asyan.org
добавить свой файл
1
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО ОСВІТИ, НАЯВНОСТІ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ, ВЧЕНОГО ЗВАННЯ У ОСІБ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Цей Порядок визначає організацію проведення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями (головними управліннями) освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - уповноважений орган) спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі - спецперевірка).

2. Спецперевірці підлягають відомості щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), у тому числі особисто надані відомості.

МОНмолодьспорт України здійснює спецперевірку осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, апаратах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Центральної виборчої комісії, Генеральної прокуратури України, Національного банку України, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інших органів державної влади вищого рівня.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (головні управління, департаменти) освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюють спецперевірку осіб за місцем їх працевлаштування, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, крім осіб, які зазначені в абзаці другому цього пункту.

3. Спецперевірка проводиться у разі надходження до уповноваженого органу від органу державної влади або органу місцевого самоврядування запиту щодо перевірки наявності у кандидата освіти, наукового ступеня, вченого звання.

До запиту додаються копії:

 • письмової згоди кандидата на проведення спецперевірки;

 • автобіографії;

 • паспорта;

 • документів про освіту державного зразка (у тому числі виданих навчальними закладами інших держав, визнаних в Україні в установленому порядку), вчені звання, наукові ступені (з відповідними додатками);

 • документ, що підтверджує зміну прізвища особи (за наявності).

У разі відсутності одного з вищезазначених документів або оформлення неналежним чином запиту уповноважений орган залишає без розгляду документи, надані для проведення спецперевірки, про що у триденний строк листом повідомляється відповідний орган, що направив запит, із зазначенням причин залишення документів без розгляду.

4. Спецперевірка проводиться протягом семи днів з дати надходження до уповноваженого органу належно оформленого запиту та доданих до нього документів, визначених пунктом 3 цього Порядку.

5. Спецперевірка проводиться відповідним структурним підрозділом уповноваженого органу, що визначений наказом керівника.

6. Спецперевірка відомостей про наявність освіти, наукового ступеня, вченого звання здійснюється з використанням даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти та/або інформації, наданої навчальними закладами, державними архівними та науковими установами.

7. Запити до навчальних закладів, архівних та наукових установ щодо підтвердження освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання оформлюються на підставі запиту щодо підтвердження освіти претендента на посаду, пов'язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та запиту щодо підтвердження факту наявності у претендента на посаду, пов'язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, вченого звання, наукового ступеня за формою згідно з додатком 1 та додатком 2 до цього Порядку та надаються за допомогою факсимільного зв'язку.

Відповіді навчальних закладів, архівних та наукових установ уповноваженому органу направляються впродовж одного дня за допомогою факсимільного зв'язку та поштою.

8. Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання оформляється за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, де зазначаються:

 • найменування державного органу чи органу місцевого самоврядування, на запит якого надається інформація;

 • дата та номер запиту, на підставі якого надано інформацію;

 • назва документа про освіту, серія, номер, кому, ким і коли виданий;

 • назва документа про вчені звання, наукові ступені, серія, номер, кому і коли виданий;

 • посада, прізвище та ініціали особи, яка підписує інформацію;

 • прізвище та ініціали особи, яка оформила інформацію, контактні телефони.

9. Інформація про результати спецперевірки підписується керівником уповноваженого органу або заступником керівника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

10. Уповноважений орган, що здійснює спецперевірку, у разі надходження від кандидатів зауважень стосовно результатів спецперевірки надає їм письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.

11. Інформація про результати спецперевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому законодавством.

Директор департаменту роботи з персоналом
та керівними кадрами І.А. Некрасса