asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України

____________________ № ______
ПОРЯДОК

ведення реєстру центрів сервісного обслуговування

реєстраторів розрахункових операцій

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 601, з метою створення та ведення реєстру центрів сервісного обслуговування (далі – Реєстр).

2. Реєстр містить інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, які згідно із законодавством мають право здійснювати технічне обслуговування та ремонт конкретних моделей (модифікацій) реєстраторів розрахункових операцій (далі – реєстратори), і призначений для надання цієї інформації органам державної влади та суб’єктам господарювання.

3. У цьому Порядку терміни використовуються у значеннях, наведених у статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та в пункті 2 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 601.

4. До Реєстру включаються центри сервісного обслуговування (далі – ЦСО), що мають:

 • договір з генеральним постачальником (виробником реєстратора) на право виконувати введення в експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування реєстратора;

 • кваліфікований персонал, що пройшов відповідне навчання у виробника реєстратора;

 • приміщення, де надаються послуги з технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

 • обладнання, яке згідно з документацією виробника повинно використовуватися при здійсненні технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

 • у разі наявності у ЦСО реєстраторів, що знаходяться на гарантії - договори з постачальниками реєстраторів на введення в експлуатацію та здійснення гарантійного обслуговування реєстраторів.

5. Реєстр містить таку інформацію:

назва ЦСО;

місцезнаходження, телефон;

прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;

перелік моделей (модифікацій) реєстраторів, технічне обслуговування та ремонт яких має право проводити цей ЦСО.

6. За наявності в ЦСО структурних підрозділів окремими не пронумерованими рядками після даних про ЦСО наводиться інформація про назву, місцезнаходження та телефон таких структурних підрозділів.

Порядок ведення Реєстру

7. Ведення Реєстру забезпечує уповноважена на цю діяльність організація.

Уповноважена організація - державне підприємство або установа чи організація, утворені Державною податковою адміністрацією та уповноважені (за погодженням з Мінпромполітики) проводити роботи з ведення Реєстру, підтвердження відповідності ЦСО встановленим вимогам і виконання інших функцій відповідно до цього Порядку.

8. Реєстр (або зміни до нього) затверджується наказом уповноваженої організації за погодженням Державної податкової адміністрації.

9. Уповноважена організація розглядає заяви на включення до Реєстру, аналізує відповідність ЦСО вимогам, визначеним у пункті 4 цього Порядку, та приймає рішення про включення (відмову у включенні) ЦСО до Реєстру або виключення ЦСО з Реєстру та розширення (скорочення) переліку моделей (модифікацій) реєстраторів, технічне обслуговування та ремонт яких згідно з договорами має право проводити даний ЦСО. у 15-денний строк з дня надходження заяв до уповноваженої організації.

10. Заяви про включення до Реєстру розглядаються уповноваженою організацією у 15-денний строк з дня їх надходження.

11. Реєстр (або зміни до нього) оприлюднюється у 10-денний термін з моменту його затвердження на офіційному сайті уповноваженої організації та у визначених нею друкованих засобах масової інформації.

12. Обов’язкове поновлення Реєстру здійснюється щороку до 1 лютого поточного року і публікується в засобах масової інформації.

Порядок включення ЦСО до Реєстру

13. Для включення до Реєстру ЦСО подає до уповноваженої організації:

 • заяву про включення до Реєстру;

 • дані про ЦСО та його структурні підрозділи, передбачені пунктом 5 цього Порядку;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

 • копії договорів з постачальниками на право виконувати введення в експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування реєстратора;

 • копію документа, що підтверджує наявність відповідного приміщення;

 • копії документів, що підтверджують наявність кваліфікованого персоналу, що пройшов навчання у виробника реєстраторів;

 • копії документів, що підтверджують наявність обладнання, яке згідно з документацією виробника повинно використовуватися при здійсненні технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

 • перелік моделей (модифікацій) реєстраторів, які знаходяться у ЦСО на технічному обслуговуванні. У разі наявності у ЦСО моделей (модифікацій) реєстраторів, які знаходяться на гарантійному обслуговуванню – копії договорів з постачальниками на введення в експлуатацію та гарантійне обслуговування реєстраторів.

14. Після надходження передбачених пунктом 13 документів уповноважена організація:

у 15-денний строк опрацьовує заяви та надані ЦСО документи;

інформує ЦСО про прийняте рішення;

затверджує проект Реєстру (або зміни до нього) відповідно до прийнятого рішення.

Порядок виключення ЦСО з Реєстру

15. ЦСО виключається з Реєстру уповноваженою організацією на підставі:

 • подання ЦСО заяви щодо припинення діяльності з технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

 • повідомлення органів державної влади щодо набрання законної сили рішення суду про припинення діяльності ЦСО;

 • обґрунтованих заяв постачальників чи користувачів щодо неналежного виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту реєстраторів.

16. У разі прийняття уповноваженою організацією рішення про виключення ЦСО з Реєстру у тижневий строк доводить це рішення до відома ЦСО.

17. Строк дії рішення про включення ЦСО до Реєстру – один рік. За місяць до закінчення цього строку ЦСО подає до уповноваженої організації комплект документів зазначених у пункті 13.

Порядок внесення змін до Реєстру

18. Зміни до Реєстру вносяться за таких обставин:

отримання від ЦСО повідомлення про зміну його реквізитів;

отримання від ЦСО повідомлення про розширення чи звуження переліку моделей (модифікацій) реєстраторів, які ЦСО має право обслуговувати;

прийняття рішення про виключення ЦСО з Реєстру на підставі заяв виробників чи користувачів щодо неналежного виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту реєстраторів;

19. Оскарження питань, пов’язаних з веденням Реєстру, здійснюється шляхом звернення до Апеляційної комісії при уповноваженій організації або в судовому порядку.

20. Апеляційна комісія є дорадчим органом і створюється при уповноваженій організації і діє у відповідності до положення.

21. До складу Апеляційної комісії входять представники виробників, ЦСО, громадських організацій.

22. Головою Апеляційної комісії є керівник уповноваженої організації.

Пояснення

Порядок у зазначеній редакції може бути введений тільки після змін у Законі про РРО та змін у Положенні про технічне обслуговування та ремонт РРО. Зміни до Закону та Положення додаються.