asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ МНС і МКТ

від № .
Положення

про реєстрацію туристських груп та окремих туристів

в підрозділах Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС


1. Положення про реєстрацію туристських груп та окремих туристів в підрозділах Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС (далі - Положення) визначає порядок реєстрації та обліку туристських груп, груп екскурсантів, окремих туристів і екскурсантів (далі – туристських груп (туристів) перед виходом (виїздом) на маршрути в зонах відповідальності підрозділів Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС (далі - ДСАРСПРТ).

2. Реєстрація туристських груп (туристів) здійснюється з метою контролю проходження туристськими групами (туристами) маршрутів та своєчасного надання їм допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Положення не обмежує права, свободи та обов'язки людини і громадянина, зокрема права на пересування по території України.

4. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації, що організовують проведення туристських подорожей та окремих громадян, які виявили бажання здійснити подорож.

5. Проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України здійснюються відповідно до “Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 24.03.2006 р. №237 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.06.2006 р. за № 660/12534 та цього Положення.

6. Керівник туристської групи або турист повинні направити до відповідного підрозділу ДСАРСПРТ повідомлення за зразком, що додається (додаток 1), не пізніше ніж за 10 днів до початку маршруту. Якщо маршрут проходить територією, що обслуговується декількома підрозділами - направити повідомлення в кожний з них.

7. Перед початком подорожі керівник туристської групи або турист повинні особисто з'явитися у відповідний підрозділ ДСАРСПРТ для реєстрації та отримання відповідної інформації. Якщо маршрут подорожі починається з пункту, дістатися з якого до місця дислокації підрозділу ДСАРСПРТ складає великі труднощі, повідомити про початок подорожі любим доступним способом. Адреси та телефони підрозділів ДСАРСПРТ додаються (додаток 2).

8. У випадку, коли керівник групи або турист не має можливості з'явитися в підрозділ ДСАРСПРТ перед виходом на маршрут відповідальна особа ДСАРСПРТ повинна поставити на контроль проходження маршруту на підставі інформації вказаної в пункті 6 цього Положення та оповіщення керівником групи (туристом) доступним способом про вихід на маршрут.

9. Керівник туристської групи або турист повинні повідомляти відповідні підрозділи ДСАРСПРТ про проходження контрольних пунктів маршруту. Про вимушені зміни маршруту та терміни його проходження повідомляти вказані підрозділи негайно.

10. Забезпечення особистої безпеки туристів та безпеки об'єктів туристичних відвідувань проводиться відповідно до чинного законодавства.

11. У разі прибуття керівника туристської групи або туриста в місце дислокації підрозділу відповідальна особо ДСАРСПРТ повинна:

перевірити маршрутні документи, їх відповідність складу групи та матеріально-технічному забезпеченню, наявність картографічних матеріалів, медикаментів та продуктів;

узгодити контрольні пункти та терміни проходження маршруту;

надати інформацію про стан погодних умов та можливу небезпеку на маршруті;

зареєструвати туристську групу (туриста) в журналі реєстрації туристських груп (туристів), форма якого додається (додаток 3).

12. Якщо маршрут подорожі туристської групи (туриста) проходить в зонах відповідальності кількох підрозділів ДСАРСПРТ підрозділ, який проводив реєстрацію інформує відповідні підрозділи доступними способами зв’язку. До складу інформації повинні входити реєстраційний номер, кількісний склад групи, прізвище керівника, маршрут, контрольні пункти і контрольні терміни та їнша необхідна інформація.

12. Працівники підрозділу ДСАРСПРТ повинні здійснювати контроль проходження туристською групою або туристом контрольних пунктів маршруту. У разі відсутності повідомлення про проходження контрольного пункту в контрольний термін розпочати пошуково-рятувальні роботи у встановленому порядку.

13. Відповідальні особи підрозділів ДСАРСПРТ повинні письмово повідомляти керівників підприємств, організацій та установ, що проводять подорож, про всі випадки порушення туристами вимог безпеки під час проходження маршрутів та вимагати від них негайного усунення виявлених недоліків.

14. У разі невідповідності підготовленості групи або туриста, їх матеріально-технічного забезпечення заявленому маршруту, несприятливих гідрометеорологічних умов у районі подорожі відповідальна особа підрозділу ДСАРСПРТ має право призупинити вихід на маршрут, про що робиться запис у журналі реєстрації туристських груп (туристів).

15. При призупиненні виходу на заявлений маршрут туристській групі (туристу) може бути запропоновано частково або повністю змінити маршрут. У разі згоди туристської групи (туриста) змінений маршрут, контрольні пункти і терміни їх проходження заносяться до маршрутного документу, в якому відповідальна особа підрозділу ДСАРСПРТ робить запис: "Зміни узгоджено. Реєстраційний №…."

16. У разі відсутності у туристської групи (туриста) маршрутних документів туристи, які бажають зареєструватись в підрозділах ДСАРСПРТ, заповнюють бланк маршрутного листа (додаток 4), що видається їм у підрозділі. Після оформлення маршрутного листа туристська група (турист) проходять реєстрацію.

17. На підставі повідомлення від зареєстрованої туристської групи (туриста) про закінчення проходження маршруту відповідальний працівник робить відповідний запис в журналі реєстрації і цю інформацію передає всім підрозділам ДСАРСПРТ, в зонах відповідальності яких пролягав маршрут і які були повідомлені про реєстрацію туристської групи (туриста).

Додаток 1

до Положення


ПОВІДОМЛЕННЯ №
командиру підрозділу ДСАРСПРТ МНС України______________________

Повідомляємо, що група туристів _______________________________________

(назва організації, населеного пункту)

____________________________________________________________________

в період з «__»___________ до «__»___________20__ року

здійснить____________________________________________________________

(вид подорожі, категорія складності)

за маршрутом:

День подорожі

Дата

Найбільш характерні орієнтири (пункти) траси денного переходу

Заплановане місце ночівлі

Основний варіантДень подорожі

Дата

Найбільш характерні орієнтири (пункти) траси денного переходу

Заплановане місце ночівлі

Запасний варіант


В групі всього__________осіб.

Керівник групи_______________________________________________________

Маршрутний лист (книжка) №_______виданий (а)_________________________

(назва організації,

________________________________________________________________________________________________

що затвердила маршрутні документи)


Контрольні пункти

Контрольні терміни

(до 24.00)


Група (керівник групи) повинна прибути у Ваш підрозділ для реєстрації

_________________________________

В зв’язку з неможливістю прибуття групи (керівника групи) у Ваш підрозділ просимо зареєструвати її згідно даному повідомленню.

Телеграма (телефонограма) про вихід на активну частину маршруту буде направлена на Вашу адресу не пізніше ______________________

Про проходження всіх контрольних пунктів група повідомить Вас телеграмою (телефонограмою) за підписом__________________________
Підпис керівника групи_________________________

Дата___________________
Адреса, телефон організації, що затвердила маршрутні документи ___________

____________________________________________________________________

Підпис керівника організації, що затвердила маршрутні документи

_______________________
м.п.

Додаток 2

до Положення
Список

телефонних номерів підрозділів

Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби

пошуку і рятування туристів МНС (ДСАРСПРТ)

01135, Київ-135, а/с 179, т/ф. (044) 481-13-24, msrs@mns.gov.ua
Оперативно-чергова служба ДСАРСПРТ (Кризовий зал МНС) т/ф. (044) 247-31-03

При будь-якому нещасному випадку чи надзвичайній ситуації можна телефонувати 101.

Дислокація

гірських пошуково-рятувальних загонів ДСАРСПРТ

Назва підрозділу

Адреса

Телефони


Закарпатський гірський пошуково-рятувальний загін

Ужгородський ГПРЗ*

88006, м. Ужгород,

вул. Верещагіна, 18

т./ф. (0312) 67-14-13

Ужгородська ГПРГ**

88006, м. Ужгород,

вул. Верещагіна, 18

моб. (099) 026-97-58

Ужгородський ГПРП***

88006, м. Ужгород,

вул. Верещагіна, 18

моб. (099) 026-97-58

Вишківський ГПРП

89023, Великоберезівський р-н, с. Вишка, т\б  "Красія"

(0312) 67-14-13

моб. (050) 223-56-77

Воловецький ГПРП

89100, смт. Воловець,

вул. Карпатська, 100, т\б "Плай"

(03136) 2-22-90

Міжгірський ГПРП

90000, смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, СПТУ-12 кім. 12

(03146) 2-23-45

Рахівська ГПРГ

90600, м. Рахів,

вул. Шевченка, 12б (ППЧ-9)

(03132) 2-10-13

Рахівський ГПРП

90600, м. Рахів,

вул. Шевченка, 12б (ППЧ-9)

(03132) 2-10-13

Усть-Чорнянський ГПРП

90520, Тячівський р-н, смт. Усть-Чорна, вул. Підгірна, 5, т\б "Ялинка"

(03134) 3-61-83

Ясінянський ГПРП

90630, Рахівський р-н, смт. Ясіня,

вул. Набережна 4а, т\б “Едельвейс”

(03132) 4-23-23

Говерлянський ГПРП

90633, Рахівський р-н, с. Лазещина, урочище "Депо"

моб. (067) 947-14-92

Івано-Франківський гірський пошуково-рятувальний загін

Івано-Франківський ГПРЗ

76018, м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 6

(0342) 75-23-63

т/ф. (0342) 75-14-36

Івано-Франківський ГПРП

76018, м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 6

(0342) 75-23-63

т/ф. (0342) 75-14-36

Ворохтянський ГПРГ

78595, смт. Ворохта,

вул. Данила Галицького, 41

(03434) 4-11-49

Ворохтянський ГПРП

78595, смт. Ворохта,

вул. Данила Галицького, 41

(03434) 4-11-49

Яремчанський ГПРП

78500, м. Яремча, вул. Дачна, 6,

т/б "Гуцульщина"

(03434) 2-29-46

Верховинський ГПРГ

78700, смт. Верховина, вул. Жаб’євська, 94/7

(03432) 2-19-41

Верховинський ГПРП

78700, смт. Верховина, вул. Жаб’євська, 94/7

(03432) 2-19-41

Косівський ГПРП

78600, м. Косів, вул. Над Гуком, 15а,

пансіонат "Карпатські зорі"

моб. (067) 348-79-15

Осмолодський ГПРП

77672, Рожнятинський р-н, с. Осмолода, гуртожиток ЛК “Осмолода”

моб. (097) 162-45-11

Вигодський ГПРП

77552, Долинський р-н, смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 63, каб. 302

(03477) 6-17-03

Чернівецький ГПРП

59200, Чернівецька обл.,

м. Вижниця, вул. Н. Яремчука, 4

(03730) 2-27-39

Кримський гірський пошуково-рятувальний загін

Кримський ГПРЗ

95000, м. Сімферополь,

вул. Кечкеметська, 103

т./ф. (0652) 57-90-91
Севастопольський ГПРГ

99057, м. Севастополь,

вул. Колобова, 22 (пожежна частина)

(0692) 93-14-84

Ялтинський ГПРГ

98600, м. Ялта,

вул. Пироговська, 10а

(0654) 32-87-15

Бахчисарайський ГПРГ

98400, м. Бахчисарай,

вул. Карла Маркса, 31

(0655) 44-77-22

Феодосійський ГПРГ

98100, м. Феодосія,

вул. Федька, 32а

(0656) 27-15-73

Львівський гірський пошуково-рятувальний загін

Львівський ГПРЗ

79005, м. Львів,

вул. Залізнична ,16

т/ф. (0322) 39-54-70

Львівський ГПРП

79005, м. Львів,

вул. Залізнична,16

т/ф. (0322) 39-54-70

Славський ГПРГ

82660, Сколівський р-н, смт. Славськ, вул. Устиновича, 2

(03251) 4-21-02

Славський ГПРП

82660, Сколівський р-н, смт. Славськ, вул. Устиновича, 2

(03251) 4-21-02

Тернопільський ГПРП

46001, м. Тернопіль,

вул. Доли, 7

(0352) 25-07-53


Примітки:

* – ГПРЗ – гірський пошуково-рятувальний загін;

** – ГПРГ – гірський пошуково-рятувальний взвод;

*** – ГПРП – гірський пошуково-рятувальний пункт;

Додаток 3

до Положення

Зразок титульного аркуша:


ЖУРНАЛ

реєстрації туристських груп (туристів)

__________________________________________________________

(назва підрозділу)

Розпочато ______________________

Закінчено ______________________
Зразок парних сторінок:

№ з/п

Дата прибуття тур. групи (туриста ) на реєстрацію або надходження повідомлення

№ маршрутного документа, ким і коли виданий

Назва організації, населеного пункту звідки прибула група (турист), її кількісний склад, ПІБ керівника групи, його домашня адреса та телефон

Вид подорожі, складність маршруту, основний і запасний варіанти заявленого маршруту

Зміни маршруту, складу групи

Підписи відповідального працівника ДСАРСПРТ, керівника групи (туриста)

Реєстраційний №

1

2

3

4

5

6

7

8


Зразок непарних сторінок:

Контрольні пункти узгодженого маршруту, контрольні терміни їх проходження

Підрозділи ДСАРСПРТ в які відповідальний працівник повідомляє про реєстрацію групи

Короткий зміст наданої інформації

Відмітка про закінчення проходження маршруту

9

10

11

12Контрольні терміни:
Про проходження маршруту група повинна повідомити


1.____________________________з___________________

(назва підрозділу ДСАРСПРТ) (назва контрольного пункту)

до____год. «__»___________20__ р.___________________

(спосіб повідомлення)

__________________________________________________
2.____________________________з____________________до____год. «__»___________20__ р.___________________

__________________________________________________
3.____________________________з____________________до____год. «__»___________20__ р.___________________

__________________________________________________
4.____________________________з____________________ до____год. «__»___________20__ р.___________________

__________________________________________________


Командир

підрозділу_____________(______________)


штамп

реєстрації


Додаток 4
до Положення


Державна спеціалізована аварійно-рятувальна

служба пошуку і рятування туристів МНС


(ДСАРСПРТ)

МАРШРУТНИЙ ЛИСТ №____
Виданий групі туристів _____________________________

(назва організації, населеного пункту)

__________________________________________________

в складі____чоловік, яка здійснює з «__»___________ до

«__»___________20__ р._____________________подорож

(вид подорожі)

за маршрутом______________________________________

(основні пункти)

______________________________________________________________________

__________________________________________________


Керівник групи_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)СПИСОК ГРУПИ
за/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Домашня адреса
ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ МАРШРУТУ

Дата

Ділянка маршруту

км

Спосіб руху

Місце ночівлі

Відмітка про проходженняВсього активним способом пересування______км.
Керівник групи_______________(_____________)