asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Управління освіти міської ради

НАУКОВО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

м. Енергодарdocument

 • Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а декому – навіть легкою, і тим зрозумілішою та легшою здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично чи практично.

( К.Д.Ушинський)


 • Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення


(А. Енштейн)


 • Велике слово – школа! Це скарб найкращий кожного народу. Це ключ золотий, що розмикає кути несвідомості, це шлях до волі, до науки.

( С.Ф.Русова)


 • Мета всіх людських зусиль полягає в досягненні щастя. Однак щастя не може бути досянуто, їм не можна користуватися, і володіння ним не можна забезпечити до тих пір, поки всі люди не будуть насолоджуватись гарним здоров’ям і не придбають справжніх знань і багатства.

(Роберт Оуен)


Р у б р и к и н о м е р а: • у Міністерстві освіти і науки

 • управлінська діяльність

 • організація навчально-виховного процесу

 • науково-методичний супровід

 • інклюзивна освіта

 • професійна компетентність

 • психологічний супровід навчально – виховного процесу

 • виховання особистості

 • основи здоров’я

 • класному керівнику
 • профільне навчання

 • логопедична служба
 • на допомогу фахівцеві

 • сценарії свят, виховних заходів

 • шкільна бібліотека


Зміст

Назва виданняВидавництво

Пр.

У Міністерстві освіти і науки

*

Наказ МОН України від 10.01.2011 №6 „Про підсумки перших Всеукраїнських інтернет- зборів батьків першокласників”

Директор

Школи

10

Шк.світ
Управлінська діяльність

*

Клименко Г.В., Канцедал А.О. Особливості атестації педагогічних працівників

Завучу.Усе для роботи

5-6

Основа
*

Трембач Л.В. Сучасні підходи до управління навчально-виховним процесом


Управління школою

7-9

Основа
*

-Вознюк Л. Державна атестація ЗНЗ

- Дмитрусь О. Найскладніше управлінське питання

Директор школи

10

Шк.світЗоц В. Роль учителя в розбудові системи освіти сталого демократичного суспільства

Завуч

7

Шк.світТерновська Л., Сметана Ю. Профілізація школи: змістовий та управлінський аспекти. Інформаційна карта

Директор коли

9

Шк.світБакал С. Програмно- цільове планування діяльності школи

Завуч

9

Шк.світ
Організація навчально-виховного процесу

*

-Черних О.В. Індивідуальний урок: проблеми й перспективи

-Астахова О.В., Тихоплав С.М. Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра

- Руденко В.О. Про кінець уроку замовимо слово

- Кирпичов О.В., Неліна Н.М. Електронний журнал для батьків

- Кукса Л.П. Виявлення й робота з обдарованими дітьми

Педагогічна майстерня

3

Основа- Борисенко Л.М. Підготовка до державної підсумкової атестації

Управління школою

7-9

Основа
*

- Боброва І.Педрада-атестація

- Берданова В. Інтерактивні технології у НВП

Директор школи

10

Шк.світ
*

-Технологія підготовки і проведення педради

- Жуковська С. Упровадження освітніх інновацій.Проект

Гуськова Т.В. Обдарована дитина в школі

Завуч

Завучу.Усе для роботи

8
5-6


Шк.світ

ОсноваРобота з обдарованими дітьми. Методичні рекомендації

Завуч

7

Шк.світБаранова Т. Педрада сьогодні

Директор школи

9

Шк.світ
*

-Урбанська Л. Мотивація учнів до навчання та саморозвитку

- Здоров’язберігаючі технології на уроках

Завуч

9

Шк.світ
Науково-методичний супровід

*

-Павлютенков Є.М., Штанова В.Є. Науково-методичний супровід інноваційних процесів у школі: проблема директора

- Криницина Н.В. Вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду

- Ольховська О.С. Організація експериментальної роботи в ЗНЗ

- Малич О.В. Креативна освіта та навчально- виховний процес

Управління школою

7-10

Основа
- Страцинська В. Науково-методична робота: сучасні підходи до організації

- Гаврон В. Науково-методична робота: досвід, проблеми, пошук

- Карпенко А. Портфоліо вчителя і МО

Завуч

7

Шк.світМілюшина А. Сучасні методи творчості

Завуч

9

Шк.світ
Інклюзивна освіта
Колупаєва А. та ін. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами

Директор школи

10

Шк.світ
Професійна компетентність

*

- Сікора О.П. Компетентнісний підхід у роботі з педагогічними кадрами

- Несіоловська , Т.І.Вістерина Формування компетентності керівника як ресурс розвитку навчального закладу

Управління школою

7-9

Основа
Психологічний супровід навчально – виховного процесу

*

- Калошин В.В. Візуалізація

- Куцінко О.Т. 25 способів навчити неправильну дитину

Управління школою

7-9

ОсноваКалошин В.Ф. Як одержати подарунок долі? (Психологічний практикум)

Завучу.Усе для роботи

5-6

Основа
*

- Косенчук О.Г. Інноваційна моднель „Тренінговий центр” – сучасна освітня технологія

- Кисиличак Т.В. Діагностичний інструментарій у роботі працівника соціально –психологічної служби загальноосвітнього навчального закладу

- Туріщева Л.В. Уроки майстерності для шкільного психолога

- Ніколенко І.О. Суїцидальна поведінка підлітків. Причини та профілактика суїцидів

- Моісеєнко К.М. До проблеми підвищення кваліфікації психологів і соціальних педагогів

Шкільному психологу.Усе для роботи

3

ОсноваЯких дітей люблять в школі

Завуч

9

Шк.світ
Виховання особистості

*

- Бірман О.О., Осадча О.Ю. Проект „шлях до безпечного життя”

- Романенко Н.А. та ін. Проект „Ми відповідальні за тих, кого приручили”

- Шведа І.А. Проект „Чисте подвір’я – чиста вулиця – чистий район”

- Аксьонова О.П. Положення про День здоров’я

- Марченко С.Ю. Тренінгові методики у превентивному вихованні

- Морозова А.В. Я обираю здоровий спосіб життя ( інтерактивні вправи)

- Залюбівська І.М. Форум – театр „Чесність та брехня”

Виховна робота в школі

3

ОсноваМартинець Л. Виховна система як життєвий простір особистості учня

Завуч

(Наша вкладка)

8

Шк.світНазаренко Г.І. Методи гуманістичного виховання

Педагогічна майстерня

3

Основа
Основи здоров’я

*

-Желєзнова Т.П., Бурлака Л.Г. Профілактика дитячого травматизму в закладах освіти: бесіди з попередження дитячого травматизму

- Іваненко Л.Д., Чеснокова І.Л. Формування пізнавальної активності учнів шляхом використання біологічних казок, легенд, притч

- Слюніна В.О. Урок за темою „Громадський транспорт і зупинки”

- Калошин В.Ф. Перша психологічна допомога

- Коломоєць С.Д., Федоренко І.В. Подорожі з цікавиком: дітям про безпечну поведінку на воді

- Світлична Л.І. Профілактика розладів зору у дітей

- Шугай Т.Й. Значення соціальної реклами у формуванні здорового способу життя

- Бойко Н.І. „Виховуємо особистість” – заняття – тренінг 8-9 класів. За програмою курсу за вибором „Молодь на роздоріжжі”

Основи здоров’я

3

Основа
Класному керівнику

*

- Дербеньова А.Г. , Кунцевська А.В. Створення й розвиток колективу

- Шубенко Н. Плюси і мінуси вчительського консерватизму

- Новікова О. Учнівське самоврядування в інших країнах

- Богданова В.Я. Вплив реклами на школярів

- Ламтєва І.М. Вчимося жити за законами здоров’я

Класному керівнику. Усе для роботи

3

Основа
Профільне навчання

*

-Петрощук Н. Профільна школа: історія і сьогодення

- Пономарьова Г. Мотивація у виборі профілю навчання

Директор школи

7

Шк.світЕфективні курси у профільній школі

Директор школи

10

Шк.світ
Логопедична служба

*

- Лалаева Р.И. Методика психолингвистического изученя нарушений устной речи у детей

- Рябич І.І. Модель діагностичного обстеження мовленнєвого розвитку дитини трирічного віку

- Васильєва К.І. Кохлеарна імплантація- шлях у світ звуків

- Ручко С.М. Система коррекционной работы с дошкольниками с ОНР ІІІ уровня ( с использованием адаптированных методов и приемов ТРИЗ и РТВ)

- Мовчан Н.М. Робота з дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення ( ЗНМ)

- Головко Т.В. Розвиток чуттєвої та емоційної сфери дошкільників засобами образотворчої діяльності

- Дедик І.О. Використання казок у процесі формування сукцесивних навичок у молодших дошкільників

Логопед

3

Основа
На допомогу фахівцеві

Початкова школа
*

- Вауліна О.М. Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання

- Муница Н.Д. Изменения в живой и неживой природе с наступлением весны. Урок- утренник курса « Я и Украина»

- Шмойлова Т.В. Ой, весно, весно! Що ж ти нам принесла? Інтегрований урок української мови та природознавства у 3 класі

- Петік Ю.О. Вербові котики. Інтегрований урок позакласного читання та образотворчого мистецтва у у 4 класі

- Галущак І.Я. Весняні квіти – такі прекрасні, пахучі, милі, дуже красні! Інтегрований урок із рідної мови, музики та образотворчого мистецтва у 4 класі

- Тимощенко М.В. Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Нестандартний урок математики у 4 класі

- Пузик О.А. „ Квітне рідна сторона, ніби квітка весняна!”Створення композицій із різних матеріалів. Інтегрований урок образотворчого мистецтва, трудового навчання, громадянської освіти в 3 класі

- Маковська Т.В. Свято весняної природи. Пейзажна композиція. Урок образотворчого мистецтва у 4 класі

- Третьякова В.А. О хороших манерах в живых картинках и примерах. Игра- путешествие для 1- 4 классов

Початкове навчання та виховання

7

Основа


следующая страница >>