asyan.org
добавить свой файл
1
Порядок

обчислення страхового стажу для оплати листків непрацездатності
Страховий стаж працівників для оплати листків непрацездатності обчислюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-III (далі - Закон), який почав діяти з 28 лютого 2001 року. Тому, для обчислення страхового стажу до 28.02.2001 року потрібно керуватися чинними на той час Правилами обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 р. N 1658.

1 січня 2011 року набула чинності нова редакція статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-III щодо обчислення страхового стажу працівника для оплати листків непрацездатності. Згідно з частиною 1 цієї статті страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею, страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим вказаної частини.

Відповідно до вищезазначеного, до страхового стажу для оплати листків непрацездатності зараховуються періоди (до 28.02.2001 року тобто до часу набрання чинності Законом):

- тимчасової втрати працездатності;

- відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

- відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку на підставі медичного висновку;

- одержання допомоги по безробіттю;

- служба в армії;

- робота або виробнича практика на оплачуваних робочих місцях і посадах у період навчання у вищому навчальному закладі;

- навчання в професійно-технічному навчальному закладі;

- інтернатура (за трудовим договором).

Для оплати листків непрацездатності з 28.02.2001 по 31.12.2010 роки зараховуються періоди:тимчасової втрати працездатності; відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; одержання допомоги по безробіттю; інтернатура (за трудовим договором).

З 01.01.2011 року для оплати листків непрацездатності зараховуються періоди: тимчасової втрати працездатності; відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; одержання допомоги по безробіттю; інтернатура (за трудовим договором); одержання пенсії по інвалідності.


Головний спеціаліст відділу кадрової

роботи та державної служби Головного

управління юстиції у Запорізькій області С.М. Тучкова