asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 9 10 11 12 13

 1. Окиснення; вуглекислого газу та води *

 2. Відновлення; вуглекислого газу та води

 3. Гідролізу; йодоформу

 4. Не метаболізує

 5. Ацетилювання; ацетанілід

 1. При надходженні в організм ацетон метаболізує шляхом …; фаза біотрансфармації:

 1. Окиснення; І *

 2. Окиснення; ІІ

 3. Відновлення; ІІ

 4. Кон’югації з глюкуроновою кислотою; ІІ

 5. Ацетилування; ІІ

 1. За фармакологічними властивостями ацетон належить до речовин, які проявляють:

 1. Наркотичну дію *

 2. Терапевтичну дію

 3. Токсичну дію

 4. Гемолітичну дію

 5. Протиплазматичну дію

 1. При якій патології можна визначити ацетон в сечі?

 1. Цукровий діабет *

 2. Гепатит

 3. Панкреатит

 4. Ентероколіт

 5. Така паталогія не існує

 1. Яку «летку» отруту можна добути сухою перегонкою деревини?

 1. Ацетон *

 2. Етанол

 3. Фенол

 4. ТЕС

 5. Крезол

 1. Летальною дозою ацетону є:

 1. 25 – 50 мл *

 2. 100 мл

 3. 8 -10 мл

 4. 600 мл

 5. 8 – 15 мл

 1. Як називається речовина, яка належить до групи «летких» отрут, має подразнюючий запах, а при великому розбавленні має приємний фруктовий запах?

 1. Тетраетилсвинець *

 2. Ацетон

 3. Ацетатна кислота

 4. Фенол

 5. Крезол

 1. Дану «летку» отруту додають до бензину як антидетонатор:

 1. Тетраетилсвинець *

 2. Тетраметилсвинець

 3. Ацетон

 4. Ацетатна кислота

 5. Таких речовин немає

 1. У супровідних документах вказується на ймовірність отруєння тетраетилсвинцем. Проведення реакцій на наявність його в біологічному матеріалі після дистиляції дало негативний результат. Ваші подальші дії:

 1. вміст колби випарюють майже досуха, із залишком проводять мінералізацію сумішшю сульфатної і нітратної кислот *

 2. дають заключення про відсутність даної отрути в біологічному матеріалі

 3. додатково проводять фракційну перегонку одержаного дистиляту

 4. беруть другу третину біологічного об’єкту, підкислюють і повторно проводять дистиляцію

 5. беруть другу третину біологічного об’єкту, підлужнюють і повторно проводять дистиляцію

 1. Найбільшу кількість фенолу при розтині можна знайти у :

 1. серці

 2. крові

 3. нирках *

 4. головному мозку

 5. печінці

 1. Який реагент є спільним для виявлення ацетатної кислоти, фенолу і крезолів:

 1. розчин ферум (ІІІ) хлориду *

 2. розчин етанолу

 3. розчин нітритної кислоти

 4. лантан нітрат і йод

 5. розчин бензальдегіду

 1. Після приймання всередину концентрованого розчину цієї речовини з’являється криваве блювання:

 1. ацетатної кислоти *

 2. м-крезолу

 3. фенолу

 4. ацетону

 5. п-крезолу

 1. Ця реакція дозволяє відрізнити м-крезол від о-, п-крезолу і фенолу:

 1. Лібермана

 2. розчин ферум (ІІІ) хлориду *

 3. реактивом Міллона

 4. індофенолова реакція

 5. з бромною водою

 1. Після приймання всередину розчину цієї речовини з’являється блювання білими масами:

 1. ацетатної кислоти

 2. м-крезолу

 3. фенолу *

 4. ацетону

 5. п-крезолу

 1. Яка реакція є спільною для виявлення ацетону і ацетатної кислоти:

 1. з ферум (ІІІ) хлоридом

 2. з натрій нітропрусидом

 3. утворення йодоформу

 4. утворення індиго *

 5. утворення складних ефірів

 1. Відбулося отруєння „леткими” отрутами. Тетраетилсвинець при дистиляції з водяною парою збирають:

 1. У колбу, що містить дистильовану воду

 2. У колбу, що містить хлоридну кислоту

 3. У колбу, що містить гідроксид натрію

 4. У колбу, що містить спиртовий розчин йоду *

 5. У порожню колбу

 1. Під час метаболізму цієї речовини утворюється хінгідрон, який дає оливкове забарвлення сечі

 1. ацетатної кислоти

 2. м-крезолу

 3. ацетону

 4. фенолу *

 5. п-крезолу

 1. Ця реакція дозволяє відрізнити о-крезол від м- і п-крезолу:

 1. Лібермана

 2. з бромною водою

 3. реактивом Міллона

 4. індофенолова реакція

 5. з бензальдегідом *

 1. При цілеспрямованому аналізі на наявність в біологічному матеріалі фенолу перед перегонкою до нього додають:

 1. розчин тартратної кислоти

 2. розчин фосфатної кислоти

 3. розчин ацетатної кислоти *

 4. розчин хлоридної кислоти

 5. розчин оксалатної кислоти

 1. При дослідженні дистиляту на наявність в ньому ацетону необхідно дистилят:

 1. підлужити розчином натрій карбонату

 2. висолити шляхом насичення дистиляту натрій хлоридом, кальцій хлоридом, калій карбонатом *

 3. підкислити розчином фосфатної кислоти

 4. безпосередньо проводити реакції в дистиляті

 5. піддати фракційній перегонці

 1. Яка реакція є спільною для виявлення в дистиляті етанолу і ацетону:

 1. з натрій нітропрусидом

 2. з фурфуролом

 3. з о-нітробензальдегідом

 4. з ацетатною кислотою

 5. утворення йодоформу *

 1. При цілеспрямованому аналізі на наявність в біологічному матеріалі ацетатної кислоти перед перегонкою до нього додають:

 1. розчин тартратної кислоти

 2. розчин фосфатної кислоти *

 3. розчин натрій гідроксиду

 4. розчин хлоридної кислоти

 5. розчин оксалатної кислоти

 1. В процесі метаболізму фенолу в організмі може утворюватися гідрохінон, який процес лежить в основі цього методу:

 1. гідроксилювання по ароматичному кільцю *

 2. кон’югація з глюкуроновою кислотою

 3. кон’югація з сульфатною кислотою

 4. метилювання

 5. ацетилювання

 1. Відбулося отруєння фенолом. При ізолюванні фенолу з біологічного матеріалу варто виконати:

 1. збір дистиляту в розчин натрій гідроксиду;

 2. збір дистиляту в охолоджений приймач;

 3. збір дистиляту в порожню колбу;

 4. концентрування з дистиляту шляхом екстракції ефіром *

 5. перегонку із селективним переносником бензолом.

 1. Судово-медичний токсиколог одержав завдання провести направлене дослідження на кислоту ацетатну. Особливістю дистиляції з водяною парою кислоти ацетатної є збір у колбу, що містить:

 1. розчин йоду спиртовий;

 2. натрій гідроксид *

 3. воду дистильовану;

 4. кислоту хлоридну;

 5. у порожню колбу.

 1. Відбулося отруєння кислотою ацетатною. Яку кислоту використовують для підкислення об'єкта при направленому дослідженні на кислоту ацетатну:

 1. тартратну

 2. сульфатну *

 3. хлоридну

 4. оксалатну

 5. нітратну.

 1. Проведено ізолювання отрут дистиляцією з водяною парою. У результаті реакції з ферум (III) хлоридом утворилося синє забарвлення, що вказує на наявність:

 1. кислоти ацетатної;

 2. фенолу, м-крезолу;

 3. фенолу, о-крезолу *

 4. ацетону;

 5. аніліну.

 1. В результаті проведення дистиляції з водяною парою дистилят дає позитивну йодоформну пробу. Які отрути будуть давати цю реакцію?

 1. метанол і формальдегід;

 2. кислота ціанідна і анілін;

 3. фенол і пропанол;

 4. етанол і ацетон *

 5. етиленгліколь і гліцерин.

 1. Після проведення дистиляції з водяною парою судово-медичним токсикологом у дистиляті знайдений ацетон. Який реактив є найбільш доказовим для виявлення ацетону?

 1. вода бромна;

 2. лантану нітрат;

 3. реактив Міллона;

 4. кислота фуксинсульфітна;

 5. натрій нітропрусид *

 1. Відбулося отруєння фенолом. Якою реакцією виявляється ендогенний фенол?

 1. утворенням індофенолу;

 2. реактивом Миллона;

 3. із бромною водою *

 4. ферум (III) хлоридом;

 5. реакцією Лібермана.

 1. Якої реакції не дає м-крезол:

 1. реакцію Лібермана

 2. індофенолові реакцію

 3. з реактивом Міллона

 4. з розчином ферум (ІІІ) хлориду

 5. з бензальдегідом *

 1. Відбулося отруєння ацетоном. З якої реакції почнете дослідження дистиляту на ацетон?

 1. з реактивом Міллона;

 2. йодоформної проби *

 3. з фурфуролом;

 4. натрій нітропрусидом;

 5. утворення індиго.

 1. Відбулося отруєння тетраетилсвинцем. Тетраетилсвинець при дистиляції з водяною парою збирають у колбу, що містить:

 1. спиртовий розчин йоду *

 2. кислоту хлоридну;

 3. натрію гідроксид;

 4. воду дистильовану;

 5. у порожню колбу.

 1. Після закінчення перегонки тетраетилсвинцю, осад який при цьому утворився досліджують наступним чином:

 1. розчиняють при нагріванні в 30 % розчині амоній ацетату

 2. розчиняють при нагріванні в концентрованій сульфатній кислоті

 3. розчиняють в розчині лугу

 4. розчиняють у воді

 5. випарюють досуха, додають нітратної кислоти і знову випарюють досуха *

 1. Відбулося отруєння отрутою, яка ізолюється методом дистиляції. Яка отрута реагує з водою бромною?

 1. Фенол *

 2. кислота ацетатна

 3. ізопентанол

 4. формальдегід

 5. етанол.

 1. Для розділення сумішей речовин застосовують хроматографічний метод. Хроматографія – це метод аналізу, який базується на перерозподілі речовини між:

 1. Рухомою і нерухомою фазами *

 2. Двома рідкими фазами, які не змішуються між собою.

 3. Рідкою і твердою фазами.

 4. Рідкою і газовою фазами.

 5. Твердою і газовою фазами.

 1. В основі якісного аналізу в газовій і рідинній хроматографії лежить залежність від природи речовини:

 1. часу або об’єму утримування *

 2. ширини піку на половині висоти;

 3. ширини піку біля основи хроматограми;

 4. півширини хроматографічного піку;

 5. висоти або площі хроматографічного піку.

 1. Як детектори в газовій хроматографії можуть використовуватися:

 1. полум’яно-іонізаційний, катарометр *

 2. детектор кондуктометричний;

 3. детектор спектрофотометричний;

 4. детектор амперометричний;

 5. полум’яно-іонізаційний, флуоресцентний.

 1. Обов’язковою частиною будь-якого хроматографа є інжектор. Його функції полягають у:

 1. забезпечення введення проби *

 2. розділенні речовин проби;

 3. посилення сигналу;

 4. детектуванні окремих компонентів проби;

 5. розділення і детектування.

 1. При газохроматографічному визначенні суміші спиртів, розділення спиртів відбувається:

 1. в колонці *

 2. в інжекторі

 3. в детекторі;

 4. спочатку в інжекторі, потім в детекторі

 5. починається на виході з колонки

 1. Яка з вимог не належить до вимог до газу-носія:

 1. однорідний за формою *

 2. інертний

 3. легкодоступний

 4. чистий

 5. повинен підходити до певного виду детектора.

 1. Для кількісного визначення яких речовин можна використати аргентометрію:

 1. ціанідної кислоти, алкілгалогенідів *

 2. тільки для ціанідної кислоти

 3. тільки для алкілгалогенідів

 4. фенолу

 5. формальдегіду

 1. Які методи можна використати для кількісного аналізу фенолу?

 1. гравіметрію, броматометрію *

 2. йодометрію;

 3. спекторофотометрію;

 4. гравіметрію, аргентометрію;

 5. броматометрію, спектрофотометрію;

 1. Найбільш чутливим методом кількісного визначення отрут є метод ГРХ. Від якого параметра залежить висота піків аналізованих речовин при аналізі їх цим методом?

 1. кількості отрут *

 2. від температури стовпчика;

 3. швидкості руху газу;

 4. складу рухливої фази;

 5. складу нерухомої фази.

 1. Для кількісного визначення яких речовин використовують спектрофотометрію з фуксинсульфітною кислотою:

 1. етиленгліколю після окиснення, формальдегіду *

 2. алкілгалогенідів

 3. тільки формальдегіду

 4. ціанідної кислоти

 5. фенолу

 1. В основі кількісного аналізу в газовій хроматографії лежить залежність:

 1. Висоти хроматографічного піка і його площі від концентрації речовини *

 2. Часу утримування від концентрації речовини.

 3. Об’єму утримування від концентрації речовини.

 4. Ширини хроматографічного піка від концентрації.

 5. Висоти, еквівалентної теоретичній тарілці , від кількості речовини.

 1. Для газового хроматографа характерна наявність таких вузлів:

 1. інжектор, колонка, детектор *

 2. самописець, детектор, фотопомножувач;

 3. колонка, самописець, фотоелемент;

 4. монохроматогаф, детектор, колонка;

 5. призма, дифракційна решітка, детектор.

 1. Для кількісного визначення „летких” отрут можна використати спектрофотометрію. Для спектрофотометричного визначення алкілгалогенідів використовують:

 1. реакцію Фуджівара *

 2. аргентометрію;

 3. гравіметрію;

 4. з калій біхроматом;

 5. з фуксин сульфітною кислотою.

 1. В якості рухомої фази (носія) у газовій хроматографії застосовують такі гази:

 1. H2, He, N2, Ar *

 2. N2, Ar, He;

 3. H2, He, NH3, SO2;

 4. He, SO3, CO2, H2;

 5. O


<< предыдущая страница   следующая страница >>