asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


УКРАЇНА

Графік специфічних зобов’язань в секторі послуг
Перелік вилучень з режиму найбільшого сприяння (РНС),

відповідно до статті ІІ ГАТС


Текст автентичний лише англійською мовою.


Сектор або підсектор

Обмеження щодо доступу до ринку

Обмеження щодо національного режиму

Додаткові зобов’язання

I. ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗОбОВ’ЯЗАННЯ

УСI СЕКТОРИ, ЩО ВКЛЮЧЕНI ДО ЦЬОГО ГРАФIКУ
Власність на землю

Субсидії та інші форми державної підтримки

Переміщення фізичних осіб4) В’їзд і тимчасове перебування іноземного постачальника послуг в Україні вимагає отримання дозволу на тимчасове перебування або дозволу на працевлаштування.
Усім іноземцям (пункти І та ІІв) дозвіл на працевлаштування видається на термін три роки. Цей термін може бути продовжений на два роки. Для цього роботодавцю необхідно звернутися у встановленому порядку до відповідного центру зайнятості не менш ніж за місяць до закінчення терміну дії попереднього дозволу на працевлаштування.
Термін в’їзду і тимчасового перебування для категорій іноземних громадян, зазначених у пунктах ІІа та ІІс, обмежується періодом у 180 днів на протязі одного календарного року.
4) Не зв’язані, за винятком зазначеного нижче стосовно тимчасового в`їзду та перебування таких фізичних осіб:
I. Внутрішньокорпоративних цесіонаріїв (керівний персонал, менеджери та спеціалісти)
(Під «внутрішньокорпоративним цесіонарієм» розуміється фізична особа, найнята заснованою на території країни-члена СОТ юридичною особою, що не є неприбутковою організацією, яка прагне тимчасового перебування з метою надання послуг в Україні через комерційну присутність свого роботодавця)
Фізична особа, найнята юридичною особою або така, що є партнером в ній (але не посідає контрольного пакету акцій) протягом щонайменше одного року, яка прагне тимчасового перебування з метою надання послуг відділенню, філії чи дочірньому підприємству цієї юридичної особи, що здійснюють подібну економічну діяльність на території України.
а) Керівний персонал: Фізичні особи в організації, які головним чином здійснюють безпосереднє управління юридичною особою або встановлюють цілі та визначають політику юридичної особи або основний компонент чи функцію юридичної особи, мають широкі повноваження щодо прийняття рішень і підлягають лише загальному нагляду або керівництву з боку вищих керівників, ради директорів або акціонерів цієї юридичної особи.
b) Менеджери: Фізичні особи в організації, які здійснюють управління юридичною особою або відділом чи підрозділом юридичної особи, здійснюють контроль за роботою іншого наглядового, професійного чи адміністративного персоналу, мають повноваження наймати та звільняти або рекомендувати для найму, звільнення або інших кадрових заходів щодо працівників, а також здійснюють особисті повноваження щодо поточної діяльності організації.
c) Спеціалісти: Особи в організації, які посідають знання на високому експертному рівні та індивідуальний досвід у сфері продуктів, послуг, діяльності чи прийомів управління цієї організації. Такі знання мають бути відображенням належного рівня освіти та професійної кваліфікації, неохідного для виконання обов’язків в рамках відповідної професії.
II. Інші ключові особи:
а) Продавці послуг.
Фізична особа, яка тимчасово перебуває в Україні і яка прибуває до України з метою взяти участь у ділових зустрічах, в тому числі переговори щодо укладення комерційних контрактів на продаж послуг та/або у інших подібних заходах.
Такий продавець послуг не може займатися безпосереднім продажем чи постачанням послуг населенню.
b) Особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні (безпосереднє надання послуг)
Фізична особа, яка тимчасово перебуває в Україні і яка прибуває до України відповідно до контракту на безпосереднє надання послуг, та відповідає вимогам пункту І с) щодо професійної кваліфікації.
c) Особи, відповідальні за заснування комерційної присутності в Україні
Фізична особа, яка найнята постачальником послуг або є відповідальною за заснування комерційної присутності, у таких випадках:
- коли представники постачальника послуг не займаються безпосереднім постачанням або продажем послуг; або

- коли представники постачальника послуг найняті підприємством, яке не має філії чи дочірнього підприємства в Україні.3), 4) Іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права набувати у власність землі сільськогосподарського призначення. Іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права на безоплатне придбання земельних ділянок, що належать до державної та комунальної власності, або на приватизацію земельних ділянок, що раніше були надані їм у користування.

Іноземні юридичні особи можуть набувати права власності тільки на земельні ділянки несільськогосподарського призначення на території населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні, та за межами населених пунктів - у разі придбання об’єктів нерухомого майна.

Обмежень щодо оренди землі іноземцями та іноземними юридичними особами немає.
1), 2), 3), 4) Не зв’язані щодо субсидій та інших форм державної підтримки, в тому числі доступ до фінансових та інших матеріальних ресурсів держави.
Доступ до субсидій та інших форм державної підтримки, в тому числі доступ до фінансових та інших матеріальних ресурсів держави, має надаватися лише громадянам України та/або юридичним особам України.
Право на отримання субсидій та інших форм державної підтримки, в тому числі доступ до фінансових та інших матеріальних ресурсів держави, може бути обмежене окремим регіоном, категоріями постраждалих від свого несприятливого соціального і економічного стану осіб, комерційними підприємствами малого бізнесу, об'єктами соціального значення, комунальними послугами.II. СПЕЦИФIЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО СЕКТОРАХ

1. КОМЕРЦІЙНІ ПОСЛУГИ

I. Професійні послуги:

(a) Правові послуги
- Юридичні консультативні та представницькі послуги стосовно кримінального права

(CPC 8611)
(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
- Юридичні консультативні та представницькі послуги у судових процесах стосовно галузей права інших ніж кримінальне право

(СРС 86119)

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
- Юридичні консультативні та представницькі послуги в адміністративних процедурах

(СРС 8612)

(СРС 86120)


(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
- Юридична документація і послуги з сертифікації

(СРС 8613)

(СРС 86130)


1) Немає

2) Немає

3) Немає

4) Не зв’язані, крім вказаних в

горизонтальному розділі

  1. Немає

  2. Немає

  3. Немає

  4. Не зв’язані, крім вказаних в горизонтальному розділі
- Інші юридичні консультативні та інформаційні послуги, крім нотаріальних послуг

(СРС 8619)

(СРС 86190)

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
- Надання консультаційних послуг з питань внутрішнього законодавства, міжнародного законодавства та законодавства третіх країн

(частина СРС 861)

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
- Нотаріальні послуги


(1) Дозволено надання нотаріальних послуг лише громадянами України

(2) Немає

(3) Дозволено надання нотаріальних послуг лише громадянами України

(4) Дозволено надання нотаріальних послуг лише громадянами України

(1) Немає
(2) Немає

(3) Немає
(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
(b) Послуги в сферах складання актів ревізії та бухгалтерського обліку

(СРС 862 (крім СРС 86211)


(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі- Аудиторські послуги

(СРС 86211)(1) Немає, крім обов’язкового підтвердження аудитором або аудиторською фірмою України офіційних аудиторських звітів

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі


(с) Послуги в сфері оподаткування

(CPC 863)

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
(d) Послуги в сфері архітектури (CPC 8671)


(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
(e) Інженерні послуги

(CPC 8672)


(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
(f) Комплексні інженерні послуги

(CPC 8673)


(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
(g) Послуги з планування міст та в сфері ландшафтної архітектури

(CPC 8674)

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
(h) Послуги в сфері медицини та стоматології

(CPC 9312)


(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає, крім: вимоги підтвердження професійної кваліфікації відповідно до законодавства України

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає, крім: іноземні постачальники послуг повинні володіти українською мовою

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
(i) Ветеринарні послуги

(CPC 932)(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі
(j) Послуги, що надаються акушерами, медсестрами, фізіотерапевтами та допоміжним медичним персоналом

(частина СРС 93191)

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає, крім: вимоги підтвердження професійної кваліфікації відповідно до законодавства України

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає, крім: іноземні постачальники послуг повинні володіти українською мовою

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі2. Комп’ютерні та пов’язані з ними послуги


(a) Консультативні послуги щодо встановлення комп’ютерного програмного забезпечення

(CPC 841)


(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі(b) Послуги з впровадження програмного забезпечення

(CPC 842)


(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(1) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(4) Не зв’язані, крім зазначених у горизонтальному розділі


следующая страница >>