asyan.org
добавить свой файл
1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наказ632-32 від “ 18 жовтня 2006 р.

“Про організацію проходження практики


у Канівському природному заповіднику

та на базі відпочинку “Мрія” (с.Плюти)”

З метою покращення організації практики студентів на базах практики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

наказую:

1….

2. До 1 листопада кожного навчального року керівники практики від факультетів та інститутів, студенти яких проходять практику на базах практики (у м.Каневі, с.Плюти), подають до Центру пропозиції щодо строків проходження і кількості студентів. Проект графіка проходження практики узгоджується з керівниками вищезазначених баз практики і затверджується директором Центру до 15 грудня.

3. Проект наказу про проходження практики на вищезазначених базах практик подається для погодження до Центру не пізніше як за 2 місяці до дня початку проходження практики. До проекту обов’язково додається кошторис.

4. Встановити обов’язкові вимоги щодо змісту наказу про проходження практики.

4.1. В наказі обов’язково зазначаються:

- особа, яка відповідальна за організацію проходження практики і здійснює загальне керівництво нею;

- керівники кожної групи студентів (кількість студентів на одного керівника визначається відповідно до наказу ректора від 08.04.2003 р. № 266-32 зі змінами та доповненнями “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи”);

- відповідальний за організацію та проведення виховної роботи зі студентами, у тому числі, проведення культурних, спортивних заходів тощо;

- забезпечення, у разі необхідності, транспортними засобами студентів для проїзду до баз практики (автобус, потяг) й у зворотному напрямку.

4.2. У наказі за відповідними керівниками практики обов’язково закріплюються обов’язки:

- контроль за поселенням студентів та керівників практики;

- контроль за роботою закладів харчування на базах практики;

- контроль за раціональним використанням матеріалів та обладнання баз практики, за дотриманням вимог “Правил техніки безпеки” та санітарно-гігієнічних норм;

- дотримання правил безпеки під час екскурсій, у тому числі на весельних човнах.

5. Затверджувати на час проходження практики графік чергування викладачів, які під час добового чергування несуть відповідальність, прирівняну до відповідальності загального керівника практики.

6. Вважати директора Канівського природного заповідника на час проходження практики студентами університету відповідальним:

- за організацію роботи гуртожитку, їдальні, автомобільного та водного транспорту, а також природоохоронну роботу зі студентами;

- за організацію їх безпечного перебування на р.Дніпро та за організацію планових екскурсій на весельних човнах;

- за організацію надання медичної допомоги студентам та керівникам практики, для чого щорічно, у разі необхідності, укладати угоду з місцевим закладом охорони здоров’я.

7. Призначити директора Канівського природного заповідника відповідальним за організацію та належну підготовку бази для проходження практик студентами університету.

8. Наказ про проходження практики після підписання його ректором керівник відділу діловодства та архіву університету у п’ятиденний термін направляє керівникам баз практики.

Ректор Скопенко В.В.

Погоджено:

Головний бухгалтер Фещенко Є.А.
Начальник ПФВ Денисенко Л.Б.
Начальник юр.відділу Саленко І.В.

Проект наказу вносить
Директор Науково-методичного центру

організації навчального процесу Кузнєцова В.Ф.


Розіслати:

  1. Всі факультети та інститути університету.

  2. Науково-методичний центр організації навчального процесу.

  3. Бухгалтерія.

  4. Планово-фінансовий відділ.

  5. Юридичний відділ.

  6. Відділ діловодства та архіву.

  7. Канівський природний заповідник.
Svetlana