повагу до роботи інших, до роботи батьків.
Хід уроку

І Оргмомент.

ІІ Оголошення теми і мети уроку.

 • Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати тему «Спеціалізація. Взаємозалежність. Шляхи підвищення виробництва». На уроці ви перетворитесь на виробників, дізнаєтесь, чим ремісник відрізняється від спеціаліста, переконаєтесь у цьому на власному досвіді.

ІІІ Робота з текстом «Стілець пана Ведмедя».

1. Слухання тексту.

 • Послухайте історію, яка трапилась з Паном Ведмедем.

Будинок , де жили Пан Ведмідь і Пані Ведмедиця, стояв на лісовій галявині. Це був чистий, затишний будинок з різьбленим ганком та ставнями. Меблі в будинку були прості, але зручні. І меблі, і ганок, і ставні – все це зробив сам Пан Ведмідь. А ось вишиті подушки, в’язані скатертини й салфеточки, що робили будинок таким затишним - все це зроблено Пані Ведмедицею.

Того літнього ранку Пан Ведмідь прокинувся в гарному настрої. Він почув, як на кухні Пані Ведмедиця готує чай, тихенько наспівуючи пісеньку. Пан Ведмідь опустив ноги з ліжка, солодко потягнувся, як раптом…

«Кре-е-еш!» - почулося з кухні. Майже одночасно Пан Ведмідь почув, як скрикнула Пані Ведмедиця й щось дуже важке впало на підлогу.

Пан Ведмідь вскочив з ліжка і побіг на кухню. Пані Ведмедиця, стогнучи, повільно піднімалася з підлоги. Поруч лежав зламаний її улюблений стілець. А трохи далі, в калюжі гарячого чаю, лежали уламки улюбленої чашки з червоними маками.

Сталося все через те, що зламався улюблений стілець Пані Ведмедиці, коли вона сіла на нього пити свій ранковий чай!

Пан Ведмідь допоміг Пані Ведмедиці піднятися і пообіцяв купити таку ж чашку під час осіннього ярмарку. Що стосується стільця… Пан Ведмідь зібрав інструменти до корзини, зітхнув і відправився до лісу.

Він довго йшов по лісу, поки, нарешті, не знайшов те, що потрібно – міцну суху колоду. Пан Ведмідь дістав сокиру й стук-грюк-дзень! – очистив колоду від кори та гілок. Потім Пан Ведмідь взяв пилу і – вжик-вжик! – розпиляв колоду на частини потрібного розміру. Потім йому знадобився рубанок – жух-жух – щоб зробити ніжки та спинку для стільця. Тук-тук-тук – рознеслося по лісу. Це Пан Ведмідь збив молотком ніжки й спинку у стільця.

Сонце стояло вже високо, Пан Ведмідь стомився, а стілець все ще не був готовий: у нього не було сидіння.

Трохи відпочивши, Пан Ведмідь нарізав гнучкої лози й акуратно ножиком зчистив з неї кору: чи-и-ик – чи-и-ик! Потім спритними рухами зробив з лози широке зручне сидіння.

Стілець був готовий!

Пан Ведмідь зібрав свої інструменти, закинув на плечі новенький стілець і пішов додому.

На порозі його зустрічала Пані Ведмедиця. Їй дуже сподобався новий стілець. Він виявився набагато зручнішим та міцнішим, ніж той, що зламався!

Коли Пан Ведмідь зайшов до кухні, на столі стояла величезна таця з пирогами, які напекла Пані Ведмедиця, поки він був у лісі. Його велика чашка з жовтими трояндами була наповнена духмяним чаєм. О, як прекрасно знов бути у рідному домі! Пан Ведмідь стомлено опустився на свій стілець… Але не встиг він навіть придвинути до себе чашку чаю й узяти свіжий номер газети «Лісові новини», як робив це завжди вранці, як почулося «Кр-е-еш!» і стілець Пана Ведмедя зламався!

Стогнучи й охаючи, Пан Ведмідь піднявся з підлоги, зібрав до корзини свої інструменти й поплентався до лісу…

2. Обговорення прочитаного.

- Що трапилося зі стільцем Пані Ведмедиці?

(Він зламався, коли вона сіла на нього.)

- Що зробив Пан Ведмідь?

( Він пішов до лісу зі своїми інструментами і зробив новий стілець).

ІV Індивідуальна практична робота учнів.

1. Показ послідовності роботи.

 • Сьогодні ви теж будете робити стільці, але з паперу.

(Учитель показує учням, як зробити стілець)

Одну картку зігніть наполовину, щоб вийшло сидіння і спинка.

Другу картку зігніть втричі, щоб вийшла основа і ніжки стільця.

Прикрасьте спинку стільця за допомогою кольорового фломастера.

Приклейте спинку стільця до основи.

2. Робота в групах.

Клас ділиться на групи по 4 учні. Кожна група одержує картки. фломастер і клей. Діти повторюють інструкцію по виготовленню стільця і одержують завдання:

 • Кожен учень у групі повинен зробити якомога більше стільців. Учні повинні ділитися один з одним фломастерами і клеєм.

(Працюють 10 хвилин).

3. Перевірка роботи. Підрахунок зроблених стільців.

4. Обговорення виконання роботи.

- Чим ваше виготовлення стільця відрізнялось від того, як його робив Пан Ведмідь?

(Пан Ведмідь використовував дерево і багато різних інструментів, а діти – фломастери і клей. Дітям доводилось ділитися один з одним фломастерами і клеєм, а Пан Ведмідь не ділився ні з ким)

 • Чим ваше виготовлення стільця було схоже на роботу Пана Ведмедя?

(Пан Ведмідь робив свій стілець від початку до кінця. Кожна дитина теж робила свій стілець від початку до кінця)

 • Як ще можна було б організувати роботу по виробництву стільців?

( Учні групи могли б розділити роботу і співпрацювати один з одним таким чином, щоб кожен з них виконував один етап виготовлення стільця)

V Практична робота з використанням розподілу праці.

1. Пояснення учителя.

- Зараз кожен учень у групі буде виконувати один з чотирьох етапів по виготовленню стільців. Один буде робити основу, другий – спинку та сидіння, третій – прикрашати спинку, четвертий – приклеювати спинку й сидіння до основи. (Учні визначають самостійно, хто яке завдання буде виконувати)

2. Виготовлення стільців (10 хвилин)

3. Перевірка виконання роботи. Підрахунок зроблених стільців.

4. Обговорення роботи учнів.

- Коли стільців вийшло більше? (Мабуть, під час розподілу праці)

- Чим другий спосіб виготовлення стільців відрізнявся від першого?

(Дітям не доводилось по черзі користуватися фломастером і клеєм; коли один працював повільно, у всіх виникали проблеми; було не так цікаво кожен робив тільки щось одне тощо)

 • Який спосіб виробництва вам сподобався більше? Чому?

VІ Висновок.

 1. Ремісник виготовляє щось від початку до кінця.

Пан Ведмідь був ремісником, тому що він виготовляв деталі й збирав їх у готовий стілець.

Коли учні робили стілець першого разу, вони були ремісниками. Кожен збирав разом усі деталі, щоб зробити готовий стілець.

 1. Спеціалістами називають робітників, які застосовують розподіл праці.

Коли учні робили стільці вдруге, вони були спеціалістами. Кожен учень виконував частину роботи по виготовленню стільців.

VІІ Підсумок уроку.

 1. Прочитайте інструкцію «Як зробити стілець» й виконайте завдання.

ЯК ЗРОБИТИ СТІЛЕЦЬ

Пан Ведмідь – ремісник. Він робить стільці сам від початку до кінця. Він хоче запросити тебе як спеціаліста, який допоміг би йому робити стільці. Процес виготовлення стільця складається з шести етапів. Розташуй етапи по черзі, накресливши лінію, яка поєднує назву етапу з його номером. Перший етап вже визначено. Після того, як ти розташуєш етапи по порядку, обведи кружечком той з них, який тобі хотілося б виконувати.
Розпиляв колоду на частини потрібного розміру 1

Пан Ведмідь очистив колоду від кори та гілок 2

Зробив сидіння з лози 3

Збив молотком разом спинку й ніжки стільця 4

Нарізав лози й зняв з неї кору 5

Зробив ніжки й спинку стільця 6


 • На звороті цього аркуша намалюй стілець, який ви зробите разом з Паном Ведмедем.

 1. Бесіда про працю батьків.

 • Чи знаєте ви, ким працюють ваші батьки?

 • Вони є ремісниками чи спеціалістами?

 • Доведіть свою думку.

 • Чия робота на виробництві ваших батьків є найважливішою?

(Всі професії важливі і потрібні)

 1. Робота з прислів’ями.

 • Поєднайте дві частини прислів’я, поясніть зміст.


БЕЗ СОКИРИ НЕ ТЕСЛЯ,


ЗА ДОБРЕ ЗЛОДІЙСТВО.


З РЕМЕСЛОМ ДРУЖИ -


БЕЗ ГОЛКИ НЕ КРАВЕЦЬ.


ПОГАНЕНЬКЕ РЕМЕСЛО КРАЩЕ


А ШВЕЦЬ – БЕЗ ЧОБІТ.


ТЕСЛЯ ЗАВЖДИ БЕЗ ВОРІТ,


В ЖИТТІ НЕ ТУЖИ.
 1. Визначення витрачених ресурсів.

 • Які ресурси витрачав Пан Ведмідь, коли виготовляв стілець?

 • Чи застосовував він підприємницькі здібності?

 • А які ресурси застосовували ви під час виготовлення стільців?

 • Чи хотіли б ви зараз реалізувати свою продукцію і продати стілець?

 • Спробуйте зробити це за допомогою льодяників.

( Кожен учень має 3 льодяники. Переможцем визнається той, хто зміг одержати найбільшу кількість льодяників)

следующая страница >>