asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Чернівецької обласної митниці

16.09.2010 №1217


Положення про зони митного контролю з постійним режимом функціонування у місці розташування сектору митного оформлення №1 відділу митного оформлення №1 митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці та місці прибуття автотранспорту
1. Загальні положення
1.1. Положення про зони митного контролю з постійним режимом функціонування у місці розташування сектору митного оформлення №1 відділу митного оформлення №1 митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці та місці прибуття автотранспорту (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог Митного кодексу України, абзацу 5 пункту 6 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами).
1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
2. Створення зон митного контролю
2.1. Зони митного контролю з постійним режимом функціонування у місці розташування сектору митного оформлення №1 відділу митного оформлення №1 митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці та місці прибуття автотранспорту (далі – ЗМК) створені за адресою Чернівецька область, Новоселицький район, село Припруття, вул. О.Кобилянської,1 з метою здійснення посадовими особами Чернівецької обласної митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.
3. Режим зон митного контролю
3.1. Режим ЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на відділ митного оформлення Чернівецької обласної митниці.
3.2. ЗМК за режимом функціонування є постійними.
3.3. Межі ЗМК визначені Чернівецькою обласною митницею і позначені на План-схемі меж зон митного контролю з постійним режимом функціонування у місці розташування сектору митного оформлення №1 відділу митного оформлення №1 митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці та місці прибуття автотранспорту, погодженій відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), що є невід’ємною частиною цього Положення, та до нього додається.

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через зони митного контролю здійснюється Чернівецькою обласною митницею.
3.5. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб Чернівецької обласної митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи Чернівецької обласної митниці та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.
3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.
3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на їх територію.
3.8. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Чернівецької обласної митниці на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.
3.9. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.
4. Права та обов’язки Чернівецької обласної митниці щодо підтримання режиму в ЗМК
З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК Чернівецька обласна митниця має право:

встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;

перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

перевіряти предмети, товари, транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;

вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК;

вимагати від власника території або керівника підприємства, у межах якої створена ЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ЗМК.
5. Прикінцеві положення
5.1. Положення погоджується з іншими органами та особами, визначеними Порядком створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), та затверджується наказом Чернівецької обласної митниці.
5.2. Невід’ємною частиною Положення є План-схема з позначенням меж зон митного контролю.

Начальник ВМО № 1 м/п «Кельменці» В.Г.Качан


Додаток до п.3.3 Положення про зони митного контролю з постфійним режимом функціонування у місці розташування сектору митного формлення №1 вцідділу митного оформлення №1 митного поста «Кельменці» Чернівцеької обласної митниці та місці прибуття автотранспорту


План-схема меж зон митного контролю з постійним режимом

функціонування у місці розташування сектору митного оформлення №1

відділу митного оформлення №1 митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці та місці прибуття автотранспорту

Чернівецька обл. Новоселицький район с.Припруття вул.О.Кобилянської 1
3

10-12. Зона митного контролю та межі зони митного контролю в лужбових приміщення ВМО №2 .

960 кв.м.

2


4

1

5
34,5 кв.м.

Умовні позначення:

1 - Закрите складське приміщення;

2 - відкритий майданчик;

3 – місце прибуття автотранспорту;

4 – будівля ДП “Бодем-П”

5 - службові приміщення сектору митного оформлення № 1 ВМО № 1 м/п «Кельменці»;

- зони митного контролю з постійним режимом функціонування та їх межі.

Начальник ВМО № 1 м/п «Кельменці» В.Г.Качан