asyan.org
добавить свой файл
1
ПОВІДОМЛЕННЯ
учасникам про результати процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34716922.

1.3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська,1.
2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-97 : 22.22.3 Послуги з друкування книг, періодичних видань. (Послуг з друкування кольорового та наукового журналів.)

2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг.

9000 примірників кольорового журналу, 750 примірників наукового журналу

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.

м. Львів, просп. В.Чорновола 61.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Квітень – грудень 2011р.

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. № 26804, "ВДЗ" №25/3 (471/3) від 28.02.2011р.

5. Результат проведення процедури закупівлі:

5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів.

Ціна -90 балів, умови розрахунків -10 балів.

5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):

124800 грн.00 коп. в т.ч. ПДВ;
сто двадцять чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів).

5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 28.04.2011 р.

5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

5.5.1. Дата прийняття рішення:

5.5.2. Причини:

6. Інформація про переможця торгів:

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ПП «Видавництво «Фенікс»

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. код 24379665

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 03680, м.Київ, вул.Шутова, 13б

6.4. Номер телефону, телефаксу. (044) 501-93-01

Голова комітету з конкурсних торгів,

Ректор Смовженко Т.С