asyan.org
добавить свой файл
1
Перелік питань на перевірку знання законодавства

з урахуванням специфіки функціональних повноважень

Управління з міжнародних питань


 1. Хто має право вести переговори і підписувати міжнародні договори України без спеціальних повноважень?

 2. В якій формі має бути укладений міжнародний договір України відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України»?

 3. Який орган влади має укладати або надавати доручення на укладання Міжнародних договорів України від імені Уряду України?

 4. Яким нормативно-правовим актом здійснюється ратифікація міжнародного договору України?

 5. Який орган влади здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України ?

 6. Який порядок застосування чинних міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України?

 7. Який нормативний акт (національний акт законодавства чи міжнародний договір України) має найвищий пріоритет?

 8. Яким чином здійснюється припинення міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України?

 9. Які державні органи є відповідальними за виконання зобов’язань, що випливають з членства України в Міжнародному союзі електрозв’язку?

 10. Які типи міжнародних договорів укладає безпосередньо НКРЗІ відповідно до законодавства?

 11. Хто може бути членом Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ)?

 12. Що є вищим органом Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ)?

 13. Хто представляє українську сторону під час офіційної церемонії проводів глави іноземної держави?

 14. В який термін необхідно поінформувати МЗС про результати переговорів та укладання міжнародних договорів (надати письмовий звіт та копії документів)?

 15. Які документи готує підрозділ зовнішніх зносин в рамках забезпечення прийому іноземців (іноземних делегацій) та роботи з ними?


Рекомендовані нормативно-правові акти для підготовки до іспиту


 1. Закон України «Про міжнародні договори України»

 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» № 1371 від 13.09.02

 3. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затверджене Указом Президента України № 1067/2011 від 23.11.11

 4. Статут Міжнародного союзу електрозв’язку, ратифікований Законом України № 116/94-ВР від 15.07.94

 5. Указ Президента України «Про Державний Протокол та Церемоніал України» № 746/2002 від 22.08.2002

 6. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» № 841/96 від 18.09.1996

 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкії про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформатизації, які містять службову інформацію» № 1893 від 27.11.98