asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

Варіант 6

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну відповідь.

 1. Укажіть пристрої введення даних.

А відеопам’ять, кеш-пам’ять, оперативна пам'ять

Б клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер

В гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам’ять

Г сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники

 1. Укажіть, у яких форматах можуть зберігатися шаблони, створені засобами Microsoft Word.

A mht; mhtl

Б doc; docx

В htm; html

Г dot; dotx

 1. Укажіть режим відображення презентації, створеної засобами MS PowerPoint, який використовують для демонстрації презентації.

А сторінки нотаток

Б показ слайдів

В звичайний

Г сортувальник слайдів

 1. Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку

А гістограма c:\temp\finereader11\media\image1.jpeg

Б пелюсткова

В бульбашкова

Г лінійчаста

 1. Укажіть назву діалогового вікна, у якому створюють зв’язки між полями таблиць СУБД MSAccess.

А Таблиця зв'язків

Б Схема зв'язків

В Схема даних

Г Таблиця даних

 1. Укажіть програмний засіб, який однозначно перетворює код програми високого рівня у машинний і виконує програму в цілому.

А транслятор

Б перекладач

В інтерпретатор

Г компілятор

У завданнях 7-12 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п'яти запропонованих.

 1. Укажіть правильні твердження.

А поля з типом даних Лічильник можуть формуватися додаванням одиниці

Б поля з типом даних Лічильник можуть формуватися додаванням заданого значення

В поля з типом даних Лічильник можуть формуватися за допомогою дійсних чисел

Г поля з типом даних Лічильник можуть формуватися за допомогою випадкових чисел

Д поля з типом даних Лічильник можуть формуватися за допомогою комплексних чисел

 1. Укажіть правильні імена клітинок електронної таблиці MS Excel.

А діапазоні

Б СД355

В CV265

Г S412e

Д G15

 1. Укажіть властивості таблиці як об’єкта текстового процесора MS Word.

А межі таблиці

Б заливка об’єктів таблиці

В спосіб розміщення колонтитулів у таблиці

Г спосіб обтікання таблиці текстом

Д спосіб вирівнювання таблиці на сторінці

 1. Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення.

А використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого

Б графічне зображення будується з графічних примітивів

В кожне графічне зображення має багатошарову структуру

Г графічне зображення складається з пікселів

Д розмір файлу зображення залежить від висоти і ширини зображення

 1. Укажіть характеристики, за якими класифікують процесори персональних комп’ютерів.

А розрядність

Б маса

В розміри

Г кількість ядер

Д тактова частота

 1. Укажіть сигнали, які є аналоговими.

А напруга, що плавно змінюється

Б сигнали світлофора

В звук, що відтворюється акустичною системою

Г телеграфна азбука Морзе

Д дані, що передаються в комп’ютері

У завданнях 13-15 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між елементами, які зазвичай містить URL-адреса деякого ресурсу, та їхнім значенням

А

протокол

1

доменне ім’я комп’ютера, на якому розміщено дані

Б

ім’я сервера

2

метод доступу

В

номер порту

3

ім’я файлу, який потрібно відкрити

Г

шлях

4

логічний канал, яким передаються дані

д

ім’я файлу

5

послідовність розділених навскісними рисками імен каталогів і підкаталогів, в останньому з яких міститься потрібний файлследующая страница >>