asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

від «___»__________№_________________
Зміни

до Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік  1. Доповнити План діяльності Мінприроди з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік новими пунктами такого змісту:


Назва проекту регуляторного акта

(проекти постанов, законів, Указів Президента)

обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

структурний підрозділ, відповідальний за розроблення регуляторного акта

строк підготовки проекту регуляторного акта1


2

3

4

46

Проект Закону України «Про заборону ввезення і реалізації на території України миючих засобів та поверхнево-активних речовин для миючих засобів, які містять фосфати»

врегулювання питання на території України миючих засобів та поверхнево-активних речовин для миючих засобів, які містять фосфати

Юридичний департамент

ІV квартал 2012

47

Проект Закону України «Про обмеження щодо виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакунків»

врегулювання розповсюдження в Україні полімерних пакунків

Юридичний департамент

ІV квартал 2012

48

Проект Закону України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище»

втворення процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище

Відділ державної експертизи

ІV квартал 2012

49

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців щодо посилення відповідальності в галузі охорони навколишнього природного середовища»

здійснення оперативного та ефективного контролю за охороною навколишнього природного середовища, використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів


Державна екологічна інспекція України

ІV квартал 2012

50

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

забезпечення відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог законодавства у сфері раціонального використання, охорони та відтворення лісів

Державна екологічна інспекція України

ІV квартал 2012

51

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про доповнення пункту 4 Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар»

проектом акта врегульовується механізм отримання Державним агентством екологічних інвестицій від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, суб’єктів господарювання усіх форм власності інформації, необхідної для забезпечення належного функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів


Національне агентство екологічних інвестицій

ІІ квартал 2012

52

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

затвердження єдиної форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з урахуванням Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Управління державного екологічного моніторингу

ІІ квартал 2012

53

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами»

проведення нормативно-правових актів у відповідність до статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

ІVквартал 2012

54

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 24.12.2007 № 655»


приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Юридичний департамент

ІІІ квартал 2012

55

Проект наказу Мінприроди, Мінфіну та Мінекономрозвитку «Про затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, на замовлення юридичних і фізичних осіб»

Необхідність прийняття зазначеного акта викликана прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011

№ 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» та приведенням нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Держводагентство

IV квартал

56

Проект наказу Мінприроди «Про внесення змін до наказу Мінекоресурсів від 27.02.2002 № 88»

приведення у відповідність до підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011
№ 454/2011


Державна екологічна інспекція України

ІVквартал 2012
  1. Пункт 37 Плану діяльності Мінприроди з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік викласти в такій редакції:
37

Проект наказу "Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

Приведення у відповідність до статті 9-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

Департамент заповідної справи

II квартал 2012 року