asyan.org
добавить свой файл
1
Згода

на збір та обробку персональних даних
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(П. І. Б.)

(народився(лась) «____» ___________19___ року, паспорт серії ____№ _________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297 – УІ

Надаю згоду___________________________________________________

______________________________________________________________

(повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

на обробку моїх особистих персональних даних та даних моєї дитини у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікційної системи бази персональних даних учнів навчально-виховного об`єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова з метою забезпечення реалізації прав дитини на загальну середню освіту, що регулюється Законом України « Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (НВО № 5 імені С.Єфремова) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних учнів навчально-виховного об`єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова .
«____» _______________20___року, ________________________________ (____________________)

Особу та підпис _______________________________________________перевірено

Відповідальна особа _________________________ ____________________ (____________________)
М.П.

______________________