asyan.org
добавить свой файл
1
ПАТ «МКБАНК» Повідомляє Клієнта про документи, які він повинен надати до Банку для укладення Договору:
а) фізична особа-резидент:

  • паспорт, або документ, що його замінює;

  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;


б) фізична особа-нерезидент:

  • паспорт або документ, що його замінює; якщо паспорт або документ, що його замінює, не дає змоги Банку визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи, то Банк має право витребувати від Клієнта інший документ, який містить таку інформацію;


в) юридична особа:

  • паспорт або документ, що його замінює, фізичної особи, що укладає Договір від імені юридичної особи (керівник або Довірена особа);

  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків фізичної особи, що укладає Договір від імені юридичної особи (для резидентів);

  • копія документа, що підтверджує призначення на посаду керівника підприємства;

  • довіреність, яка підтверджує повноваження на укладання Договору (якщо Договір укладається Довіреною особою) та/або тимчасове користування індивідуальним сейфом, оформлена на фірмовому бланку юридичної особи, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи;

  • паспорт або документ, що його замінює, фізичної особи (фізичних осіб), яка (які) за Довіреністю мають право користуватися сейфом;

  • довіреність встановленого зразку на отримання ключа від Сейфу;

  • для юридичних осіб, що зареєстровані платниками ПДВ - копія свідоцтва платника ПДВ.