asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10 11

ГРУДЕНЬ


5 – 195 років від дня народження РУДАНОВСЬКОГО ЛЕОНІДА ПЛАТОНОВИЧА (1814 - 1877) – генерала-майора, випускника Гімназії вищих наук кн. Безбородька (1826 — 1832 рр.). Народився в Ніжині. Закінчив також Імператорську Воєнну академію.

8 – 60 років від дня народження ЄВСЄЄВА ФЕДОРА ТРОХИМОВИЧА (1949 - 2002) – кандидата філологічних наук (1987 р.). Працював у Ніжинській вищій школі (1977 — 2002 рр.). Займав посади асистента, ст. викладача, доцента кафедри світової літератури та історії культури (1988 р.). Автор понад 65 наукових праць. Основний напрямок наукових досліджень – українська та російська фольклористика, ритуалознавство, славістика, культурологія.

8 – 55 років від дня народження ЦІЛИНИ НАТАЛІЇ ДМИТРІВНИ (1954) – журналіста, редактора талалаївської районної газети “Трибуна хлібороба”, члена Національної Спілки журналістів України. Закінчила НДПІ ім. М. В. Гоголя (1972 — 1976 рр.).

13 – 175 років від дня народження АРІСТОВА МИКОЛИ ЯКОВИЧА (1834 - 1882) – історика, публіциста, педагога, професора НІФІ кн. Безбородька (1875 — 1882 рр.). Викладав російську історію, очолював кафедру російської історії. Одним з перших істориків зробив спробу дослідити народні рухи, соціально-економічне становище Київської Русі, історію Росії XVII — XVIII ст. Займався також проблемами методології історії. Його праці знайшли широке визнання у науковому світі.

18 — 55 років від дня народження ПАПУЧІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА (1954) — кандидата психологічних наук (1989 р.), завідувача кафедри загальної та практичної психології (2002 р.). Працює в Ніжинській вищій школі з 1984 року. Займав посади асистента, ст. викладача, доцента кафедри психології (1997 — 1999 рр.), проректора (1991 — 1994 рр.), директора ліцею (1994 — 1997 рр.), завідувача кафедри психології (1999 р.). Автор понад 60 наукових праць

19 — 90 років від дня народження ЛЕСКЕВИЧА МИКОЛИ АНДРІАНОВИЧА (1919 — 2002) — кандидата педагогічних наук (1963 р.). Закінчив Київський педагогічний інститут за спеціальністю “викладач педагогіки і психології”. Працював у Ніжинській вищій школі (1946 — 1983 рр.). Займав посади викладача, ст. викладача, завідувача кафедри педагогіки, декана філологічного факультету, доцента кафедри педагогіки (1967 р.). Автор багатьох наукових праць.

19 — 90 років від дня народження СОЛДАТОВА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА (1919 — ?) — доцента кафедри марксизму-ленінізму. Закінчив НДПІ ім. М. В. Гоголя, фізико-математичний факультет (1947 р.). Працював у Ніжинській вищій школі (1947 — 1963 рр.). Займав посади викладача кафедри педагогіки (1947 - 1949), ст. викладача кафедри філософії та політекономії (1949 р.), декана історико-філологічного факультету (1954 — 1956 рр.), декана фізико-математичного факультету (1956 — 1959 рр.), завідувача кафедри марксизму-ленінізму (1959 р.). Автор понад 15 наукових праць.

19 — 80 років від дня народження РЯПОЛОВОЇ (АГУЛЬНІКОВОЇ) ЗОЇ ЯКІВНИ (1929 - 1989) — кандидата філологічних наук, доцента кафедри російської мови. Працювала в Ніжинській вищій школі (1986 — 1989 рр.).

22 — 80 років від дня народження ЗАБІЛИКА СЕРГІЯ УЛЯНОВИЧА (1929 - ?) - викладача кафедри історії. Працював у Ніжинській вищій школі (1968 — 1971 рр.).

24 — 150 років від дня народження ЛЯСКОРОНСЬКОГО ВАСИЛЯ ГРИГОРОВИЧА (1859 — 1928) — відомого українського вченого у галузі вітчизняної історії, археології, нумізматики, історичної географії, професора російської історії НІФІ кн. Безбородька (1909 — 1922 рр.). Учень визначного українського вченого, громадського діяча В. Б. Антоновича. У 1920-х рр. - співробітник кількох історичних установ ВУАН. Автор багатьох наукових праць, зокрема “История Переяславской земли с древнейших времен до половины ХІІІ ст.”, “Киевский Вышгород в удельновечевое время”, “Северские князья и половцы перед нашествием на русь монголов” та ін. Дійсний член 7 наукових товариств.

25 (ст. ст.) — 140 років від дня народження КОЗЛОВСЬКОГО ІВАНА ПАВЛОВИЧА (1869 - ? ) - історика, професора. Закінчив Київський університет. Викладав російську історію в НІФІ кн. Безбородька (1909 — 1910 рр.). З 1916 — 1920 рр. - директор НІФІ. Автор понад 25 педагогічних та вчених праць, серед яких: “Сильвестр Медведев” (1895 р.), “Ф. М. Ртищев” (К., 1906), “Андрей Виниус” (СПБ, 1911), “Новая попытка решения вопроса о месте и времени крещения” та ін.

26 — 140 років від дня народження ЧЕРНОУСОВА ЄВГЕНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА (1869 - ?) - історика, викладача Гімназії при НІФІ кн. Безбородька і в НІФІ кн. Безбородька (1904 — 1906 рр.).

27 — 90 років від дня народження П'ЯВКА МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА (1919 — ?) — ст. викладача кафедри педагогіки. Працював у Ніжинській вищій школі (1954 — 1957 рр.).

31 - 85 років від дня народження БІЛОГО ПЕТРА ХОМИЧА (1924 - 2002) — визначного вченого-історика, талановитого педагога, кандидата історичних наук (1956 р.), професора (1981 р.). Закінчив Київський педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1947 — 1951 рр.). Працював у Ніжинській вищій школі (1952 — 1963 рр.). Займав посади ст. викладача кафедри марксизму-ленінізму, декана філологічного факультету (1956 - 1960 рр.), доцента кафедри історії КПРС (1960 - 1963 рр.). Подальша його педагогічна і наукова діяльність пов'язана з Полтавою - доцент кафедри історії КПРС і філософії Полтавського педагогічного інституту (1963 — 1968 рр.), доцент кафедри КПРС Полтавського кооперативного інституту (1969 — 1978 рр.) та завідувач цієї ж кафедри (1979 — 1990 рр.). Трагічно загинув 2002 року.<< предыдущая страница   следующая страница >>