asyan.org
добавить свой файл
1
Засідання №3 Школи молодого педагога

«Створення предметно-розвивального середовища в ДНЗ»
План роботи

 1. Вправа «Привітання»

 2. Вправа «Пісочний годинник» (очікування від засідання)

 3. Інформаційне повідомлення «Предметно-розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини»

 4. Бліц-опитування.

 5. Екскурсія-огляд предметно-розвивального середовища груп ДНЗ.

 6. Вправа «Пісочний годинник»

 7. Вправа «Побажання по колу»

Мета: Розширювати знання молодих педагогів щодо професійної майстерності сучасного педагога – практика щодо створення необхідного предметно-розвивального середовища у групах, забезпечувати професійний інтерес до практичної роботи з дітьми дошкільного віку.
Привітання. Я рада вас сьогодні привітати на третьому засіданні школи молодого педагога. Запрошую вас оформити свою візитівку. (На аркуші паперу написати своє імя кольором, який вам до вподоби та зобразити об’єкт чи предмет з яким ви себе на даний момент асоціюєте). Пояснення значення кольору.

Ведуча. Один мудрець порівняв життя людини з величезною піщаною пустелею, в якій кожна піщинка це неповторна мить, миттєвість, яка змінюється, губиться в бурхливому потоці життєвих негараздів.

Нинішнє наше засідання це теж маленька піщинка вашої педагогічної діяльності. Тому пропоную написати на вашій візитів ці очікування від сьогоднішньої роботи і розмістити їх у верхній частині нашого годинника. Наприкінці нашої роботи, якщо ваші очікування справдяться треба піщинку перенести в нижню частину годинника, якщо – ні , то залишіть її на місці.

Ведуча. Дошкільники швидко ростуть, набувають нових знань, умінь, навичок, розширюють свій досвід і тому те середовище, яке створено для дітей сьогодні і яке активно стимулює їх розвиток, завтра може стати не лише пасивним щодо впливу на їх розвиток, а й гальмувати його. З огляду на це потрібно створити таке середовище у дошкільній установі, яке було б динамічним і відкритим для дітей, щоб за потреби вони самі чи разом із дорослими могли б його частково змінювати. Ми впевнені, що середовище може сприяти безперервному всебічному розвитку дітей лише за умови, якщо розвиватиметься саме.

Інформаційне повідомлення.

Бліц-опитування.

Що таке предметно-ігрове середовище?

Що таке ігрова зона, осередок?

Які ігрові осередки створено у вашій віковій групі?

Які іграшки недоцільно (доцільно) розміщувати в ігрових зонах?

Які вимоги до іграшок в осередкаї?

Екскурсія-огляд предметно-розвивального середовища груп ДНЗ.

Вправа «Пісочний годинник»

Домашнє завдання . Презентувати форму роботи з батьками, яку ви використовуєте у своїй практиці.

Вправа «Побажання по колу»

Предметне ><розвивальне ><середовище ><як ><чинник ><всебічного ><розвитку ><дитини>
<Дошкільники ><швидко ><ростуть, ><набувають ><нових ><знань, ><умінь, ><навичок, ><розширюють ><свій ><досвід ><і ><тому ><те ><середовище, ><яке ><ство><рено ><для ><дітей ><сьогодні ><і ><яке ><активно ><стимулює ><їх ><розвиток, ><завтра ><може ><стати ><не ><лише ><пасивним ><щодо ><впливу ><на ><їх ><розвиток, ><а ><й ><галь><мувати ><його. ><З ><огляду ><на ><це ><потрібно>< ><створити ><таке ><середовище ><у ><дошкільній ><установі, ><яке ><було ><б ><динамічним ><і ><відкритим ><для ><дітей, ><щоб ><за ><потреби ><вони ><самі ><чи ><разом ><із ><дорослими ><могли ><б ><його ><част><ково ><змінювати. ><Ми ><впевнені, ><що ><середовище ><може ><сприяти ><безпе><рервному ><всебічному ><розвитку ><дітей ><лише ><за ><умови, ><якщо ><розвива><тиметься ><саме.>>

<<Основне ><завдання, ><яке ><ставиться><><><><>< ><при ><створен><><ні ><предметного ><розвивального ><се><><редовища, ><><забезпечити>

 • <><><психологічну ><захищеність ><до><><><><><><><шкільників;>

 • <><розвиток ><особистісних ><якос><тей ><і ><здібностей ><дітей;>

 • <оволодіння ><дітьми ><різними ><способами ><дій;>

 • <формування ><активного ><пізнавального ><ставлення ><дітей ><до ><навколишнього ><світу;>

 • <спонукання ><дітей ><до ><гри ><і ><розвиток ><їхньої ><уяви;>>

 • <<><><><><урахування ><особливостей ><кожної ><групи ><><вік ><і ><рівень ><роз><витку ><дітей, ><їхні ><інтереси, ><здібності, ><статеву ><належність, ><ін><дивідуальні ><особливості.>

<Побудова ><сучасного ><предметного ><розвивального ><середовища>

<Під ><час ><створення ><предметного ><розвивального ><середовища ><жо><ден ><куточок ><дошкільного ><закладу ><не повинен ><залишився ><без>< ><уваги. ><Таке ><середовище ><викликає ><у ><дошкільників ><відчуття ><радості, ><формує ><позитивне ><ставлення ><до ><дошкільного ><закладу, ><збагачує ><новими ><вра><женнями, ><спонукає ><до ><активної ><пізнавальної ><діяльності, ><а ><головне ><><сприяє ><гармонійному, ><всебічному ><розвитку ><дітей.>

<Правильно ><організоване ><предметне ><розвивальне ><середовище ><><дає ><змогу ><кожній ><дитині:>

 • <знайти ><заняття ><до ><душі;>

 • <повірити ><у ><свої ><сили;>

 • <розвинути ><здібності;>

 • <навчитися ><взаємодіяти ><з ><дорослими ><і ><однолітками.>

<<Створення ><предметного ><розвивального ><середовища ><у ><групах>

Негативні емоції породжують поганий настрій, а іноді деструктивну поведінку. Як же вберегти дітей від негативних емоцій? Тут потрібне удосконалення розвивальне середовище групи.

<У ><кожній ><віковій ><групі створюють><>< ><предметне ><розвивальне ><се><редовище ><відповідно ><до ><потреб, ><інтересів, ><вікових ><і ><індивідуальних ><особливостей ><її ><вихованців.>
Осередки ігрової діяльності

Це міні-осередки для розгортання сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, настільно-друкованих та дидактичних ігор. Тут розміщено також різноманітні іграшки і атрибути.

Для збереження особистісного простору дитини створюють куточки роздумів, в якому розміщують подушечки незвичайної форми, м’які іграшки.

Для психологічного розвантаження можна створити «Острівець настрою», «Лавочку дружби», «Куточок усамітнення»
Осередок мистецтва і творчості

Основні вимоги до його обладнання:

 • Достатнє освітлення;

 • Відповідність меблів зросту дітей;

 • Постійні оновлення, видозміни.

Як же зробити осередок книги не тільки зручним для малюків, а й таким, що розвиває пізнавальну активність, емоційність, творчість?

Спочатку слід дібрати книжки для бібліотечки. Важливо добирати книжки гуманістичного спрямування, які не спонукають до агресії, не навчають негативних вчинків.

Для дібраної літератури бажано ретельно продумати умовний класифікатор. Наприклад, у книжки про природу пропонуємо помістити закладки зеленого кольору, про техніку -синього, у казки - червоного і т.д. За тематикою слід розставити книжки й на полицях.

У куточку книги доречні плакати з прислів’ям (їх можна розмістити на стіні). Діти залюбки розучуватимуть на заняттях ці зерна народної мудрості.

На полиці – вітрині варто виставити вже прочитані з малятами книжки. Після ознайомлення з іншими, вітрину слід обновити. Куточок книги доповнять портрети письменників, репродукції картин, серії ілюстрацій до казок, дитячі журнали, фотоальбоми. Припустимо, що елементарне бібліотечне середовище, зрозуміле маленьким читачам, створене. Що робити далі? Адже куточок книги в групі має бути не просто маленькою бібліотекою, а базою для проведення занять, виховних заходів. Серед різноманітних форм організації дітей перевагу слід надавати таким, які стимулюють дошкільнят до активної взаємодії та творчості.

Щоб оптимізувати роботу з дитячою книжкою, варто поєднувати її з іншими видами діяльності. Так, дошкільнята залюбки намалюють ілюстрації до прочитаних творів, зліплять героїв казок, виготовлять власні книжечки, закладки, паперові іграшки, запрошення для молодших дітей та батьків на різні заходи, що організовуватимуться в книжковому куточку.

В осередку книги бажано влаштовувати періодичні книжкові виставки

Заняття в куточку книги передбачають виховання у дітей бережливого ставлення до неї. Якщо книги таки потребуватимуть ремонту, слід відкрити «книжкові лікарні». Малюки із задоволенням робитимуть такий ремонт під керівництвом вихователя, а старші – самостійно. Варто також відвести окреме місце матеріалам для «лікування» книжок.

На базі куточка книги доречно розігрувати вірші, забавлянки, українські народні пісні, казки з використанням декорацій, костюмів.

Осередок книги – місце проведення сюжетно – рольових ігор («Книжковий магазин», «Бібліотека» тощо), дидактичних ігор, підготовки до літературних свят, зустрічей з письменниками.

Також в цьому осередку розміщують різноманітний матеріал для СХД.
Спортивний осередок

<Основним ><завданням ><фізичного ><розвитку ><дітей><><>< ><є ><охорона ><їхнього ><життя, ><зміцнення ><здоров'я.>

Матеріали:

 • <м'ячики ><з ><повсті ><та ><інших ><м'яких ><матеріалів ><різної ><фактури;>

 • <корекційні ><доріжки ><з ><різним ><наповненням ><та ><відповідною> <масажною ><поверхнею;>

 • <махрові ><рукавички ><з ><натуральної ><тканини ><для ><сухого ><масажу;>

 • <індивідуальні ><рушнички ><для ><розтирання ><стоп ><ніг ><з ><льону;>

 • <м'які ><ігрові ><модулі ><для ><стимуляції ><рухової ><активності;>

 • нестандартне спортивне обладнання;

<<><><коробки ><з ><наповненням матеріалів ><природного ><походження.><><><>

<У ><такому ><яскравому ><та ><цікавому ><середовищі ><діти ><долають ><пору><шення ><рухової ><сфери ><та ><проблеми ><психофізичного ><розвитку ><><не><впевненість, ><боязкість ><при ><виконанні ><рухових ><завдань ><тощо.>>
Природознавчий осередок

Календарі природи, спостережень за рослинами, тваринами, птахами.

Рослиний куточок:

 • Красиво квітучі: еухаріс, зефірантес, бегонія квітуча, бальзамін, сентполія, пеларгонія тощо.

 • Декоративно листяні: аспідістра, колеус, папороть, нєфролепіс або адіантум, бегонія крапчаста, королівська.

 • Ампельні та виткі: традесканція, хлорофітум, аспарагус Шпренгера, цисус, плющ.

 • Сукуленти: зігокактус, стапелія, каланхоє Блосфельда і лікарське.

 • Рослини для догляду з дітьми: аспідістра, колеус, бегонія крапчаста, цисус, хлорофітіум, еузаріс (підбирають рослини контрастні за висотою, розміром, кольором і поверхнею листя, квітами)

Примітка: в оформленні групової кімнати доцільно використовувати різні групи рослин, які невибагливі і не потребують складного догляду. Рослини мають комфортно почуватися в груповій кімнаті і бути добре доглянутими. Кількість їх не повинна перевищувати просторові можливості кімнати і фізічні – вихователя.

„Живий” куточок:

 • Рибки: золота рибка, меченосець, гурамі, молінезія (Обов’язково в акваріумі мають бути водяні рослини, а дно потрібно вкрити піском. Акваріум слід прикривати склом, щоб зменшити випаровування води і попадання пилу)

 • Птахи: хвилясті папуги, канарейки (Обов’язково перед цим слід проконсультуватися з медсестрою)

 • Тварини: морські свинки, хом’ячки тощо

Набори:

 • Іграшки: рибки, пташки, комахи, тварини, різні за розміром, кольором, матеріалом; ляльки – персонажі знаймих казок

 • Дидактичні предметні і сюжетні картинки за темами: квіти, овочі, фрукти, риби, комахи, птахи, дикі і свійські тварини, репродукції пейзажних картин

 • Гербарії осіннього листя, квітів, насіння квітів


Лабораторія:

 • Столики для ігор з піском, водою та експерементування

 • Набори іграшок і предметів, які плавають або тонуть у воді, роблять бульбашки, розчиняються у воді.

 • Предмети:

  • іграшкові човники, качки, лебіді, рибки

  • трісочки, кульки (металеві, пластмасові, дерев’яні, гумові), шматки поролону тощо

  • різні за розміром, формою шийки пляшечки

  • лійки, камінці.

Праця в куточку природи

 • Предмети догляду за рослинами:

 • фартух для вихователя (1-2), для дітей (4-6)

 • миска для миття рослин, горщиків кімнатних квітів, піддонів, поїлок, годівниць (1)

 1. відро (1)

 • поливалки без сіточок (3-5)

 • бризкалка

 • загострені палички для розпушування грунту

 • ганчірочки різні за розміром, м’які на дотик з бавовни і мішечок для їх зберігання

 • м’яка щіточка для миття вузького листя кімнатних рослин і очищення пилу з опушеного листя (2)

 • жорсткий віхоть для миття горщиків для квітів

 • Предмети догляду за тваринами:

 • клейонка

 • коробочки для корму птахам

 • дощечка для нарізання кормів

 • Предмети для догляду за акваріумом:

 • сифон (гумова трубка)

 • сачок (1-2) для переміщення риб

 • годівниця

 • рефлектор

 • компресор

 • термометр

 • щітка на довгій ручці

 • Предмети для вирощування цибулі, квасолі тощо:

 • набір пластикових коробочок за кількістю дітей

 • ящик з грунтом для городу на підвіконні

 • коробочки з просом, вівсом, пшеницею, квасолею тощо.

>>