asyan.org
добавить свой файл
1
14.01.2011р. №2
Переробка винограду та виробництво виноматеріалів у 2010 році
Обсяги переробки підприємствами винограду на виноматеріали у 2010р. склали 417,7 тис.т, що на 3,5 тис.т, або на 0,8% менше, ніж у 2009р.; виноматеріалів вироблено 30,7 млн.дал (на 0,4 млн.дал., або на 1,4% менше).
Динаміка переробки винограду та виробництва виноматеріалівОбсяги переробки винограду на виноматеріали у 2010р. за регіонами характеризуються такими даними:

(т)
Фактично перероблено на виноматеріали

У тому числі

Довідково:

всього

у % до загального підсумку

2010р. у % до 2009р.

власно-вироще-ний

закупле-ний

середня ціна

закупівлі

1 т, грн

Україна

417689,0

100,0

99,2

92044,8

309917,8

2487,0

Автономна

Республіка Крим

90681,5

21,7

83,9

38965,2

38269,3

3971,2

Закарпатська

7815,8

1,9

166,2

644,9

7170,9

3414,6

Миколаївська

82456,6

19,7

223,0

4647,7

77808,9

1652,2

Одеська

191541,1

45,9

96,7

26486,4

165054,7

2476,5

Херсонська

26403,8

6,3

49,4

5034,2

21369,6

2653,8

м.Севастополь

18790,2

4,5

94,7

16266,4

244,4

1162,7

У 2010р. збільшили переробку винограду підприємства Миколаївської (на 45,5 тис.т, або у 2,2 раза) та Закарпатської (на 3,1 тис.т, або на 66%) областей. У 2 рази зменшилися обсяги переробки в Херсонській області. На підприємства Одещини припадало 46% загального обсягу переробленого винограду, Автономної Республіки Крим – 22%, Миколаївської області – майже 20%. Лише 22% від загального обсягу переробленого винограду складала власна сировина (у 2009р. – 24%). Найменше використовували власний виноград підприємства Миколаївської (5,6%) та Закарпатської (8,3%) областей.

Середня ціна закупівлі винограду для переробки зросла з 2046 грн. за 1 т у 2009р. до 2487 грн. у 2010р. (на 22%). Це відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на виноград у Закарпатській – з 1559 до 3415 грн. за 1 т, або у 2,2 раза, в Одеській – з 1725 до 2477 грн., або на 44%, Херсонській областях – з 1908 до 2654 грн., або на 39%. Підвищення ціни спостерігалося в усіх регіонах.

Переробка винограду на виноматеріали за сортами характеризується такими даними:


Найменування сортів винограду

Фактично перероблено на виноматеріали, т

Середня масова концентрація цукрів, г/дм3

2010р.

у % до загального підсумку

2010р. у % до 2009р.

2010р.

2009р.

Аліготе

48470,0

11,6

88,0

179,1

181,9

Бастардо магарацький

6183,8

1,5

79,5

200,7

197,4

Каберне Совіньйон

26315,4

6,3

83,3

196,3

194,0

Кокур білий

5481,9

1,3

91,0

204,1

200,3

Мерло

8444,3

2,0

75,1

189,6

189,8

Мускат (білий, рожевий, Оттонель і т.і.)

24229,8

5,8

107,0

188,5

190,3

Одеський чорний

8163,6

2,0

106,0

184,8

193,0

Піно (білий, чорний, сірий)

9414,9

2,3

90,9

184,3

181,1

Рислінг

14952,8

3,6

84,2

179,9

181,8

Ркацителі

45021,5

10,8

80,3

181,7

186,4

Сапераві північний

10523,6

2,5

116,5

189,1

197,0

Совіньон

17736,9

4,2

65,2

178,5

183,4

Сухоліманський

9012,6

2,2

116,6

176,0

178,7

Трамінер рожевий

4686,9

1,1

90,7

180,9

185,0

Фетяска

5537,1

1,3

66,1

179,1

173,7

Шардоне

20402,7

4,9

87,4

177,6

182,9

Інші

153111,2

36,6

134,1

175,6

180,4


Найбільш поширеними сортами винограду для переробки є "Аліготе" та "Ркацителі" – відповідно 11,6 і 10,8% у загальному обсязі переробленого винограду.

У 2010р. порівняно з попереднім роком середня масова концентрація цукрів у винограді знизилася зі 184,8 до 180,9 г/дм3 (на 2%).

Виробництво виноматеріалів за регіонами характеризується такими даними:

(тис. дал)
Фактично вироблено виноматеріалів

У тому числі

2010р.

у % до загаль-ного підсумку

2010р. у % до 2009р.

шампан-ські та ігристі

коньячні

для випуску вин та закладки на витримку

столові

кріплені

Україна

30674,6

100,0

98,6

5046,7

1513,8

14673,8

6608,3

Автономна

Республіка Крим

7649,9

24,9

86,3

640,2

702,1

1761,7

4487,6

Закарпатська

197,3

0,6

17,0

137,3

60,0

Миколаївська

6030,0

19,7

231,9

886,9

15,7

4748,1

310,9

Одеська

13496,3

44,0

98,0

2420,3

274,1

6541,4

1618,8

Херсонська

1825,0

6,0

53,1

408,7

520,8

823,0

11,1

м.Севастополь

1476,1

4,8

115,5

690,6

1,1

662,3

119,9


Загальний випуск виноматеріалів порівняно з 2009р. збільшили підприємства Миколаївської області – на 3,4 млн.дал (в 2,3 раза) та м.Севастополя – на 198,1 тис.дал (на 16%). У 2010р. вироблено виноматеріалів для випуску вин 20,4 млн.дал (105% минулорічного), для закладки на витримку – 905,2 тис.дал (122%). У груповому асортименті виноматеріалів сировини для закладки на витримку та випуску столових вин виготовлено на 2,6 млн.дал, або на 21% більше ніж у 2009р., інших видів виноматеріалів – на 1,6 млн.дал, або в 2,2 раза більше; шампанських та ігристих виготовлено на 2,1 млн.дал, або на 30% менше, для закладки на витримку та випуску кріплених вин – на 1,4 млн.дал, або на 18%, коньячних – на 1,0 млн.дал, або на 40% менше.

У загальному виробництві виноматеріалів зросла питома вага для закладки на витримку та випуску столових вин – з 39% у 2009р. до 48% у 2010р., інших видів виноматеріалів – з 4,1 до 9,2%; скоротилася – шампанських та ігристих – з 23 до 16,5%, для закладки на витримку та випуску кріплених вин – з 26 до 21,5%, коньячних – з 8 до 5%.

Для закріплення виноматеріалів було використано 0,8 млн.дал спирту–ректифікату, що на 28% менше, ніж у 2009р.

Голова комісії з проведення

реорганізації Держкомстату –

перший заступник Голови В.О.Піщейко


Довідки за телефоном (044) 287 23 22

Веб–сайт Держкомстату: www.ukrstat.gov.ua

© Державний комітет статистики України, 2011