asyan.org
добавить свой файл
1
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 травня 1997 р. № 510

Київ
Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення

населення публічними бібліотеками в Україні
З метою оптимізації функціонування мережі бібліотек Кабінет

Міністрів України постановляє:
1. Затвердити мінімальні соціальні нормативи забезпечення

населення публічними бібліотеками в Україні, розроблені

Міністерством культури і мистецтв та погоджені з Міністерством

фінансів, Міністерством економіки (додаються).
2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,

Міністерству культури і мистецтв, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

державним адміністраціям під час формування проектів Державного

бюджету України та Державної програми економічного і соціального

розвитку України враховувати мінімальні нормативи забезпечення

населення публічними бібліотеками.

Прем'єр-міністр України П.Лазаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 травня 1997 р. № 510
МІНІМАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні
На території України можуть створюватися і діяти бібліотеки,

що розрізняються за цільовим призначенням, формами власності,

контингентом користувачів, віковими групами, тематичним і видовим

складом фондів.
1. У населених пунктах з кількістю жителів від 500 чоловік до

3 тис. чоловік повинна діяти як мінімум одна загальнодоступна

бібліотека на території сільської (селищної) ради; у населених

пунктах з числом жителів понад 3 тис. чоловік - одна бібліотека на

3 - 5 тис. чоловік.
2. Кількість міських бібліотек визначається щільністю

населення та поверховістю забудови:

у житлових районах з багатоповерховою забудовою (8 і більше

поверхів) - одна бібліотека на 30 і більше тис. чоловік, із

середньоповерховою забудовою (4 - 5 поверхів) - одна бібліотека на

15 - 20 тис. чоловік;

у житлових районах з малоповерховою забудовою (1 - 3 поверхи)

- одна бібліотека на 5 - 8 тис. чоловік.
3. Для обслуговування дітей та юнацтва у містах з населенням

до 75 тис. жителів - повинна бути як мінімум одна бібліотека для

дітей, з населенням 75 тис. жителів і більше - одна бібліотека для

дітей на 8 - 12 шкіл, у містах з районним поділом по одній

бібліотеці для дітей у кожному адміністративному районі.

У кожному обласному центрі функціонує обласна бібліотека для

дітей як науково-дослідний, інформаційний, консультативний центр з

питань культурного розвитку дітей, у містах Києві та Севастополі -

центральні міські бібліотеки для дітей з такими ж функціями.
4. Для обслуговування юнацтва у містах з населенням від 500

тис. жителів створюються юнацькі бібліотеки. В містах, що є

обласними центрами - обласні бібліотеки для юнацтва як

науково-дослідні, інформаційні, культурно-просвітницькі центри.
5. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна

наукова бібліотека, яка є головним закладом у сфері

бібліотечно-інформаційного обслуговування населення,

науково-дослідним, методичним, координаційним центром для

бібліотек усіх систем і відомств області, центральним обласним

книгосховищем, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури,

центром книгообміну та міжбібліотечного абонементу, у містах Києві

та Севастополі - центральні міські бібліотеки.
6. У столиці Автономної Республіки Крим функціонують

республіканські: універсальна наукова бібліотека,

кримсько-татарська бібліотека, бібліотека для дітей та для

юнацтва.