asyan.org
добавить свой файл
1

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Ведута Наталія Григорівна

Назва навчального закладу:

Гуманітарна гімназія ім. Лесі Українки

Місто, село:

м. Жовті Води
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

Гармонія життя – в симетрії.

Основні питання:
Ключове питання:

Чому світ без симетрії не такий яскравий?
Тематичні питання:

 1. Про що може розповісти нам симетрія?

 2. Чи симетричне все живе в природі?

 3. Яка мета законів симетрії в побуті людини?

Стислий опис:

Основним математичним змістом проекту є віртуальна подорож у світ симетрії. Ця екскурсія допоможе учням навчитися бачити симетрію в навколишньому світі, застосовувати знання про симетрію в житті, а для когось, можливо, вкаже шлях до майбутньої професії.

Учитель разом з класом обговорює тему, вибирає тематичні напрямки.

Учні:

- самостійно обирають форми своєї роботи;

- збирають різноманітну захоплюючу, пізнавальну інформацію з питань симетрії, шукаючи інформацію в Іnternet, відвідуючи відповідні сайти, бібліотеки; збирають матеріали про цікаві моменти;

- обговорюють зібрану інформацію; аналізують, систематизують;

- опрацьовують зібрану інформацію у вигляді презентації, публікації, веб-сайту;

- захищають та оцінюють проект.Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Іноземна мова

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Українська мова та література:

 • вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі;

 • розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;

 • подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище;

 • удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

Інформатика:

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;

Математика:

 • формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

 • інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції);

 • розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент загальнолюдської культури, про застосування її в практичній діяльності, різних галузях науки.

Біологія:

 формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєнню ними понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання,

 вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в припприродокористуванні.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

- Учні повинні ознайомитися з поняттями «симетрія», з видами симетрії, з прикладами симетрії в природі та побуті.

- Учні повинні вміти описувати симетрію відносно точки і прямої; будувати фігури, у які переходять дані фігури при симетрії відносно точки і прямої; наводити приклади фігур, які мають центр симетрії та вісь симетрії; застосовувати вивчені означення і властивості до розв'язування задач.

- Сприяти розвитку навичок мислення високого рівня в учнів: учні повинні не тільки зібрати матеріал, а й проаналізувати, систематизувати його та зробити висновки в опрацьованому матеріалі, вміти оцінювати.

- Учні повинні навчитися працювати з програмами Power Point та Publisher для створення презентацій, публікацій, веб-сторінок.

Діяльність учнів:

День 1

- Мотивація теми проекту (учительська презентація), обговорення тематичних питань, вибір напрямків та форм роботи.

- Учні обирають партнерів для виконання проекту та планують свою роботу.

- Обговорення критеріїв оцінювання результатів роботи (презентація, публікація, веб-сторінка).

День 2

- Пошук матеріалів теми в Інтернеті і в друкованих джерелах.

День 3

- Почати дослідження: аналіз, систематизацію та опрацювання зібраного матеріалу.

- Виконання самостійних робіт (тестові завдання).

День 4, 5,6

- Допомога вчителя та консультантів при роботі в Power Point чи Publisher.

- Створення презентацій, публікацій чи веб-сторінок.

День 7

- Учні презентують свій кінцевий продукт всьому класу. Час на кожний вид роботи – приблизно 5 хвилин.

- Оцінювання результатів.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 тиждень

Вхідні знання та навички:

Учні повинні мати попередній досвід роботи з комп’ютером, файлами та папками, а також вміння працювати з Word, представлення та навички створення мультимедійних презентацій та публікацій, пошуку інформації в Інтернеті.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом


 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор


 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      
Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій


 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

1. Геометрія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова.– К.: Зодіак-ЕКО, 2009. – 240 с.

2. Відкритий урок. Математика.– К.: Плеяди, 2003.– 76 с.

3. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Зоологія: (Підручник для учнів 7 класу ЗОШ) – К.: Ґенеза, 1997. – 352 с.
Ресурси Інтернету:
Назва веб-сайта

URL-адреса_сайта

Дзеркальна симетрія

http://www.arbuz.uz/w_simmetr.html


Багатолика симетрія

http://nauka.relis.ru/55/0207/55207101.htm


Бінарний урок геометрія - біологія

http://www.altai.fio.ru/projects/group2/potok38/site/rabstol/geometry.htm


Симетрія (реферат)

http://www.referatfrom.ru/watch/35114/1.html


Симетрія

http://idea.mosuzedu.ru/participants/annot/sbutovo/F2-02-09-34.doc


Універсальна геометрія в природі та архітектурі

http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/ugeom/ungeomet.htm


Зберігаючи відстані

http://tmn.fio.ru/works/04x/307/P_rim.htm


Симетрія

http://fio.ifmo.ru/archive/group19/c1wu9/str01.htm


Архітектура

http://cultura.baikal.ru/liceum_1/garmonia/sim.htm

Диференціація навчання:Обдаровані учні:

Обдаровані учні:

 1. Очолюють роботу в спільних групах; вони повинні стати помічниками вчителя.

 2. Мають створити презентацію, публікацію, веб-сторінку.

 3. Провести аналіз зібраної інформації, на основі якої можна будувати фігури, симетричні більш складним фігурам.

 4. Зібрати додатковий матеріал за іншими напрямками, самостійно вибраними чи запропонованими вчителем.Оцінювання знань та вмінь учнів:

 1. Оцінюються презентації, публікації та веб-сторінки по критеріям (Форми для оцінювання кожного виду діяльності розроблені і вміщені до Портфоліо).

 2. Оцінювання завдань та тестів. (Дивись у Портфоліо).

 3. Взаємооцінювання та самооцінювання учнями.

Ключові слова:

Симетрія, осьова симетрія, дзеркальна симетрія, симетрія біологія, симетрія фізика, симетрія хімія.Intel® навчання для майбутнього
©2004 Intel Corporation. Всі права захищені