asyan.org
добавить свой файл
1
Тема уроку. Основи Інтернету. Служби Інтернету.

Мета уроку:

 • Навчальна ознайомити з історією виникнення мережі Інтернет, її призначенням і структурою; надати поняття адресації в Інтернеті, ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси; розглянути способи підключення до Інтернету. Дати уявлення про служби Інтернету.

 • Розвиваюча розвивати пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення; розвивати уміння знаходити й систематизувати необхідну інформацію, спілкуватися за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використовувати й самостійно освоювати сучасні програмні засоби; формувати у вихованців теоретичну базу, необхідну для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору; формувати важливу складову інформаційної культури учнів – знання та вміння, необхідні для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору.

 • Виховна виховувати інформаційну компетентність; виховувати спостережливість, працелюбність, наполегливість; сприяти розширенню світогляду вихованців.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, презентація учителя, проектор, стікери, магніти.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

 • призначення мережі Інтернет;

 • поняття URL-адреси, ІР-адреси та доменного імені;

 • правила адресації ресурсів в Інтернеті;

 • ІР-телефонії;

 • призначення основних протоколів Інтернету;

 • функції Інтернет-провайдера.

 • описувати способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого доступу та через комп’ютер-шлюз локальної мережі;

 • наводити приклади URL-адрес, ІР-адрес і доменних імен.


Структура урокуз/п

Етапи уроку

Час, хв

Методи та форми роботи з класом

І

Організаційний момент

2

Знайомство

II

Актуалізація опорних знань

8

Фронтальне опитування

III

Мотивація навчальної діяльності

3

Евристична бесіда

IV

Вивчення нового матеріалу

15

Лекція вчителя за допомогою презентації; робота з підручником

V

Осмислення набутих знань

5

Інтерактивна гра «Скільки»

VI

Узагальнення та систематизація знань

5

Складання схеми

VII

Домашнє завдання

2
VIII

Підсумок уроку

5

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».


І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Знайомство (Слайд 1)

Тема, яку ми починаємо вивчати, має назву "Основи Інтернету", що є продовженням теми «Комп’ютерні мережі».

Сьогодні на уроці (Слайд 2)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання для фронтальної бесіди (Слайд 3)

1. Назвіть джерела, з яких людина може одержувати інформацію.

2. Яка мережа називається глобальною?

3. Що таке сервер?

4. Що ви розумієте під технологією «клієнт-сервер»?

5. Які мережні протоколи ви знаєте?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ internet_map_1024.jpg

(Слайд 4)

За допомогою локальної мережі, ми маємо доступ до інформації, яка розміщена на ПК друзів, що мешкають у нашому місті. А як же бути, коли необхідна інформація розміщена на сервері, який розташовується в Росії чи США?

Орієнтована відповідь учнів: Інтернет

За останні 10 років кількість ПК, підключених до мережі Інтернет, зросла в десятки разів. Що, на вашу думку, спричинило таке стрімке розширення мережі Інтернет? (Слайд 5)

Оголошення теми уроку. (Слайд 6)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лекція вчителя (за допомогою презентації)

 1. Призначення й структура Інтернет (Слайд 7)


 Інтернет – (англ. Internet від лат. inter між та англ. net мережа, павутина), міжнародна (всесвітня) комп'ютерна мережа електронного зв'язку, що об'єднує комп'ютери і комп'ютерні мережі на основі Протоколів ТСР/ІР.Ці мережі та індивідуальні користувачі підключаються до глобальної мережі через постачальників послуг Інтернет (Інтернет-провайдерів). (Слайд 8)

Основою апаратної структури мережі Інтернет можна вважати Backbone – магістраль або vBNS – надшвидкісні магістральні канали передавання даних. Передаванням даних цими каналами потужні суперкомп’ютери, які утворюють перший рівень доступу до Інтернету. Організації, що їх обслуговують, є первинними провайдерами.


 Провайдер – це компанія, яка має постійний вихід у глобальну мережу та надає його за плату іншим.Обмін даними в Інтернеті (Слайд 9)

Історична довідка (Слайд 10)

(Слайд 11) У 1957 р. у СРСР було розпочато запуск першого в історії людства штучного супутника Землі. У відповідь на це в США створено Агентство перспективних наукових технологій при Міністерстві оборони США (АRРА), метою якого було забезпечити першість США в галузі передових технологій.

(Слайд 12) На початку 1960-х років Поль Берен із фірми Rand Corporation міркував над непростим завданням: як досягти того, щоб військова комп’ютерна мережа працювала навіть у випадку ядерної атаки.

У повідомлення (пакети), що передаються через мережу, закладається інформація про маршрут, унаслідок чого будь-який підключений до мережі комп’ютер може визначити, куди треба відправити повідомлення.

(Слайд 13) У 1969 р. організація ARPA створила мережу ARPANET з метою надання своїм співробітникам ефективного обміну інформацією.

(Слайд 14) 1983 Перехід ARPANET на протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), який дозволив об’єднати різні мережі. Назва нової мережі — Internet. 1000 комп’ютерів у мережі. 1 січня 1983 року вважається днем народження Інтернету.

(Слайд 15) У 1986 р. Національне наукове товариство США (NSF) створює мережу NSFNET, в основі якої — перший. Магістральний канал Internet із пропускною здатністю 56 Кбіт/с. NSFNET об’єднала велику кількість комп’ютерів різних університетів США.

(Слайд 16) 1987: підписання угоди з фірмою Merit Network (ІВМі MCI).

1988: канал Т1 (1,544 Мбіт/с).

1991: канал Т3 (44,736 Мбіт/с). Поява режиму on-line. У мережі 60 000 комп’ютерів.

1990: ліквідація ARPANET.

(Слайд 17-18) У 1989 р. мережа Іпternet вже об’єднувала комп’ютери не тільки США, а й Австралії, Великої Британії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Нової Зеландії та Японії, їх кількість перевищила 100 тисяч, до мережі Інтернет підключилися комерційні мережі.

(Слайд 19) Всесвітній День Інтернету започаткував не хто інший, як сам Папа Іоанн Павло II. З 2000 року тимчасову протекцію Всесвітній Павутині надає Ісидор Севільський. Він був іспанським єпископом та першим енциклопедистом, автором 20-томної праці "Етимологія". Саме тому, що ця людина внесла вагомий вклад у скарбницю світової історії, католицька церква вирішила зробити Святого Ісидора Севільського покровителем Всесвітньої Мережі. Він помер 4 квітня 636 року, тому в цей день громадськість багатьох країн світу відзначає свято Інтернету.


 • Пам’ятка

  Правила особистої безпеки при користуванні Інтернетом (Слайд 20)

  Щоб захистити себе, як особистість, спілкуючись через Всесвітню мережу з незнайомими людьми, додержуйтесь таких правил:

  • пам'ятайте, що особа, яка відрекомендувалася 15-річним підлітком, що шукає друзів, може виявитися небезпечною людиною

  • не надавайте незнайомим особисту інформацію, зокрема адресу, номер телефону, прізвище тощо

  • повідомте батьків, якщо вас запрошують на особисту зустріч 1. Адресація в Інтернеті (Слайд 21)


 ІР-адреса – унікальна числова адреса, за допомогою якої визначають місцезнаходження кожного ПК в адресному просторі всесвітньої мережі Інтернет. ІР-адреса складається з 4 цілих чисел від 0 до 255 кожне, розділених крапкою.Така адресація відноситься до стандарту IPv4 – протокол Інтернету версії 4. (4 мільярди унікальних адрес)

Очікування нового стандарту IPv6 (6,5 млрд адрес).


 1. ІНСТРУКТИВНА КАРТКА № 1

  Алгоритм перевірки ІР-адресу комп’ютера, яка надана йому в локальній мережі:

  1. Відкрити вікно об’єкта Мережне оточення.

  2. Вибрати команду Показати мережні підключення у списку Мережні завдання.

  3. Відкрити вікно об’єкта Подключение по локальной сети (рос. Подключение по локальной сети – підключення локальною мережею).

  4. Вибрати вкладку Поддержка (рос.поддержка - підтримка). У вікні, що відкриється, буде відображена ІР-адреса комп’ютера.

  5. Вибрати кнопку Закрити.

(Слайд 22-23) Доменне ім’я ПК – символьна адреса, яка складається на основі доменної системи імен та являє собою декілька сегментів (слів), що розділяються крапками.
 Адреса інформаційного ресурсу в мережі називається його URL-адресою – універсальний вказівник місцезнаходження ресурсу.
(Слайд 24) Повний URL з усіма елементами має такий вигляд:

Протокол://доменне ім‘я/шлях до файлу/імя файлу
 1. Способи підключення до Інтернету

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ

Описати способи підключення до Інтернету.


За допомогою Інтернету можна…
4. Служби Інтернету. (Слайд 25)

V. ОСМИСЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна гра «Скільки»

1. Скільки років існує Інтернет? (30)

2. Скільки видів адресації існує в Інтернеті? (3 ІР, Доменне ім’я ПК, URL)

3. Зі скількох частин складається ІР-адреса? (4)

4. Зі скількох частин складається URL-адреса? (4)

5. Скільки існує способів підключення до Інтернету? (3)

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. За допомогою магнітних карток скласти схему:VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (Слайд 25)

 1. Виконати завдання за підручником: Проаналізувати матеріал на с. 169-174; с. 177-180 відповісти на запитання на с. 176; 189 (1-6); виконати завдання на с. 176 (1-3)

 2. Заповнити таблицю:

  Служба Інтернет

  Протокол

  Призначення


 3. Підготувати реферат на тему «Історія створення Інтернету»

VIІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Вправа «Незакінчене речення».

Учням роздаються зображення руки. (Додаток 2) Потрібно на кожному пальці написати закінчення «За допомогою Інтернету можна …»

Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8
Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


АДРЕСАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ


ІР-адреса


Доменна адреса


198.162.201.200


216.069.234.198


Kolpu.kiev.com.ua


Book.ruhttp://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2010/02/glowing_effect_palm.jpg

http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2010/02/glowing_effect_palm.jpg