asyan.org
добавить свой файл
1


ПЛАН – ГРАФІК

навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву

(ІІІ-ІV категорії посад) в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України на 2012 рік

Термін навчання

Назва продукту

Навчальні групи, категорії слухачів

Загальна кількість слухачів

Утому числі за областями

Дніпропетровська
Донецька

Запорізька


Кіровоградська

Черкаська

І ПІВРІЧЧЯ

За професійними програмами:

06.02 - 17.02. 2012

При зарахуванні до кадрового резерву

Кадровий резерв на IV категорію посад органів виконавчої влади

20

5

5

4

3

3

Тематичні постійно діючі семінари:

27.02 - 29.02. 2012

„Стратегічне планування та управління проектами”

Селищні та сільські голови

25

6

6

5

4

4

Всього

45

11

11

9

7

7

За професійними програмами:

12.03 - 23.03. 2012

Вперше обрані на посаду

Селищні та сільські голови

20

5

5

4

3

3

Тематичні короткотермінові семінари:

27.03 - 28.03. 2012

„Запобігання та протидія корупції в Україні”

Перші заступники та заступники голів райдержадміністрацій та кадровий резерв на їх посади

25

6

6

5

4

4

Всього

45

11

11

9

7

7

Тематичні постійно діючі семінари

09.04 - 13.04. 2012

„Управління персоналом в органах місцевого самоврядування”

Начальники управлінь, відділів виконавчих апаратів обласних рад, секретарі міських рад міст обласного значення, заступники міських голів,керуючі справами виконкомів міських рад міст обласного значення, директори, перші заступники та заступники директорів Департаментів виконкомів міських рад міст обласного значення, голови міських рад міст обласного значення

25

6

6

5

4

4

23.04 - 25.04. 2012

„Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування”

Начальники управлінь та відділів апарату облдержадміністрацій, начальники Головних управлінь, перші заступники голів райдержадміністрацій, начальники управлінь, відділів виконавчих апаратів обласних рад, секретарі міських рад міст обласного значення, заступники міських голів,керуючі справами виконкомів міських рад міст обласного значення, директори, перші заступники та заступники директорів Департаментів виконкомів міських рад міст обласного значення, голови міських рад міст обласного та районного значення, селищні, сільські голови та кадровий резерв на посади IV категорії

120

45

20

20

20

15

Тематичні короткотермінові семінари:

18.04 - 19.04. 2012

„Державна регуляторна політика”

Керівники структурних підрозділів апаратів обласних рад, секретарі міських рад міст обласного значення, заступники міських голів,керуючі справами виконкомів міських рад міст обласного значення, директори, перші заступники та заступники директорів Департаментів виконкомів міських рад міст обласного значення, голови міських рад міст обласного та районного значення, селищні та сільські голови

30

7

7

6

5

5

березень - квітень

2012 року

(за окремим графіком)

„Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування” (окремо на базі Дніпропетровської ОДА, Донецької ОДА, Запорізької ОДА, Кіровоградської ОДА, Черкаської ОДА)

Начальники управлінь та відділів апарату облдержадміністрацій, начальники Головних управлінь, перші заступники голів райдержадміністрацій, начальники управлінь, відділів виконавчих апаратів обласних рад, секретарі міських рад міст обласного значення, заступники міських голів,керуючі справами виконкомів міських рад міст обласного значення, директори, перші заступники та заступники директорів Департаментів виконкомів міських рад міст обласного значення, голови міських рад міст обласного та районного значення, селищні, сільські голови та кадровий резерв на посади IV категорії

100

20

20

20

20

20

Всього

275

78

53

51

49

44

Тематичні постійно діючі семінари:

14.05 - 17.05. 2012

„Інтеграція України до Європейського союзу”

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, перші заступники голів райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади

25

6

6

5

4

4

Тематичні короткотермінові семінари

23.05.2012

„Стратегічне планування розвитку території”

Селищні та сільські голови, заступники голів районних рад, депутати місцевих рад

50

50

-

-

-

-

Всього

75

56

6

5

4

4

За професійними програмами підвищення кваліфікації

40

10

10

8

6

6

За програмами тематичних короткотермінових семінарів

205

83

33

31

29

29

За програмами тематичних постійно діючих семінарів

195

63

38

35

32

27

Всього за I півріччя

440

156

81

74

67

62
ІІ ПІВРІЧЧЯ

За професійними програмами:

17.09 - 28.09. 2012

При зарахуванні до кадрового резерву; при занятті посади вищої категорії; перед черговою атестацією

Керівники структурних підрозділів Головних управлінь Пенсійного фонду України

20

5

5

4

3

3

Всього

20

5

5

4

3

3

Тематичні постійно діючі семінари:

16.10 - 18.10. 2012

„Системи забезпечення якості послуг в органах виконавчої влади”

Керівники структурних підрозділів органів виконавчої влади, заступники керівників апаратів облдержадміністрацій

25

6

6

5

4

4

02.10 - 04.10.2012

„Проходження державної служби”

Керівники структурних підрозділів головних управлінь та управлінь облдержадміністрацій з питань кадрової роботи та управління персоналом

25

6

6

5

4

4

Всього

50

12

12

10

8

8

Тематичні короткотермінові семінари07.11 - 09.11.2012

„Теорія та практика державної служби”

Перші заступники голів райдержадміністрацій, заступники начальників Головних управлінь, начальники управлінь, відділів апарату облдержадміністрацій

20

5

5

4

3

3

21.11 - 23.11.2012

„Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком”

Сільські, селищні, міські голови міст районного значення, заступники голів районних рад, керівники управлінь та відділів виконавчого апарату обласних рад

20

5

5

4

3

3

Всього

40

10

10

8

6

6

За професійними програмами

03.12 - 14.12. 2012

Вперше обрані на посаду

Селищні та сільські голови

20

5

5

4

3

3

Тематичні короткотермінові семінари

19.12.2012

„Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування. Надання адміністративних послуг населенню”

Селищні та сільські голови, заступники голів районних рад, депутати місцевих рад

30

30

-

-

-

-

Всього

50

35

5

4

3

3

За професійними програмами підвищення кваліфікації

40

10

10

8

6

6

За програмами тематичних короткотермінових семінарів

70

40

10

8

6

6

За програмами тематичних постійно діючих семінарів

50

12

12

10

8

8

Всього за ІI півріччя

160

62

32

26

20

20


За професійними програмами підвищення кваліфікації за рік

80

20

20

16

12

12

За програмами тематичних короткотермінових семінарів за рік

275

123

43

39

35

35

За програмами тематичних постійно діючих семінарів за рік

245

75

50

45

40

35


Загальна кількість за рік

600

218

113

100

87

82