asyan.org
добавить свой файл
1
НАПРЯМКИ УТИЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНОГО КУПОРОСУ
Гурець Л.Л., доцент, Нитка І.І., студент
Діоксид титану є цінним продуктом хімічної промисловості. який використовується як на внутрішньому ринку України так і експортується в понад 50 країн світу. Але виробництво цього продукту незмінно пов’язане з утворенням промислового відходу – заліза (ІІ) сульфату, основна маса якого надходить на звалища виробничих відходів. На сьогоднішній день на ВАТ «Сумихімпром» накопичено більше 1 млн.т. залізного купоросу. Під звалище зайнято біля 1,2 га орної землі. Слід зауважити, що відхід містить значну кількість вільної сірчаної кислоти, яка з ґрунтовими водами розноситься на великі площі земель, засолюючи їх, міняючи структуру ґрунтів, забруднюючи іонами титану та хрому, що містяться у відходах.

Шляхи утилізації залізовмісних відходів виробництва пігментного титану (ІV) оксиду визначаються наступними їх споживчими якостями: наявністю у складі відходу вільної сірчаної кислоти, значної частини заліза, здатністю до створення неорганічних барвників. Виходячи з цього, напрямки утилізації відходу можна класифікувати наступним чином: виробництво мінеральних добрив, виробництво окатишів, виробництво активної добавки в складі цементу, виробництво барвників.

При використанні відходу у виробництві мінеральних добрив використовуються як наявність вільної сірчаної кислоти, яка є найпоширенішим реагентом у виробництві сульфату амонію, що входить до складу складних мінеральних добрив, так і наявність сульфату заліза, який, як показують сільськогосподарські дослідження, є ефективною добавкою, що підвищує врожайність сільськогосподарських культур.

У випадку використання відходу у виробництві окатишів оксид заліза, отриманий після реакції заліза (ІІ) сульфату з розчином лугу або амонію гідроксиду, використовується замість бентоніту в процесі одержання залізорудних окатишів.

Перспективним є застосування залізного купоросу в якості активної добавки до цементу, яка підвищує його якісні показники. Для отримання активної добавки до залізного купоросу вводяться шамотно-каоліновий пил або мелена крейда, що дозволяє нейтралізувати надлишок сірчаної кислоти та створити гранули активатору достатньої міцності.

Залізний купорос використовується в якості сировини для виробництва неорганічних пігментів, які є низькосортними і не знайшли широкого застосування. Однак розроблена Зареченим В.Г. технологія отримання жовтого залізо окисного пігменту дозволила отримати якісний продукт.

Таким чином, вивчення методів утилізації залізного купоросу дає підставу говорити про використання відходу як цінної сировини для багатьох галузей промисловості України.