asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13
Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. ХТА «металічних» та «летких отрут»

 1. Реакція середовища сечі або промивних вод шлунка визначається за універсальним індикаторним папірцем. Яка реакція середовища визначається в розчинах карбонатів лужних металів?

 1. рН=1...2

 2. рН=12...13

 3. рН=7...8 *

 4. рН=2...3

 5. рН=3...4

 1. Промивні води шлунка потерпілого надійшли для проведення попередніх досліджень. Реакція об'єкта може бути кислою в присутності:

 1. натрій гідроксиду

 2. солей слабких кислот і сильних основ

 3. солей сильних кислот і слабких основ *

 4. калій гідроксиду

 5. амоній гідроксиду

 1. Біологічний об'єкт характеризується наявністю процесу гниття. Зміна кольору якого індикаторного паперу вказує на процеси гниття об'єкта хіміко-токсикологічного аналізу (виділення сірководню)?

 1. лакмусового *

 2. циркон алізаринового

 3. обробленого плюмбум ацетатом

 4. універсального індикаторного

 5. йодкрохмального

 1. При проведенні попередніх досліджень використовуються різні індикаторні папери. Почорніння папера, обробленого плюмбум ацетатом, вказує на наявність у біологічному об'єкті:

 1. хлороводню

 2. сірководню *

 3. кислоти сульфатної

 4. натрій гідроксиду

 5. амоній гідроксиду

 1. Вміст шлунка забарвлений у синій колір. Наявність якої солі обумовлює зазначений колір?

 1. натрій сульфату

 2. купрум сульфату *

 3. меркурій сульфату

 4. амоній сульфату

 5. цинк сульфату

 1. Вихідними даними при складанні плану судово-токсикологічного аналізу є визначення рН середовища. До складу яких документів входить даний показник?

 1. у результати огляду місця події

 2. результати зовнішнього огляду біологічного об'єкта

 3. результати попередніх досліджень *

 4. виписку з історії хвороби

 5. вимога органів дізнання, слідства і суда

 1. Вихідними даними при складанні плану судово-токсикологічного аналізу є встановлення наявності консерванту. До складу яких документів входить даний показник?

 1. результати огляду місця події

 2. результати зовнішнього огляду біологічного об'єкта *

 3. результати попередніх досліджень

 4. виписку з історії хвороби

 5. вимога органів дізнання, слідства і суда

 1. Судово-токсикологічні експертизи виконуються у визначеному порядку з оформленням відповідної документації. Реєстрація об'єктів дослідження проводиться:

 1. в акті судово-токсикологічної експертизи

 2. робочому журналі

 3. реєстраційному журналі прийому і видачі речових доказів *

 4. вимога органів дізнання, слідства і суда

 5. виписці з історії хвороби.

 1. Судово-токсикологічні експертизи виконуються у визначеному порядку з оформленням відповідної документації. Складання плану дослідження проводиться:

 1. в акті судово-токсикологічної експертизи

 2. робочому журналі *

 3. реєстраційному журналі

 4. вимога органів дізнання, слідства і суда

 5. виписці з історії хвороби.

 1. Судово-токсикологічні експертизи виконуються у визначеному порядку з оформленням відповідної документації. Результати проведення дослідження об'єкта відображаються в:

 1. акті судово-токсикологічної експертизи *

 2. робочому журналу

 3. реєстраційного журналу

 4. вимога органів дізнання, слідства і суда

 5. виписки з історії хвороби

 1. Збереження чи перевезення об'єктів хіміко-токсикологічного дослідження припускає консервування об'єктів. Яка з речовин використовується для консервування біологічного матеріалу?

 1. метанол

 2. етанол *

 3. формальдегід

 4. фенол

 5. ацетон

 1. Сеча потерпілого надійшла для проведення попередніх досліджень. Реакція об'єкта може бути лужною в присутності:

 1. кислоти сульфатної

 2. солей слабких кислот і сильних основ *

 3. солей сильних кислот і слабких основ

 4. кислоти нітратної

 5. кислоти ацетатної

 1. Сеча потерпілого надійшла для проведення попередніх досліджень. Реакція об'єкта рН=7...8 вказує на наявність карбонатів лужних металів. Застосування якого індикатора в присутності речовини підтверджує зроблений висновок:

 1. метилового оранжевого і натрію хлорид

 2. фенолфталеїн і барій хлорид *

 3. бромтимоловий синій і натрій сульфат

 4. тропеолін 00 і калій сульфат

 5. бромфеноловий синій і калій хлорид

 1. Біологічний об'єкт характеризується наявністю процесу гниття. Наявність сірководню в об'єкті встановлюється за допомогою реактивного паперу?

 1. лакмусового

 2. обробленого купрум сульфатом

 3. обробленого плюмбум ацетатом *

 4. універсального індикаторного

 5. йодкрохмального

 1. При проведенні попередніх досліджень використовуються різні індикаторні папери. Посиніння індикаторного папера (лакмусового і обробленого купрум сульфатом) вказує на наявність у біологічному об'єкті:

 1. хлороводню

 2. сірководню

 3. кислоти сульфатної

 4. натрію гідроксиду

 5. амонію гідроксиду *

 1. Вихідними даними при складанні плану судово-токсикологічного аналізу є визначення кольору і запаху об'єкта. До складу яких документів входять дані показники?

 1. результати огляду місця події

 2. результати зовнішнього огляду біологічного об'єкта *

 3. результати попередніх досліджень

 4. виписку з історії хвороби

 5. вимога органів дізнання, слідства і суду

 1. Вихідними даними при складанні плану судово-токсикологічного аналізу є встановлення наявності амоніаку і сірководню. До складу яких документів входять дані показники?

 1. результати огляду місця події

 2. результати зовнішнього огляду біологічного об'єкта

 3. результати попередніх досліджень *

 4. виписку з історії хвороби

 5. вимога органів дізнання, слідства і суду

 1. Судово-токсикологічні експертизи виконуються у визначеному порядку з оформленням відповідної документації. Підставою для проведення експертизи є:

 1. акт судово-токсикологічної експертизи

 2. робочий журнал

 3. реєстраційний журнал

 4. вимога органів дізнання, слідства і суду *

 5. виписка з історії хвороби

 1. Судово-токсикологічні експертизи виконуються у визначеному порядку з оформленням відповідної документації. Зовнішній огляд й упакування об'єкта дослідження оформляються:

 1. в акті судово-токсикологічної експертизи

 2. робочому журналі

 3. реєстраційному журналі *

 4. вимога органів дізнання, слідства і суда

 5. виписці з історії хвороби

 1. Судово-токсикологічні експертизи виконуються у визначеному порядку з оформленням відповідної документації. Проведення дослідження об'єкта оформляється:

 1. в акті судово-токсикологічної експертизи

 2. робочому журналі *

 3. реєстраційному журналі

 4. вимога органів дізнання, слідства і суда

 5. виписці з історії хвороби

 1. Збереження чи перевезення об'єктів хіміко-токсикологічного дослідження припускає консервування об'єктів. При консервуванні об'єктів проби консерванту відправляються:

 1. необов'язково разом з об'єктом дослідження

 2. обов'язково разом з об'єктом дослідження *

 3. при спеціальному запиті експерта, що проводить аналіз

 4. при направлені судово-медичного експерта

 5. на вимогу органів дізнання, слідства і суду

 1. Вміст шлунка забарвлений у чорний колір. Наявність якої речовини обумовлює зазначений колір?

 1. натрій сульфату

 2. купрум сульфату

 3. меркурій сульфату

 4. сульфатної кислоти *

 5. цинк сульфату

 1. Відбулося отруєння невідомою речовиною. При перевірці рН біологічного матеріалу визначено рН=2,0-3,0. На яку групу речовин треба провести хіміко-токсикологічне дослідження?

 1. мінеральні кислоти або велика кількість органічних кислот *

 2. луги

 3. аміак

 4. слабкі органічні кислоти та солі важких металів

 5. солі лужних металів

 1. Відбулося отруєння невідомою речовиною. При перевірці кислотності біологічного матеріалу індикатором фенолфталеїном спостерігали червоне забарвлення. На яку групу речовин треба провести хіміко-токсикологічне дослідження?

 1. лугів, солей сильних основ і слабких кислот *

 2. оцтового ангідриду

 3. натрію хлориду

 4. калію нітрату

 5. мінеральних кислот

 1. При описанні внутрішніх органів у вмісті шлунку виявлено речовину синьо-зеленого кольору. На яку речовину треба провести хіміко-токсикологічне дослідження?

 1. солі купруму *

 2. солі барію

 3. калію нітрату

 4. натрію хлориду

 5. амонію оксалату

 1. Робота і обов’язки судово-медичного експерта-токсиколога регламентуються нормативними актами (кримінально –процесуальним кодексом – КПК). Згідно цього акту судово–медичний експерт-токсиколог має право:

 1. Знайомитися з матеріалами справи, яка стосується експертизи *

 2. Проводити допити

 3. Не давати експертного висновку, якщо поставлені складні питання

 4. Не проводити складних експертиз

 5. При відсутності реактивів і методик давати заключення (експертний висновок) на підставі однієї реакції чи одного методу

 1. При дослідженні органів трупа на наявність аміаку треба враховувати ймовірність його утворення при гнитті біологічного матеріалу. Тому перед початком аналізу досліджувану біологічну пробу перевіряють на наявність:

 1. cірководню *

 2. сірковуглецю

 3. Оксиду вуглецю (IV)

 4. Оксиду вуглецю (II)

 5. Оксиду азоту (II)

 1. Виявлення у об’єкті судово-хімічного аналізу аміаку і сірководню свідчить про:

 1. Гниття біологічного матеріалу *

 2. Неправильне консервування біологічного матеріалу

 3. Отруєння сірководнем

 4. Отруєння аміаком

 5. Хімічну взаємодію між аміаком і сірководнем

 1. Що являє собою хіміко-токсикологічний аналіз?

 1. сукупність науковообгрунтованих методів виявлення і кількісного визначення токсичних речовин *

 2. наука, що розробляє методи визначення токсичних речовин

 3. теоретичне обґрунтування методів визначення токсичних речовин

 4. розділ судової хімії

 5. підрозділ фармацевтичної хімії

 1. Що вивчає токсикодинаміка?

 1. механізми дії отрут на організм *

 2. швидкість виведення отрут з організму

 3. метаболізм отруйних речовин в організмі

 4. розподіл отрути

 5. накопичення отрути

 1. Що вивчає токсикокинетика?

 1. процеси, що відбуваються з отрутами в організмі *

 2. механізми дії отрут на організм

 3. реакції і методи аналітичної хімії для виявлення токсичних речовин

 4. ізолювання отрут

 5. кількісне визначення отрути

 1. Змістом токсикологічної хімії є:

 1. Розробка методів *

 2. Виконання реакцій

 3. Проведення кількісного визначення

 4. Локалізація отрути

 5. Метаболізм отрути

 1. Одним із завдань токсикологічної хімії є:

 1. Розробка нових і вдосконалення вже існуючих методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів *

 2. Виявлення та характеристика токсичних властивостей хімічних речовин, які здатні викликати в організмі людини або тварини патологічні зміни

 3. Визначення зони токсичної дії хімічної речовини

 4. Вивчення клінічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 5. Вивчення патоморфологічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 1. Одним із завдань токсикологічної хімії є:

 1. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА *

 2. Розробка основ екстраполяції на людину даних, які одержані під час експерименту на тваринах

 3. Визначення порогу одноразової (гострої) дії токсичної речовини

 4. Вивчення впливу токсичної речовини на організм, її здатності уражати органи, тканини та змінювати їх функції

 5. Вивчення зміни властивостей токсичної речовини, які відбуваються в організмі під час її надходження в організм

 1. Одним із завдань токсикологічної хімії є:

 1. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій та методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів *

 2. Визначення середньосмертельної (смертельної) дози

 3. Вивчення зміни властивостей токсичної речовини, які відбуваються в організмі під час її надходження в організм

 4. Вивчення патоморфологічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 5. Розробка основ екстраполяції на людину даних, які одержані під час експерименту на тваринах

 1. Одним із завдань токсикологічної хімії є:

 1. Розробка і впровадження в практику ХТА нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин *

 2. Визначення зони гострої токсичної дії

 3. Вивчення патоморфологічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 4. Виявлення та характеристика токсичних властивостей хімічних речовин, які здатні викликати в організмі людини або тварини патологічні зміни

 5. Вивчення зміни властивостей токсичної речовини, які відбуваються в організмі під час її надходження в організм

 1. Одним із завдань токсикологічної хімії є:

 1. Вивчення метаболізму токсичних речовин в організмі та розробка способів аналізу метаболітів *

 2. Визначення гранично допустимої концентрації речовини

 3. Виявлення та характеристика токсичних властивостей хімічних речовин, які здатні викликати в організмі людини або тварини патологічні зміни

 4. Визначення порогу одноразової (гострої) дії токсичної речовини

 5. Вивчення клінічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 1. Серед наведеного переліку завдань виберіть завдання, яке не є завданням токсикології:следующая страница >>