asyan.org
добавить свой файл
1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 липня 1998 р. N 1016
Київ

Про затвердження Порядку надання
біженцям грошової допомоги та пенсії

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 896 ( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок надання біженцям грошової допомоги та
пенсії (додається).

Цей порядок поширюється також на громадян, зазначених у
абзаці першому пункту 2 постанови Верховної Ради України від 24
грудня 1993 року N 3819 "Про порядок введення в дію Закону України
"Про біженців" ( 3819-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 16, ст. 91).

2. Міністерству фінансів щорічно починаючи з 1999 року
передбачати в проектах Державного бюджету України кошти для
надання особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, грошової
допомоги та пенсії.


Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1998 р. N 1016

ПОРЯДОК
надання біженцям грошової допомоги та пенсії


1. Для розгляду питання про надання грошової допомоги біженці
можуть звернутися із заявами до органів міграційної служби в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
а для вирішення питання про призначення пенсії - до управлінь
Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах за місцем їх
тимчасового проживання. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 896 ( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )

2. Для одержання біженцями грошової допомоги до органу
міграційної служби за місцем їх тимчасового проживання подаються
такі документи:

заява про надання одноразової грошової допомоги на придбання
товарів першої потреби;

заява про надання одноразової грошової допомоги на
відшкодування вартості переїзду до регіонального пункту
тимчасового розміщення біженців, регіону тимчасового розселення
біженців або до іншого місця, обраного біженцем для проживання;

копія посвідчення біженця, а для осіб, зазначених в абзаці
другому пункту 1 цієї постанови, - копія довідки, виданої органом
міграційної служби, паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу;

копія направлення органу міграційної служби - у разі
направлення біженця до регіонального пункту тимчасового розміщення
біженців чи регіону тимчасового розселення біженців.

3. На підставі поданих документів орган міграційної служби
приймає рішення про надання біженцям відповідної грошової допомоги
або про відмову в наданні такої допомоги (додаток 1).

Якщо біженці мають засоби до існування в Україні, їм може
бути відмовлено в наданні грошової допомоги.

Рішення про надання біженцю грошової допомоги або відмову в
наданні такої допомоги приймається органом міграційної служби
протягом 3 днів з дня подання заяви з усіма необхідними
документами.

4. Для одержання біженцями пенсії до управління Пенсійного
фонду в районах, містах і районах у містах за місцем їх
тимчасового проживання подаються такі документи:

заява про призначення пенсії;

копія посвідчення біженця, а для осіб, зазначених в абзаці
другому пункту 1 цієї постанови, - копія довідки, виданої органом
міграційної служби, паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу;

інші документи, передбачені законодавством України про
пенсійне забезпечення.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )

5. На підставі поданих документів управління Пенсійного фонду
в районах, містах і районах у містах населення приймає рішення про
призначення пенсії або про відмову в її призначенні (додаток 2).

Рішення про призначення біженцю пенсії або відмову в її
призначенні приймається управлінням Пенсійного фонду в районах,
містах і районах у містах протягом 10 днів з дня подання заяви з
усіма необхідними документами.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )

6. Грошова допомога біженцям складається з одноразової
грошової допомоги для придбання товарів першої потреби та
одноразової грошової допомоги на відшкодування вартості переїзду
до регіонального пункту тимчасового розміщення біженців, регіону
тимчасового розселення біженців або до іншого місця, обраного
біженцем для проживання.

7. Розмір одноразової грошової допомоги для придбання товарів
першої потреби становить:

один неоподатковуваний мінімум доходів громадян на кожну
особу, яка досягла 16 років;

60 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян на кожну дитину віком до 16 років.

8. Одноразова грошова допомога для придбання товарів першої
потреби виплачується двома частинами: 50 відсотків протягом п'яти
днів після прийняття рішення про надання зазначеної грошової
допомоги, решта - протягом десяти днів після прибуття біженця до
регіонального пункту тимчасового розміщення біженців, регіону
тимчасового розселення біженців або до іншого місця, обраного
біженцем для проживання, і реєстрації в органі внутрішніх справ.

9. Розмір одноразової грошової допомоги на відшкодування
вартості переїзду визначається виходячи з фактичної вартості
проїзду до місця тимчасового проживання, але не більше вартості
проїзду залізничним транспортом у плацкартному вагоні.

10. Грошова допомога виплачується:

а) для придбання товарів першої потреби:

перша частина - Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями за місцем тимчасового проживання біженця до його
переїзду до регіонального пункту тимчасового розміщення біженців
чи регіону тимчасового розселення біженців;

друга частина - Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями за місцем тимчасового проживання біженця після
його переїзду до регіонального пункту тимчасового розміщення
біженців чи регіону тимчасового розселення біженців;

б) на відшкодування переїзду до регіонального пункту
тимчасового розміщення біженців, регіону тимчасового розселення
біженців або до іншого місця, обраного біженцем для проживання, -
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями, до
структури яких входить орган міграційної служби, що отримав
відповідну заяву.

Якщо біженець не направляється до регіонального пункту
тимчасового розміщення біженців чи регіону тимчасового розселення
біженців за рішенням органу міграційної служби, одноразова грошова
допомога для придбання товарів першої потреби виплачується Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями у повному
обсязі за місцем його тимчасового проживання.

11. Розмір пенсії біженцям з числа осіб, які досягли
пенсійного віку, встановленого законодавством України, а також
інвалідам встановлюється відповідно до законодавства України.
( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 896 ( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )

У разі коли між Україною та державою, громадянином якої є
біженець, чи країною його постійного проживання укладено договір
про пенсійне забезпечення своїх громадян, ця особа отримує пенсію
в порядку і розмірі, передбачених таким договором.

12. Пенсія біженцям призначається управлінням Пенсійного
фонду в районах, містах і районах у містах за місцем їхнього
тимчасового проживання та виплачується в установленому порядку з
дня її призначення протягом терміну дії статусу біженця. ( Пункт
12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )

13. Державна допомога сім'ям біженців з дітьми призначається
органами соціального захисту населення за місцем їх тимчасового
проживання відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ). Сім'ям біженців з дітьми, які
проживають у регіональних пунктах тимчасового розміщення біженців,
зазначена державна допомога не надається.

14. Органи міграційної служби та соціального захисту
населення, управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах
у містах здійснюють записи в посвідченнях біженця та у довідках,
що видаються особам, зазначеним у абзаці другому пункту 1 цієї
постанови, про надання відповідної грошової допомоги, призначення
пенсії, а також вносять відповідну інформацію про виплату коштів
до відомості (додаток 3). ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 896 ( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )

15. Кошти на виплату грошової допомоги та пенсії виділяються
з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів
областей, міст Києва та Севастополя з наступним відшкодуванням їх
з Державного бюджету України.

16. Звіт про обсяг витрат на виплату біженцям грошової
допомоги та пенсії подається Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями Мінфіну щоквартально і за підсумками року не
пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Крім того, звіт про виплату біженцям пенсій подається
управліннями Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах
Держконацміграції та Пенсійному фонду щоквартально і за підсумками
року не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.
( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 896 ( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )

Звіт про обсяг витрат на виплату грошової допомоги біженцям
подається органом міграційної служби Держкомнацміграції
щоквартально і за підсумками року не пізніше 20 числа місяця, що
настає за звітним періодом (додаток 4).


Зразок
Додаток 1
до Порядку надання біженцям
грошової допомоги та пенсії

БЛАНК ОРГАНУ
МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

РІШЕННЯ

Розглянувши заяву ________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові, дата і номер заяви)

про надання йому (їй) та членам його (її) сім'ї грошової допомоги,

__________________________________________________________________
(найменування органу міграційної служби)

постановляє:

надати одноразову грошову допомогу _______________________________
(зазначити вид допомоги)

1.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові заявника, сума)

2.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові члена сім'ї, сума)

3.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові члена сім'ї, сума)

4.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові члена сім'ї, сума)

5.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові члена сім'ї, сума)

відмовити у наданні одноразової грошової допомоги
__________________________________________________________________
(зазначити вид допомоги та причину відмови)

Начальник ______________________
(найменування органу

_______________________________
міграційної служби) ______________________________
(прізвище, підпис)

МП


Зразок
Додаток 2
до Порядку надання біженцям
грошової допомоги та пенсії

БЛАНК УПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В РАЙОНАХ, МІСТАХ І РАЙОНАХ У МІСТАХ

РІШЕННЯ

Розглянувши заяву ________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові, дата і номер заяви)

про призначення йому (їй) пенсії,

__________________________________________________________________
(найменування управління Пенсійного фонду в районах, містах і
районах у містах)

постановляє: _____________________________________________________
(призначити пенсію/відмовити у призначенні пенсії,
зазначивши причину відмови)


1.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові заявника, розмір пенсії)

2.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я (імена), по батькові членів сім'ї,
розмір пенсії)

Начальник ________________________
(найменування управління
____________________________________ ________________________
Пенсійного фонду в районах, містах (прізвище, підпис)
і районах у містах) МП


Зразок
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2004-п ) від 13.07.2004 )


Додаток 3
до Порядку надання біженцям
грошової допомоги та пенсії

ВІДОМІСТЬ
про надання біженцям

__________________________________________________________________
(зазначити вид грошової допомоги/пенсії)

-----------------------------------------------------------------
N |Прізвище, |Номер посвідчення |Сума | |Підпис особи,
п/п|ім'я |біженця (довідки, |грошової |Дата|яка отримала
|(імена), по|виданої міграційною|допомоги | |грошову
|батькові |службою) |(пенсії),| |допомогу
| | |гривень | |(пенсію)
-----------------------------------------------------------------
Начальник _______________________
(найменування
_________________________________
органу) МП _____________________________
(прізвище, підпис)


Зразок

Додаток 4
до Порядку надання біженцям
грошової допомоги та пенсії

ЗВІТ

про виплату ______________________________________________________
(вид грошової допомоги, кому надана)

__________________________________________________________________
(найменування підзвітного органу)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Одноразова грошова допомога для придбання |Одноразова грошова допомога на відшкодування |Загальна
п/п| товарів першої потреби |вартості переїзду до регіонального пункту | сума
| |тимчасового розміщення біженців, регіону | витрат,
| |тимчасового розселення біженців або до іншого | гривень
| |місця, обраного біженцем для проживання |
| | |
---+----------------------------------------------+-------------------------------------------------|
| на дорослих | на дітей | на дорослих | на дітей |
---+--------------------+-------------------------+------------------------+------------------------|
|дата|кіль- | сума, |дата|кіль- | сума, |дата|кількість| сума, |дата |кількість| сума, |
| |кість |гривень | |кість | гривень | |чоловік |гривень | |чоловік |гривень |
| |чоло- | | |чоловік | | | | | | | |
| |вік | | | | | | | | | | |
---+----+------+--------+----+--------+-----------+----+---------+---------+-----+---------+--------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Начальник ________________________
(найменування органу

__________________________________ ___________________
міграційної служби) МП (прізвище, підпис)