asyan.org
добавить свой файл
1
Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах
асп. Шкодкіна Ю.М., студентка Остріщенко Н.В.
До бюджетних установ належать установи системи освіти, науки, культури, медичні заклади, науково-дослідні інститути, органи законодавчої та виконавчої влади, силових міністерств.

Головною особливістю бухгалтерського обліку в бюджетних установах є те, що на них не поширюється дія положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які підприємства інших організаційно - правових форм та форм власності беруть за основу своєї облікової політики. Для всіх бюджетних установ Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України визначаються єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов’язань держави (ст. 56 Бюджетного кодексу).

Бухгалтерський облік в державних установах дещо відрізняється від бухгалтерського обліку на підприємствах, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства і призначений у бюджетних організаціях насамперед забезпечити збереження державного майна України. Крім цього забезпечує ефективність використання коштів, отриманого з бюджету, визначає результати виконання кошторису доходів і видатків, використання бюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення та ін. Отже, особлива увага приділяється таким об'єктам як доходи та видатки державного й місцевого бюджету.

Плани рахунків для бюджетних установ та інших суб’єктів також дещо відрізняються, а саме: планом рахунків бухгалтерського обліку для бюджетних установ не передбачено окремого класу рахунків для управлінського обліку, у плані рахунків передбачено рахунки для окремого обліку доходів і видатків загального та спеціального фондів та ін., хоча план рахунків бюджетних установ розроблено на основі плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ та на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Всі ці особливості пояснюються тим, що для бюджетних установ характерним є надання державних послуг соціального спрямування на виключно безоплатній основі.

Можна зробити висновки, що бухгалтерський облік в бюджетних установах це дуже відповідальний і складний процес, тому для ефективного виконання завдань, необхідною є раціональна організація бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей їх діяльності.