asyan.org
добавить свой файл
1
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Щодо результатів провадження професійної діяльності учасниками фондового ринку протягом 2011 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами аналізу адміністративних даних, що надавались професійними учасниками фондового ринку у 2011 році, повідомляє наступне.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 9 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія). Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Комісією.

Під час проведення контролю за провадженням цієї діяльності, зафіксовано, що протягом 2011 року не здійснювали професійну діяльність з торгівлі цінними паперами значна кількість операторів фондового ринку, а саме 24 - брокерську діяльність, 21 - дилерську діяльність, 77 - діяльність з управління цінними паперами та 140 андеррайтинг.

Відповідно до пункту 1.12 глави 4 «Анулювання ліцензії (копії ліцензії)» Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженому рішенням Комісії від 23.06.2006 № 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за № 976/12850 (далі - Порядок), нездійснення ліцензіатом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року (у тому числі з дати отримання ліцензії) є підставою для анулювання ліцензії такому ліцензіату.

Відповідно до пунктів 11, 21, 23, 25 глави 4 Порядку рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідним наказом Голови Комісії, набирає чинності через десять днів з дати його прийняття, може бути оскаржене у судовому порядку та підлягає обов’язковому опублікуванню.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на виконання покладених на неї завдань готує до розгляду відповідні рішення про анулювання ліцензій професійним учасникам, які не здійснювали професійну діяльність з торгівлі цінними паперами протягом 2011 року.

Враховуючи викладене, звертаємо Вашу увагу на те, що таке анулювання ліцензій не є санкцією, що супроводжується процедурою правозастосування, а є лише відображенням фактичного здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, що підлягає ліцензуванню.

Професійний учасник фондового ринку, який планує в подальшому здійснювати професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, може отримати відповідну ліцензію у будь-який час за умови надання заяви та необхідного пакету документів до Комісії.
Голова Комісії Д. Тевелєв