asyan.org
добавить свой файл
1
Основні поняття з попередніх тем:

Циклом називається послідовність команд, що може виконуватися більше одного разу. Він використовується при розв'язанні таких задач, де необхідно повторити деяку послідовність команд більше одного разу.

Згадаємо необхідні базові поняття мови Pascal:

  • змінну

  • логічні дужки

оператор присвоєння

Як ми вже знаємо, поняття змінної є одним із основних термінів у процедурних мовах програмування. Змінна – це іменована ділянка пам'яті, що може містити певне значення.

Також важливо згадати іще один базовий елемент мови Pascal – логічні дужки, пару ключових слів begin/end, між якими можна розмістити блок програмного коду.

Оператор присвоєння “:=” – бінарний оператор, що присвоює першому операнду значення, у яке обчислюється другий операнд.

Як відомо, метою програмування є складання алгоритму для розв'язання певної задачі.

Алгоритм – це послідовність формалізованих інструкцій, виконання яких приводить до розв'язання задачі.

Для графічного зображення алгоритмів часто використовують блок-схеми. Блок-схема – це зображення деякого алгоритму у вигляді схеми, в якій різні елементи алгоритму (такі як операції, дані, потоки) позначаються різними геометричними фігурами.