asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 10 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

05.10.2011 р. № 646ПОРЯДОК МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН ЦЕНТРАМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ

(МЕДИКО - САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ.
1. Первинна медична допомога у центрах первинної медичної (медико - санітарної) допомоги надається лікарями загальної практики – сімейними лікарями (далі ─ лікар ЗП-СЛ) та іншим медичним персоналом, що працює під його керівництвом, а також лікарями ЗП-СЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та перебувають з центрами ПМСД у цивільно-правових відносинах.

2. Надання пацієнтам медичної допомоги в центрах первинної медико-санітарної допомоги/лікарських амбулаторіях передбачає:

право вибору лікаря ЗП-СЛ;

прикріплення до закладу на строк не менше 1 року;

здійснення прийому планових пацієнтів за чергою;

визначення часу, відведеного на планове консультування пацієнта, відповідно до нормативів;

консультування хворих вдома: при гострих станах, здійснення патронажу дітей, паліативної допомоги;

забезпечення надання невідкладної допомоги при гострих станах і раптових погіршеннях стану здоров’я: висока температура тіла (38 і вище), гострий і раптовий біль будь-якої локалізації, порушення серцевого ритму, кровотечі, інші стани, захворювання, отруєння і травми, що потребують невідкладної допомоги і консультації лікаря.

3. Консультування за невідкладними показаннями здійснюється в робочі години без попереднього запису, поза чергою, незалежно від прикріплення пацієнта до закладу первинної медико-санітарної допомоги. За межами робочого часу центру/амбулаторії невідкладна допомога надається службою швидкої медичної допомоги.

4. Порядок та об’єм надання медичних послуг і забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики - сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях наведено в таблиці 1.


5. В рамках компетенцій, які визначені відповідно до кваліфікаційної характеристики, лікар загальної практики - сімейний лікар виступає основним координатором медичних маршрутів пацієнта. В графах Таблиці 1 визначено наступні позиції:

6. Порядок та об’єм медичних компетенцій і забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях визначені у Таблиці 1, графи якої мають наступний зміст.

6.1. Графа 1 - № п/п; графа 2 – перелік захворювань і станів. За основу цього переліку було взято МКХ-10. Зважаючи на те, що неможливо вмістити в такий розподіл всі стани, які зустрічаються лікарю первинної ланки в повсякденній практиці, акцент зроблено на найбільш поширені стани і захворювання. Окремо виділено стани і захворювання внутрішніх органів, які притаманні дорослим за ураженням систем, спостереження за дітьми і захворювання дитячого віку, захворювання вуха, горла, носа, захворювання шкіри і венеричні захворювання. стани, що потребують хірургічного лікування, акушерсько-гінекологічні стани і захворювання.

6.2. В графі 3 позначено (+) при яких станах і захворюваннях лікар ЗП - СЛ проводить самостійну діагностику (клінічна діагностика, інструментальна та лабораторна діагностика із застосуванням наявного обладнання згідно табеля оснащення) / або самостійно проводить лише попередню діагностику (+*) (при відсутності повного оснащення або клінічній ситуації, що потребує більш детальних діагностичних досліджень). Пацієнти з будь-якою проблемою, окрім екстрених станів, що потребують виклику швидкої допомоги, або невідкладної допомоги в позаробочий для лікаря час, повинні звернутись спочатку до свого сімейного лікаря, який повинен визначитись з подальшим веденням пацієнта після проведення консультування.

6.3. В графі 4 позначено (+) при яких станах і захворюваннях лікар ЗП - СЛ самостійно визначає лікувальну тактику і моніторує її ефективність;

6.4. В графі 5 позначено (+) клінічні стани і захворювання, що потребують консультації профільного спеціаліста з метою дообстеження, проведення поглибленої діагностики та / або для корекції лікування з наступним самостійним веденням пацієнта лікарем ЗП - СЛ;

6.5. В графі 6 позначено (+) клінічні стани і захворювання, що потребують направлення на лікування до спеціаліста у разі відсутності ефекту від амбулаторного лікування та / або якщо перебіг захворювання є атиповим, мають місце ускладнення, висока активність процесу, та / або є потреба в хірургічному лікуванні.

6.6. В графі 7 позначено (+) клінічні стани і захворювання при яких лікар ЗП - СЛ надає невідкладну допомогу.

6.7. В графі 8 позначено (+) клінічні стани і захворювання при яких лікар ЗП - СЛ організовує термінову госпіталізацію пацієнта.

6.8. В графі 9 позначено (+) клінічні стани і захворювання при яких лікар ЗП - СЛ проводить диспансеризацію самостійно або разом зі спеціалістом.

6.9. В графі 10 позначено (+) клінічні стани і захворювання при яких лікар ЗП - СЛ бере участь в реабілітаційних заходах разом зі спеціалістом.

6.10. В графі 11 позначено (+) клінічні стани і захворювання при яких лікар ЗП - СЛ забезпечує профілактичні заходи.следующая страница >>