asyan.org
добавить свой файл
1

Перелік питань до загального модуля №1

«Опорно-руховий апарат».


 1. Тіло хребця.

 2. Дуга хребця.

 3. Хребцевий отвір.

 4. Хребтовий канал.

 5. Остистий відросток грудного хребця.

 6. Поперечний відросток поперекового хребця.

 7. Верхній суглобовий відросток шийного хребця.

 8. Нижній суглобовий відросток грудного хребця.

 9. Верхня хребцева вирізка грудного хребця.

 10. Нижня суглобова вирізка поперекового хребця.

 11. Міжхребцевий отвір.

 12. Отвір поперечного відростка шийного хребця.

 13. Перший шийний хребець.

 14. Другий шийний хребець.

 15. Сьомий шийний хребець.

 16. Передня дуга атланта.

 17. Задня дуга атланта.

 18. Передній горбок атланта.

 19. Задній горбок атланта.

 20. Ямка зуба атланта.

 21. Борозна хребтової артерії атланта.

 22. Бічна маса атланта.

 23. Верхні суглобові поверхні атланта.

 24. Нижні суглобові поверхні атланта.

 25. Зуб осьового хребця.

 26. Верхівка зуба осьового хребця.

 27. Верхня реброва ямка грудного хребця.

 28. Нижня реброва ямка грудного хребця.

 29. Реброва ямка поперечного відростка грудного хребця.

 30. Повна реброва ямка грудного хребця.

 31. Соскоподібний відросток поперекового хребця.

 32. Додатковий відросток поперекового хребця.

 33. Основа крижової кістки.

 34. Мис.

 35. Крила крижової кістки.

 36. Верхівка крижової кістки.

 37. Тазова поверхня крижової кістки.

 38. Дорсальна поверхня крижової кістки.

 39. Поперечні лінії крижової кістки.

 40. Передні крижові отвори.

 41. Задні крижові отвори.

 42. Серединний крижовий гребінь.

 43. Присередній крижовий гребінь.

 44. Латеральний крижовий гребінь.

 45. Крижовий роз твір.

 46. Крижові роги.

 47. Горбистість крижової кістки.

 48. Вушкоподібна поверхня крижової кістки.

 49. Крижовий канал.

 50. Справжні ребра.

 51. Несправжні ребра.

 52. Коливні ребра.

 53. Ребровий хрящ.

 54. Праве ребро.

 55. Ліве ребро.

 56. Головка ребра.

 57. Гребінь головки ребра.

 58. Шийка ребра.

 59. Горбок ребра.

 60. Тіло ребра.

 61. Внутрішня поверхня ребра.

 62. Зовнішня поверхня ребра.

 63. Верхній край ребра.

 64. Нижній край ребра.

 65. Кут ребра.

 66. Борозна ребра.

 67. Перше ребро.

 68. Верхня поверхня першого ребра.

 69. Нижня поверхня першого ребра.

 70. Горбок переднього драбинчастого м’яза.

 71. Борозна підключичної артерії.

 72. Борозна підключичної вени.

 73. Ручка груднини.

 74. Тіло груднини.

 75. Мечоподібний відросток груднини.

 76. Яремна вирізка груднини.

 77. Ключична вирізка груднини.

 78. Реброві вирізки груднини.

 79. Кут груднини.

 80. Права лопатка.

 81. Ліва лопатка.

 82. Реброва поверхня лопатки.

 83. Задня поверхня лопатки.

 84. Акроміон.

 85. Надостьова ямка лопатки.

 86. Підостьова ямка лопатки.

 87. Ость лопатки.

 88. Вирізка лопатки.

 89. Суглобова западина лопатки.

 90. Шийка лопатки.

 91. Надсуглобовий горбок лопатки.

 92. Підсуглобовий горбок лопатки.

 93. Дзьобоподібний відросток лопатки.

 94. Підлопаткова ямка.

 95. Права ключиця.

 96. Ліва ключиця.

 97. Груднинний кінець ключиці.

 98. Акроміальний кінець ключиці.

 99. Верхня поверхня ключиці.

 100. Нижня поверхня ключиці.

 101. Втиснення реброво-ключичної зв’язки ключиці.

 102. Конусоподібний горбок ключиці.

 103. Трапецієподібна лінія ключиці.

 104. Права плечова кістка.

 105. Ліва плечова кістка.

 106. Головка плечової кістки.

 107. Анатомічна шийка плечової кістки.

 108. Хірургічна шийка плечової кістки.

 109. Великий горбок плечової кістки.

 110. Малий горбок плечової кістки.

 111. Гребінь великого горбка плечової кістки.

 112. Гребінь малого горбка плечової кістки.

 113. Міжгорбкова борозна плечової кістки.

 114. Дельтоподібна горбистість плечової кістки.

 115. Борозна променевого нерва плечової кістки.

 116. Виросток плечової кістки.

 117. Головочка плечової кістки.

 118. Блок плечової кістки.

 119. Медіальний надвиросток плечової кістки.

 120. Латеральний надвиросток плечової кістки.

 121. Борозна ліктьового нерва плечової кістки.

 122. Ліктьова ямка плечової кістки.

 123. Вінцева ямка плечової кістки.

 124. Променева ямка плечової кістки.

 125. Права променева кістка.

 126. Ліва променева кістка.

 127. Головка променевої кістки.

 128. Суглобова ямка головки променевої кістки.

 129. Суглобовий обвід головки променевої кістки.

 130. Шийка променевої кістки.

 131. Горбистість променевої кістки.

 132. Міжкістковий край променевої кістки.

 133. Зап’ясткова суглобова поверхня променевої кістки.

 134. Шилоподібний відросток променевої кістки.

 135. Ліктьова вирізка променевої кістки.

 136. Права ліктьова кістка.

 137. Ліва ліктьова кістка.

 138. Ліктьовий відросток ліктьової кістки.

 139. Вінцевий відросток ліктьової кістки.

 140. Блокова вирізка ліктьової кістки.

 141. Горбистість ліктьової кістки.

 142. Променева вирізка ліктьової кістки.

 143. Міжкістковий край ліктьової кістки.

 144. Головка ліктьової кістки.

 145. Суглобовий обвід головки ліктьової кістки.

 146. Шилоподібний відросток ліктьової кістки.

 147. Зап’ясток.

 148. Човноподібна кістка зап’ястка.

 149. Півмісяцева кістка зап’ястка.

 150. Тригранна кістка зап’ястка.

 151. Горохоподібна кістка зап’ястка.

 152. Кістка-трапеція зап’ястка.

 153. Трапецієподібна кістка зап’ястка.

 154. Головчаста кістка зап’ястка.

 155. Гачкувата кістка зап’ястка.

 156. П’ясткові кістки.

 157. Основи п’ясткових кісток.

 158. Головки п’ясткових кісток.

 159. Проксимальна фаланга пальців кисті.

 160. Середня фаланга пальців кисті.

 161. Дистальна фаланга пальців кисті.

 162. Великий палець кисті.

 163. Права кульшова кістка.

 164. Ліва кульшова кістка.

 165. Кульшова западина.

 166. Вирізка кульшової западини.

 167. Ямка кульшової западини.

 168. Півмісяцева поверхня кульшової западини.

 169. Клубова кістка.

 170. Тіло клубової кістки.

 171. Крило клубової кістки.

 172. Дугоподібна лінія клубової кістки.

 173. Клубовий гребінь.

 174. Передня верхня клубова ость.

 175. Передня нижня клубова ость.

 176. Задня верхня клубова ость.

 177. Задня нижня клубова ость.

 178. Клубова ямка.

 179. Вушкоподібна поверхня клубової кістки.

 180. Клубова горбистість.

 181. Сіднична поверхня крила клубової кістки.

 182. Внутрішня поверхня крила клубової кістки.

 183. Сіднична кістка.

 184. Тіло сідничної кістки.

 185. Гілка сідничної кістки.

 186. Сідничий горб.

 187. Сіднича ость.

 188. Велика сіднича вирізка.

 189. Мала сіднича вирізка.

 190. Лобкова кістка.

 191. Тіло лобкової кістки.

 192. Верхня гілка лобкової кістки.

 193. Нижня гілка лобкової кістки.

 194. Симфізна поверхня лобкової кістки.

 195. Лобковий горбок.

 196. Клубово-горбкове підвищення.

 197. Гребінь лобкової кістки.

 198. Затульний отвір.

 199. Затульна борозна.

 200. Права стегнова кістка.

 201. Ліва стегнова кістка.

 202. Головка стегнової кістки.

 203. Ямка головки стегнової кістки.

 204. Шийка стегнової кістки.

 205. Великий вертлюг стегнової кістки.

 206. Малий вертлюг стегнової кістки.

 207. Вертлюгова ямка стегнової кістки.

 208. Міжвертлюговий гребінь стегнової кістки.

 209. Міжвертлюгова лінія стегнової кістки.

 210. Шорстка лінія стегнової кістки.

 211. Латеральна губа шорсткої лінії стегнової кістки.

 212. Медіальна губа шорсткої лінії стегнової кістки.

 213. Підколінна поверхня стегнової кістки.

 214. Гребінна лінія стегнової кістки.

 215. Сіднича горбистість стегнової кістки.

 216. Медіальний виросток стегнової кістки.

 217. Латеральний виросток стегнової кістки.

 218. Міжвиросткова ямка стегнової кістки.

 219. Наколінкова поверхня стегнової кістки.

 220. Наколінок.

 221. Права великогомілкова кістка.

 222. Ліва великогомілкова кістка.

 223. Медіальний виросток великогомілкової кістки.

 224. Латеральний виросток великогомілкової кістки.

 225. Міжвиросткове підвищення великогомілкової кістки.

 226. Переднє міжвиросткове поле великогомілкової кістки.

 227. Заднє міжвиросткове поле великогомілкової кістки.

 228. Малогомілкова суглобова поверхня великогомілкової кістки.

 229. Горбистість великогомілкової кістки.

 230. Передній край великогомілкової кістки.

 231. Лінія камбалоподібного м’яза великогомілкової кістки.

 232. Нижня суглобова поверхня великогомілкової кістки.

 233. Медіальна кісточка великогомілкової кістки.

 234. Малогомілкова вирізка великогомілкової кістки.

 235. Права малогомілкова кістка.

 236. Ліва малогомілкова кістка.

 237. Головка малогомілкової кістки.

 238. Верхівка головки малогомілкової кістки.

 239. Шийка малогомілкової кістки.

 240. Латеральна кісточка малогомілкової кістки.

 241. Ямка латеральної кісточки малогомілкової кістки.

 242. Заплесно.

 243. Надп’яткова кістка.

 244. Блок надп’яткової кістки.

 245. Головка надп’яткової кістки.

 246. П’яткова кістка.

 247. П’ятковий горб.

 248. Підпора надп’яткової кістки.

 249. Човноподібна кістка заплесна.

 250. Медіальна клиноподібна кістка заплесна.

 251. Проміжна клиноподібна кістка заплесна.

 252. Бічна клиноподібна кістка заплесна.

 253. Кубоподібна кістка заплесна.

 254. Плеснові кістки.

 255. Основи плеснових кісток.

 256. Головки плеснових кісток.

 257. Проксимальна фаланга пальців стопи.

 258. Середня фаланга пальців стопи.

 259. Дистальна фаланга пальців стопи.

 260. Великий палець стопи.

 261. Потилична кістка.

 262. Великий отвір потиличної кістки.

 263. Основна частина потиличної кістки.

 264. Латеральна частина потиличної кістки.

 265. Потилична луска.

 266. Глотковий горбок потиличної кістки.

 267. Схил.

 268. Борозна нижньої кам’янистої пазухи.

 269. Потиличний виросток.

 270. Канал під’язикового нерва.

 271. Виросткова ямка потиличної кістки.

 272. Яремний отвір.

 273. Борозна сигмоподібної пазухи.

 274. Зовнішній потиличний виступ.

 275. Верхня каркова лінія потиличної кістки.

 276. Нижня каркова лінія потиличної кістки.

 277. Найвища каркова лінія потиличної кістки.

 278. Зовнішній потиличний гребінь.

 279. Хрестоподібне підвищення потиличної кістки.

 280. Внутрішній потиличний виступ.

 281. Борозна поперечної пазухи.

 282. Борозна верхньої стрілової пазухи.

 283. Внутрішній потиличний гребінь.

 284. Клиноподібна кістка.

 285. Тіло клиноподібної кістки.

 286. Велике крило клиноподібної кістки.

 287. Мозкова поверхня великого крила клиноподібної кістки.

 288. Скронева поверхня великого крила клиноподібної кістки.

 289. Верхньощелепна поверхня великого крила клиноподібної кістки.

 290. Очноямкова поверхня великого крила клиноподібної кістки.

 291. Мале крило клиноподібної кістки.

 292. Крилоподібний відросток клиноподібної кістки.

 293. Гіпофізна ямка клиноподібної кістки.

 294. Горбок сідла клиноподібної кістки.

 295. Спинка сідла клиноподібної кістки.

 296. Передперехресна борозна клиноподібної кістки.

 297. Латеральна пластинка крилоподібного відростка клиноподібної кістки.

 298. Медіальна пластинка крилоподібного відростка клиноподібної кістки.

 299. Крилоподібний канал.

 300. Клиноподібний гребінь.

 301. Клиноподібний дзьоб.

 302. Отвір клиноподібної пазухи.

 303. Зоровий канал.

 304. Верхня очноямкова щілина.

 305. Круглий отвір.

 306. Овальний отвір.

 307. Остистий отвір.

 308. Скронева кістка.

 309. Кам’яниста частина скроневої кістки.

 310. Барабанна частина скроневої кістки.

 311. Лускова частина скроневої кістки.

 312. Передня поверхня піраміди скроневої кістки.

 313. Задня поверхня піраміди скроневої кістки.

 314. Нижня поверхня піраміди скроневої кістки.

 315. Верхівка піраміди скроневої кістки.

 316. Соскоподібний відросток.

 317. Шилоподібний відросток.

 318. Шило-соскоподібний отвір.

 319. Трійчасте втиснення.

 320. Дугове підвищення.

 321. Покрівля барабанної порожнини.

 322. Розтвір каналу великого кам’янистого нерва.

 323. Розтвір каналу малого кам’янистого нерва.

 324. Борозна верхньої кам’янистої пазухи.

 325. Внутрішній слуховий отвір.

 326. Внутрішній слуховий хід.

 327. Отвір канальця присінка.

 328. Отвір канальця завитки.

 329. Яремна ямка.

 330. Зовнішній отвір сонного каналу.

 331. Внутрішній отвір сонного каналу.

 332. Кам’яниста ямочка скроневої кістки.

 333. Соскоподібна вирізка скроневої кістки.

 334. Борозна потиличної артерії скроневої кістки.

 335. Соскоподібні комірки.

 336. Соскоподібна печера.

 337. Зовнішній слуховий отвір.

 338. Зовнішній слуховий хід.

 339. Кам’янисто-барабанна щілина.

 340. Барабанно-соскоподібна щілина.

 341. Вилична дуга.

 342. Нижньощелепна ямка скроневої кістки.

 343. Суглобовий горбок скроневої кістки.

 344. Канал лицевого нерва (вхід і вихід).

 345. Каналець барабанної струни (вхід і вихід).

 346. Сонний канал (вхід і вихід).

 347. Сонно-барабанні канальці (вхід і вихід).

 348. М’язово-трубний канал (вхід і вихід).

 349. Півканал м’яза-натягача барабанної перетинки (вхід і вихід).

 350. Півканал слухової труби (вхід і вихід).

 351. Барабанний каналець (вхід і вихід).

 352. Соскоподібний каналець (вхід і вихід).

 353. Тім’яний горб.

 354. Зернисті ямочки тім‘яної кістки.

 355. Лобова кістка.

 356. Лобова луска.

 357. Очноямкова частина лобової кістки.

 358. Носова частина лобової кістки.

 359. Лобовий горб.

 360. Надбрівна дуга.

 361. Надперенісся.

 362. Надочноямковий край.

 363. Надочноямкова вирізка.

 364. Скронева лінія лобової кістки.

 365. Сліпий отвір.

 366. Ямка сльозової залози.

 367. Пальцеподібні втиснення лобової кістки.

 368. Носова ость.

 369. Отвір лобової пазухи.

 370. Решітчаста кістка.

 371. Дірчаста пластинка решітчастої кістки.

 372. Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки.

 373. Очноямкова пластинка решітчастої кістки.

 374. Верхня щелепа.

 375. Тіло верхньої щелепи.

 376. Передня поверхня тіла верхньої щелепи.

 377. Носова поверхня тіла верхньої щелепи.

 378. Очноямкова поверхня тіла верхньої щелепи.

 379. Підскронева поверхня тіла верхньої щелепи.

 380. Комірковий відросток верхньої щелепи.

 381. Піднебінний відросток верхньої щелепи.

 382. Лобовий відросток верхньої щелепи.

 383. Виличний відросток верхньої щелепи.

 384. Іклова ямка верхньої щелепи.

 385. Підочноямковий край верхньої щелепи.

 386. Підочноямковий отвір верхньої щелепи.

 387. Підочноямковий канал.

 388. Горб верхньої щелепи.

 389. Верхньощелепна пазуха.

 390. Коміркові підвищення верхньої щелепи.

 391. Різцевий отвір (канал).

 392. Піднебінна кістка.

 393. Горизонтальна пластинка піднебінної кістки.

 394. Перпендикулярна пластинка піднебінної кістки.

 395. Очноямковий відросток піднебінної кістки.

 396. Великий піднебінний отвір (канал).

 397. Вилична кістка.

 398. Бічна поверхня виличної кістки.

 399. Скронева поверхня виличної кістки.

 400. Очноямкова поверхня виличної кістки.

 401. Вилично-лицевий отвір.

 402. Вилично-скроневий отвір.

 403. Вилично-очноямковий отвір.

 404. Сльозова кістка.

 405. Носова кістка.

 406. Леміш.

 407. Нижня носова раковина.

 408. Нижня щелепа.

 409. Тіло нижньої щелепи.

 410. Гілка нижньої щелепи.

 411. Кут нижньої щелепи.

 412. Пдборідний виступ.

 413. Підборідний отвір.

 414. Підборідна ость.

 415. Двочеревцева ямка нижньої щелепи.

 416. Коміркова дуга нижньої щелепи.

 417. Під’язикова ямка нижньої щелепи.

 418. Піднижньощелепна ямка.

 419. Жувальна горбистість нижньої щелепи.

 420. Крилоподібна горбистість нижньої щелепи.

 421. Отвір нижньої щелепи.

 422. Канал нижньої щелепи.

 423. Вінцевий відросток нижньої щелепи.

 424. Виростковий відросток нижньої щелепи.

 425. Головка нижньої щелепи.

 426. Шийка нижньої щелепи.

 427. Склепіння черепа.

 428. Сагітальний шов.

 429. Вінцевий шов.

 430. Лямбдоподібний шов.

 431. Лусковий шов.

 432. Зовнішня основа черепа.

 433. Кісткове піднебіння.

 434. Серединний піднебінний шов.

 435. Поперечний піднебінний шов.

 436. Хоани.

 437. Рваний отвір.

 438. Внутрішня основа черепа.

 439. Передня черепна ямка.

 440. Середня черепна ямка.

 441. Задня черепна ямка.

 442. Скронева ямка.

 443. Підскронева ямка.

 444. Нижня очноямкова щілина.

 445. Крило-верхньощелепна щілина.

 446. Крило-піднебінна ямка.

 447. Передня стінка крило-піднебінної ямки.

 448. Задня стінка крило-піднебінної ямки.

 449. Медіальна стінка крило-піднебінної ямки.

 450. Верхня стінка крило-піднебінної ямки.

 451. Сполучення крило-піднебінної ямки з внутрішньою основою черепа (назвати отвір).

 452. Сполучення крило-піднебінної ямки з зовнішньою основою черепа (назвати канал).

 453. Сполучення крило-піднебінної ямки з орбітою (назвати щілину).

 454. Сполучення крило-піднебінної ямки з порожниною носа (назвати отвір).

 455. Сполучення крило-піднебінної ямки з ротовою порожниною (назвати канал).

 456. Очна ямка.

 457. Верхня стінка очної ямки (назвати кістки).

 458. Нижня стінка очної ямки (назвати кістки).

 459. Латеральна стінка очної ямки (назвати кістки).

 460. Медіальна стінка очної ямки (назвати кістки).

 461. Передній і задній решітчасті отвори.

 462. Порожнина носа.

 463. Грушоподібний отвір.

 464. Верхня стінка порожнини носа (назвати кістки).

 465. Нижня стінка порожнини носа (назвати кістки).

 466. Латеральна стінка порожнини носа (назвати кістки).

 467. Перегородка порожнини носа (назвати кістки).

 468. Верхній носовий хід (між якими кістками).

 469. Нижній носовий хід (між якими кістками).

 470. Середній носовий хід (між якими кістками).

 471. Переднє (лобове) тім’ячко.

 472. Заднє (потиличне) тім’ячко.

 473. Клиноподібне тім’ячко.

 474. Соскоподібне тім’ячко.

 475. Скронево-нижньощелепний суглоб.

 476. Міжхребцевий диск.

 477. Передня поздовжня зв’язка хребта.

 478. Задня поздовжня зв’язка хребта.

 479. Дуговідросткові суглоби.

 480. Жовті зв’язки.

 481. Міжпоперечні зв’язки.

 482. Міжостьові зв’язки.

 483. Надостьова зв’язка.

 484. Каркова зв’язка.

 485. Атланто-потиличний суглоб.

 486. Серединний атланто-осьовий суглоб.

 487. Латеральний атланто-осьовий суглоб.

 488. Лордози.

 489. Кіфози.

 490. Сколіози.

 491. Суглоб головки ребра.

 492. Реброво-поперечний суглоб.

 493. Груднинно-реброві суглоби.

 494. Грудна клітка.

 495. Верхній отвір грудної клітки.

 496. Нижній отвір грудної клітки.

 497. Реброва дуга.

 498. Міжреброві простори.

 499. Груднинно-ключичний суглоб.

 500. Надплечово-ключичний суглоб.

 501. Плечовий суглоб.

 502. Хрящова губа плечового суглоба.

 503. Дзьобо-надплечова зв’язка.

 504. Міжгорбкова сухожилкова піхва.

 505. Ліктьовий суглоб.

 506. Обхідна ліктьова зв’язка.

 507. Обхідна променева зв’язка.

 508. Проксимальний променево-ліктьовий суглоб.

 509. Дистальний променево-ліктьовий суглоб.

 510. Міжкісткова перетинка передпліччя.

 511. Променево-зап’ястковий суглоб.

 512. Ліктьова обхідна зв’язка зап’ястка.

 513. Променева обхідна зв’язка зап’ястка.

 514. Ліктьова обхідна зв’язка зап’ястка.

 515. Долонна променево- зап’ясткова зв’язка.

 516. Тильна променево- зап’ясткова зв’язка.

 517. Середньо-зап’ястковий суглоб.

 518. Зап’ястково-п’ясткові суглоби.

 519. Зап’ястково-п’ястковий суглоб великого пальця.

 520. П’ястково-фалангові суглоби.

 521. Міжфалангові суглоби кисті.

 522. Крижово-клубовий суглоб.

 523. Задні крижово-клубові зв’язки.

 524. Передні крижово-клубові зв’язки.

 525. Міжкісткові крижово-клубові зв’язки.

 526. Лобковий симфіз.

 527. Верхня лобкова зв’язка.

 528. Нижня лобкова зв’язка.

 529. Крижово-горбова зв’язка.

 530. Крижово-остьова зв’язка.

 531. Великий сідничий отвір.

 532. Малий сідничий отвір.

 533. Затульна перетинка.

 534. Погранична лінія тазу.

 535. Великий таз.

 536. Малий таз.

 537. Верхній отвір тазу.

 538. Нижній отвір тазу.

 539. Поперечний діаметр.

 540. Косий діаметр.

 541. Анатомічна кон’югата.

 542. Справжня кон’югата.

 543. Прямий розмір виходу з малого тазу.

 544. Поперечний розмір виходу з малого тазу.

 545. Міжостьова відстань

 546. Міжгребенева відстань.

 547. Міжвертлюгова відстань.

 548. Кульшовий суглоб.

 549. Губа кульшової западини.

 550. Клубово-стегнова зв’язка.

 551. Лобково-стегнова зв’язка.

 552. Сідничо-стегнова зв’язка.

 553. Колінний суглоб.

 554. Медіальний меніск колінного суглоба.

 555. Латеральний меніск колінного суглоба.

 556. Передня схрещена зв’язка колінного суглоба.

 557. Задня схрещена зв’язка колінного суглоба.

 558. Великогомілкова обхідна зв’язка.

 559. Малогомілкова обхідна зв’язка.

 560. Зв’язка наколінка.

 561. Міжгомілковий суглоб.

 562. Міжкісткова перетинка гомілки.

 563. Надп’ятково-гомілковий суглоб.

 564. Медіальна обхідна зв’язка надп’ятково-гомілкового суглоба.

 565. Латеральна обхідна зв’язка надп’ятково-гомілкового суглоба.

 566. Піднадп’ятковий суглоб.

 567. Поперечний суглоб заплесна.

 568. Роздвоєна зв’язка.

 569. Заплесно-плеснові суглоби.

 570. Плесно-фалангові суглоби.

 571. Міжфалангові суглоби стопи.

 572. Довга підошвова зв’язка.

 573. Трапецієподібний м’яз.

 574. Найширший м’яз спини.

 575. Великий ромбоподібний м’яз.

 576. Малий ромбоподібний м’яз.

 577. М’яз-підіймач лопатки.

 578. Верхній задній зубчастий м’яз.

 579. Нижній задній зубчастий м’яз.

 580. Ремінний м’яз голови і шиї.

 581. М’яз-випрямляч хребта.

 582. Великий грудний м’яз.

 583. Малий грудний м’яз.

 584. Передній зубчастий м’яз.

 585. Підключичний м’яз.

 586. Зовнішні міжреброві м’язи.

 587. Внутрішні міжреброві м’язи.

 588. Поперечний м’яз грудної клітки.

 589. Діафрагма.

 590. Сухожилковий центр діафрагми.

 591. Поперекова частина діафрагми.

 592. Реброва частина діафрагми.

 593. Груднинна частина діафрагми.

 594. Права ніжка діафрагми.

 595. Ліва ніжка діафрагми.

 596. Аортальний розтвір діафрагми.

 597. Стравохідний розтвір діафрагми.

 598. Отвір порожнистої вени діафрагми.

 599. Попереково-ребровий трикутник діафрагми.

 600. Груднинно-ребровий трикутник діафрагми.

 601. Прямий м’яз живота.

 602. Зовнішній косий м’яз живота.

 603. Внутрішній косий м’яз живота.

 604. Поперечний м’яз живота.

 605. Квадратний м’яз попереку.

 606. Передня пластинка піхви прямого м’язу живота.

 607. Задня пластинка піхви прямого м’язу живота.

 608. Біла лінія живота.

 609. Пупкове кільце.

 610. Півмісяцева лінія живота.

 611. Дугоподібна лінія живота.

 612. Пахвинний канал.

 613. Поверхневе пахвинне кільце.

 614. Глибоке пахвинне кільце.

 615. Повернена зв’язка.

 616. Міжніжкові волокна.

 617. Медіальна пахвинна ямка.

 618. Латеральна пахвинна ямка.

 619. Підшкірний м’яз шиї.

 620. Груднинно-ключично-соскоподібний м’яз.

 621. Двочеревцевий м’яз.

 622. Шило-під’язиковий м’яз.

 623. Щелепно-під’язиковий м’яз.

 624. Підборідно-під’язиковий м’яз.

 625. Груднинно-під’язиковий м’яз.

 626. Щито-під’язиковий м’яз.

 627. Груднинно-щитоподібний м’яз.

 628. Лопатково-під’язиковий м’яз.

 629. Передній драбинчастий м’яз.

 630. Середній драбинчастий м’яз.

 631. Задній драбинчастий м’яз.

 632. Передній трикутник шиї.

 633. Піднижньощелепний трикутник.

 634. Язиковий трикутник.

 635. Сонний трикутник.

 636. Лопатково-трахейний трикутник.

 637. Підборідний трикутник.

 638. Защелепна ямка.

 639. Латеральний трикутник шиї.

 640. Лопатково-трапецієподібний трикутник.

 641. Лопатково-ключичний трикутник.

 642. Міждрабинчастий проміжок.

 643. Переддрабинчастий проміжок.

 644. Надчерепний м’яз.

 645. Коловий м’яз ока.

 646. Коловий м’яз рота.

 647. Щічний м’яз.

 648. М’яз-підіймач верхньої губи.

 649. М’яз-підіймач кута рота.

 650. М’яз-опускач нижньої губи.

 651. М’яз-опускач кута рота.

 652. Великий виличний м’яз.

 653. Малий виличний м’яз.

 654. Підборідний м’яз.

 655. Жувальний м’яз.

 656. Скроневий м’яз.

 657. Латеральний крилоподібний м’яз.

 658. Медіальний крилоподібний м’яз.

 659. Дельтоподібний м’яз.

 660. Надостьовий м’яз.

 661. Підостьвий м’яз.

 662. Малий круглий м’яз.

 663. Великий круглий м’яз.

 664. Підлопатковий м’яз.

 665. Двоголовий м’яз плеча.

 666. Довга головка двоголового м'яза плеча.

 667. Коротка головка двоголового м'яза плеча.

 668. Дзьобоплечовий м'яз.

 669. Плечовий м'яз.

 670. Триголовий м'яз плеча.

 671. Довга головка триголового м'яза плеча.

 672. Медіальна головка триголового м'яза плеча.

 673. Латеральна головка триголового м'яза плеча.

 674. Довгий долонний м'яз.

 675. Променевий м'яз-згинач зап'ястка.

 676. Ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка.

 677. Поверхневий м'яз-згинач пальців кисті.

 678. Глибокий м'яз-згинач пальців кисті.

 679. Довгий м'яз-згинач великого пальця кисті.

 680. Круглий м'яз-привертач.

 681. Квадратний м'яз-привертач.

 682. Довгий променевий м'яз-розгинач зап'ястка.

 683. Короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка.

 684. Ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка.

 685. М'яз-розгинач пальців кисті.

 686. М'яз-розгинач мізинця кисті.

 687. М'яз-розгинач вказівного пальця.

 688. Довгий відвідний м'яз великого пальця кисті.

 689. Короткий м'яз-розгинач великого пальця кисті.

 690. Довгий м'яз-розгинач великого пальця кисті.

 691. М'яз-відвертач.

 692. Плечо-променевий м'яз.

 693. Короткий відвідний м'яз великого пальця кисті.

 694. Короткий м'яз-згинач великого пальця кисті.

 695. Протиставний м'яз великого пальця кисті.

 696. Привідний м'яз великого пальця кисті.

 697. Короткий долонний м'яз.

 698. Відвідний м'яз мізинця кисті.

 699. Короткий м'яз-згинач мізинця кисті.

 700. Протиставний м'яз мізинця кисті.

 701. Червоподібні м'язи кисті.

 702. Тримач м'язів-розгиначів кисті.

 703. Тримач м'язів-згиначів кисті.

 704. Пахвова порожнина.

 705. Чотиристоронній отвір.

 706. Тристоронній отвір.

 707. Ключично-грудний трикутник.

 708. Грудний трикутник.

 709. Підгрудний трикутник.

 710. Канал променевого нерва.

 711. Медіальна двоголова борозна.

 712. Латеральна двоголова борозна.

 713. Ліктьова ямка.

 714. Ліктьова борозна передпліччя.

 715. Серединна борозна передпліччя.

 716. Променева борозна передпліччя.

 717. Канал зап'ястка.

 718. Долонний апоневроз.

 719. Спільна синовіальна піхва м'язів-згиначів зап'ястка.

 720. Піхва сухожилка довгого м'яза-згинача великого пальця кисті.

 721. Синовіальні піхви сухожилків пальців кисті.

 722. Клубово-поперековий м'яз.

 723. Великий поперековий м'яз.

 724. Клубовий м'яз.

 725. Великий сідничний м'яз.

 726. Середній сідничний м'яз.

 727. Малий сідничний м'яз.

 728. М'яз-натягач широкої фасції стегна.

 729. Грушоподібний м'яз.

 730. Внутрішній затульний м'яз.

 731. Верхній і нижній близнюкові м'язи.

 732. Зовнішній затульний м'яз.

 733. Квадратний м'яз стегна.

 734. Чотириголовий м'яз стегна.

 735. Прямий м'яз стегна.

 736. Медіальний широкий м'яз стегна.

 737. Латеральний широкий м'яз стегна.

 738. Проміжний широкий м'яз стегна.

 739. Кравецький м'яз.

 740. Гребінний м'яз.

 741. Довгий привідний м'яз стегна.

 742. Короткий привідний м'яз стегна.

 743. Великий привідний м'яз стегна.

 744. Тонкий м'яз.

 745. Двоголовий м'яз стегна.

 746. Півсухожилковий м'яз.

 747. Півперетинчастий м'яз.

 748. Передній великогомілковий м'яз.

 749. Довгий м'яз-розгинач пальців стопи.

 750. Довгий м'яз-розгинач великого пальця стопи.

 751. Довгий малогомілковий м'яз.

 752. Короткий малогомілковий м'яз.

 753. Триголовий м'яз литки.

 754. Литковий м'яз.

 755. Камбалоподібний м'яз.

 756. Задній великогомілковий м'яз.

 757. Довгий м'яз-згинач пальців стопи.

 758. Довгий м'яз-згинач великого пальця стопи.

 759. Короткий м'яз-розгинач пальців стопи.

 760. Короткий м'яз-розгинач великого пальця стопи.

 761. Відвідний м'яз великого пальця стопи.

 762. Короткий м'яз-згинач великого пальця стопи.

 763. Привідний м'яз великого пальця стопи.

 764. Відвідний м'яз мізинця стопи.

 765. Короткий м'яз-згинач мізинця стопи.

 766. Короткий м'яз-згинач пальців стопи.

 767. Квадратний м'яз підошви.

 768. Червоподібні м'язи стопи.

 769. Клубово-гомілкове пасмо.

 770. Підшкірний розтвір.

 771. Надгрушоподібний отвір.

 772. Підгрушоподібний отвір.

 773. Затульний канал.

 774. М'язова затока.

 775. Судинна затока.

 776. Стегнове кільце.

 777. Лакунарна зв'язка.

 778. Гребінна зв'язка.

 779. Клубово-гребінна дуга.

 780. Стегновий канал.

 781. Стегновий трикутник.

 782. Клубово-гребінна борозна.

 783. Передня стегнова борозна.

 784. Привідний канал.

 785. Підколінна ямка.

 786. Гомілково-підколінний канал.

 787. Нижній м'язово-малогомілковий канал.

 788. Верхній м'язово-малогомілковий канал.

 789. Медіальна підошвова борозна.

 790. Латеральна підошвова борозна.

 791. Верхній і нижній тримачі м'язів-розгиначів стопи.

 792. Верхній і нижній тримачі малогомілкових м'язів.

 793. Тримач м'язів-згиначів стопи.

 794. Підошвовий апоневроз.