asyan.org
добавить свой файл
1
Опитувальний лист щодо витрат, які несе фізична (фізична особа-підприємець) або юридична особа у зв’язку з необхідністю отримання адміністративних послуг
Загальні відомості респондента.
1. Фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (підприємство) (необхідне підкреслити);

2.Вид підприємства

2.1. державне, комунальне, приватне, господарське товариство, кооператив) (необхідне підкреслити);

2.2. мале, середнє (необхідне підкреслити)**;
3.Регіон ______________________________________________________________________.

(АР Крим, область, район, місто)
Назва послуги***

(призначення платежу, у тому числі зазначаються благодійні членські та інші внески)

Яка отримується під час:

Орган/установа, яка надає послугу

(стягує платіж)

Розмір платежу, грн.

Назва комерційної/державної структури, що надає посередницькі послуги***

Розмір платежу за посередницькі послуги, грн.

Спрямування коштів

(на рахунок банківської установи або на рахунок Держказначейства)

1.

оформлення ліцензій:
2.

оформлення дозволів та інших документів дозвільного характеру:

3.

Реєстрації (фактів; суб’єктів; прав, об’єктів; легалізація суб’єктів і актів(документів); нострифікація та верифікація).
4.

акредитації
5.

атестації та сертифікації
6.

Інше*Довідкова інформація:

До Адміністративних послуг належать:

1) видача ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного характеру: на діяльність певного виду, на окремі роботи і послуги, на певні об’єкти (земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, інші) та операції з ними;

2) реєстрація: фактів, суб’єктів, прав, об’єктів, у тому числі легалізація суб’єктів і актів (документів), нострифікація та верифікація;

3) акредитація, атестація і сертифікація;

4) інші види діяльності незалежно від назви, у результаті провадження яких заінтересованим фізичним та юридичним особам, а також об’єктам, що перебувають в їх власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус.

Адміністративними органами є органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міністерства і республіканські комітети Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи та їх посадові чи службові особи, а також інші суб’єкти, які згідно із законом уповноважені виконувати владні (виконавчі та розпорядчі) функції, в тому числі із здійснення делегованих повноважень.

** Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

*** у цій графі вказується інформація, що зазначається в платіжних документах (квитанціях та ін.).

**** у разі звернення до відповідних структур у зв’язку зі складністю самостійно оформити документи для отримання адміністративної послуги. Також, у разі звернення до цих установ, у зв’язку з необхідністю отримання інших документів, які є складовою адміністративної послуги.