asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Продовження переліку

Код

Найменування групи


0503

Відходи, що містять ізоціанати

0504

Відходи, що містять тіоціани

0505

Відходи, що містять органічні ціаніди

Відходи виробництва та застосування органічної хімії чи такі, що містять органічні сполуки інші

0601

Відходи, що містять органічні сполуки сірки

0602

Відходи, що містять органічні сполуки фосфору

0603

Відходи, що містять органічні сполуки фтору

0604

Відходи, що містять органічні сполуки хлору (за виключенням хлорорганічних розчинників та хлорфенолів)

0605

Відходи, що містять ефіри

0606

Відходи, що містять формальдегід

0607

Відходи, що містять креозоти

0608

Відходи, що містять феноли та фенолові сполуки (у т.ч. хлорфеноли)

0609

Відходи, що містять галогеновані органічні розчинники

0610

Відходи, що містять органічні розчинники (за виключенням галогенованих розчинників)

0611

Відходи, що містять хлорсилани та кремнійорганічні мономери

0612

Відходи, що містять органогалогенні сполуки (за виключенням інертних полімеризованих матеріалів)

0613

Відходи, що містять поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні органічні сполуки

0614

Відходи, що містять поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані терфеніли, поліхлоровані нафталіни, полібромовані дифеніли, у тому числі мастила трансформаторні

0615

Відходи виробництва, виготовлення та використання хімічних речовин (консервантів) для просочування деревини

0616

Відходи виробництва, приготування та використання чорнил, фарб, барвників, пігментів, лаків, оліфи, мастики, друкарської фарби та аналогічної продукції для покриття

0617

Відходи виробництва, виготовлення та використання синтетичних смол, каучуку, латексу, пластифікаторів, клеїв та інших зв’язувальних матеріалів

0618

Відходи виробництва, приготування та використання хімікатів та фотоматеріалів

0619

Відходи оброблення металевих та пластмасових поверхонь включно

з відходами гальванічного виробництва

0620

Відходи у вигляді смолистих залишків перегонки, дистиляції чи будь-якої піролітичної обробки, процесу

0621

Відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензодіоксином

0622

Відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензофураном<< предыдущая страница   следующая страница >>