asyan.org
добавить свой файл
1
Наукові об’єкти, що становлять національне надбання

ВНЗ

Наукові об’єкти, що становлять національне надбання


E-mail

1.

Науково-дослідний інститут

«Кримська астрофізична обсерваторія»


Комплекс унікальних телескопів: радіотелескоп РТ-22; 2,6 метровий телескоп імені академіка Г.А. Шайна; баштовий сонячний телескоп БСТ-1; гамма-телескоп ГТ-48; автоматичний дзеркальний телескоп АЗТ-11, лазерний супутниковий віддалемір “Сімеїз-1873”, баштовий сонячний телескоп БСТ-2 з комплексом телескопів-коронографів КГ-1,Г-2

http://www.crao.crimea.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Adztsh&catid=10%3Anacdost&Itemid=29&lang=uk

2.

Криворізький

національний університет


Колекція каменю науково-дослідного геолого-мінералогічного музею

http://ktu.edu.ua/pages/Naukovo-doslіdnij-geologo-mіn.muzej

3.

Донбаська національна

академія будівництва і архітектури


Полігон випробувань опор високовольтних ліній електропередачі та баштових споруд

http://www.dgasa.dn.ua/docs/zvit_2008/info_ob_akademii_3.pdf


4.

Івано-Франківський

національний технічний університет нафти і газу


Мінералогічна колекція геологічного музею

http://nung.edu.ua/lib/geomus.html

5.

Прикарпатський

національний університет

імені Василя Стефаника

Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів конверсії, гамма і рентгенівського випромінювання

http://ftf.pu.if.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=67:-s-&catid=18:2010-01-26-09-06-46&Itemid=12


6.

Донбаський державний

технічний університет


Алчевська наукова лазерна станція спостережень штучних супутників Землі

http://www.dmmi.edu.ua/science/pdf/other/orion.pdf

7.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Археолого-етнографічні колекції

http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,252

8.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Гербарій

http://welcome.lviv.ua/index.php?cat=culture_museums&id=6


Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів антибіотиків

http://lv-microbcollect.lviv.ua/


Колекція тропічних і субтропічних рослин ботанічного саду

http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/36/1/1/1.pdf


Наукові фонди та музейна експозиція зоологічного музею


http://welcome.lviv.ua/index.php?cat=culture_museums&id=6


Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу астрономічної обсерваторії

http://astro.franko.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=63


Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг наукової бібліотеки

http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?me01


9.

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова


Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д

http://www.nuos.edu.ua/nadvisokovakuumnii-un%D1%96versalnii-tekhnolog%D1%96chnii-kompleks-vvu-1d

10.

Одеський

національний університет ім.І.І.Мечникова

Фонд стародруків, рідкісних видань та рукописів наукової бібліотеки

http://libonu.od.ua/ua/natsnadban/

Гербарій


Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології штамів мікроорганізмів


11.

Інститут іоносфери

Іоносферний зонд

http://www.nbuv.gov.ua/institutions/iion/index.html


12.

Харківський

національний університет

ім. В.Н.Каразіна

Когерентно-оптичний процесор зображень Науково-дослідного інституту астрономії


http://www.univer.kharkov.ua/ua/structure/scientific_institutions/astronomy_institute

Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії


13.

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Експериментальна база дослідно-випробувального полігону Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту “Молнія"


http://www.kpi.kharkov.ua/ua/research/property/

Науково-дослідний комплекс експериментальних установок вивчення газодинамічних і теплофізичних процесів у турбомашинах


14.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Багатоцільовий геофізичний комплекс для досліджень атмосфери та припливу метеорної речовини

http://www.kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/activity_scope/scientific_/nacnadbanya.html?__locale=uk


15.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6


http://www.khai.edu/csp/nauchportal/WEBFORM.NauchnRazrabKHAI.cls

Комплекс науково-дослідних установок та обладнання для фізичного моделювання режимів польоту літаків Міжгалузевого науково-дослідного інституту проблем фізичного моделювання режимів польоту літаків

16.

Чернівецький

національний університет імені Юрія Федьковича

Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд “Буковінензія” наукової бібліотеки

http://bio.chnu.edu.ua/department/botsad/history.htm


Дендрарій ботанічного саду

http://national-treasure.chnu.edu.ua/index.php/2009-12-21-13-14-36


Гербарій

http://national-treasure.chnu.edu.ua/index.php/2009-12-21-13-14-04


Зоологічні колекції

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=/ua/scilib


17.

Національний

авіаційний університет


Аеродинамічний комплекс на базі дозвукової аеродинамічної труби ТАД-2

http://wt.nau.edu.ua/TAD2_Main.html

18.

Інститут магнетизму


Науково-дослідний комплекс скануючої тунельної та растрової електронної мікроскопії для наноструктурних досліджень

Перепрошуємо!

Сторінка на стадії розробки