asyan.org
добавить свой файл
1


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

(ДЕРЖАВТОТРАНСАДМІНІСТРАЦІЯ)НАКАЗ
«31» січня 2009 р. м. Київ № 177.


Про впорядкування розгляду заявок

українських перевізників на отримання

дозволів з обмеженими річними квотами

в 2010 році
Відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757 “Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом”, наказу Державної адміністрації автомобільного транспорту від 30.12.2009 № 175 “Про введення обмежень по оформленню та видачі іноземних дозволів при виконанні перевезень вантажів автомобільним транспортом у 2010 році” та з метою зменшення часу простою автотранспортних засобів українських перевізників в очікуванні дозволів в автомобільних пунктах пропуску Державного кордону України, а також впорядкування процедури розгляду заявок українських перевізників на отримання іноземних дозволів, що мають обмежені річні квоти,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити “Методику опрацювання заявок українських перевізників на отримання дозволів документів, що мають обмежені річні квоти” (далі - Методика) на 2010 рік, що додається.

2. Державному підприємству “Служба міжнародних автомобільних перевезень” (Козир С.В.):

2.1. З 1 січня 2010 року організувати прийом та реєстрацію заявок від українських перевізників на отримання дозволів з обмеженими річними квотами, а саме: Азербайджану (універсальні та в/з третіх країн), Болгарії (в/з третіх країн), Вірменії (універсальні та в/з третіх країн), Греції (в/з 3 країн), Казахстану (універсальні та в/з 3 країн), Росії (в/з 3 країн), Сербії (в/з третіх країн), Туреччини (порожні та треті країни), Угорщини (в/з 3 країн), Узбекистану.

2.2. З 1 січня 2010 року забезпечити опрацювання заявок (додаток 1) від українських перевізників на отримання дозволів з обмеженими річними квотами, підготовку на їх підставі зведених реєстрів отриманих заявок за попередню добу (додаток 2) та проектів на погодження в Державтотрансадміністрацію у відповідності з Методикою.

2.3. На підставі розпоряджень Державтотрансадміністрації готувати відповідні розпорядження для відділів та відділків ДП “СМАП” щодо оформлення та видачі перевізникам дозволів з обмеженими річними квотами у відповідності з Методикою.

3. Сектору зовнішніх зв’язків та організації міжнародних перевезень Державтотрансадміністрації (Горбатенко К.В.):

3.1. З 1 січня 2010 року організувати прийом від ДП “СМАП” зведених реєстрів отриманих заявок за попередню добу та проектів розпоряджень по видачі перевізникам дозволів з обмеженими річними квотами і після погодження та затвердження направляти до ДП “СМАП” вказані розпорядження у відповідності до Методики.

3.2. Довести вказану інформацію до відома ДП “СМАП”, АсМАП України та міжнародних автоперевізників через засоби масової інформації та мережу Інтернет.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Державтотрансадміністрації П.К. КравчукЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної адміністрації

автомобільного транспорту

31 12 2009 р. № 177

Методика

опрацювання заявок українських перевізників на отримання

дозвільних документів, що мають обмежені річні квоти
1. Методика опрацювання заявок українських перевізників на отримання дозвільних документів, що мають обмежені річні квоти, передбачає порядок оформлення дозволів по наступних країнах: Азербайджану (універсальні та в/з третіх країн), Болгарії (в/з третіх країн), Вірменії (універсальні та в/з третіх країн), Греції (в/з 3 країн), Казахстану (універсальні та в/з 3 країн), Росії (в/з 3 країн), Сербії (в/з третіх країн), Туреччини (порожні та треті країни), Угорщини (в/з 3 країн), Узбекистану згідно з наказом Державної адміністрації автомобільного транспорту від 30 грудня 2009 року № 175.

2. Підприємство-перевізник завчасно (не раніше, як за 5 робочих днів), до прибуття автотранспортного засобу у відділ ДП “СМАП”, де має бути оформлено необхідний дозвіл, направляє до ДП “СМАП” заявку на отримання необхідних дозвільних документів для виконання міжнародних вантажних перевезень. Заявки приймаються по наступних телефон-факсах: з понеділка по п’ятницю з 08-30 годин до 19-00 годин по т/ф (044) 590-11-28, 590-10-87; з 19-00 годин до 08-30 годин та цілодобово у вихідні та святкові дні по т/ф (044) 590-10-70, 524-00-70, 524-89-63.

При передачі заявки перевізник повинен дізнатися у працівника ДП “СМАП” про наявність квоти необхідних дозвільних документів та отримати вхідний номер його листа-заявки.

3. Заявка (форма згідно додатку 1) має бути оформлений друкованим способом або розбірливим почерком містити наступні дані:

  • державний реєстраційний номер автотранспортного засобу;

  • країна та вид дозволу, необхідного для оформлення на конкретний автотранспортний засіб;

  • відповідність автотранспортного засобу екологічним вимогам не нижче Євро-2 (для АТЗ рік виготовлення раніше 1998 року) наявність відповідних сертифікатів по екології та безпеці обов’язкова. Для отримання дозволів Угорщини (в/з ІІІ країн S) – наявність всіх сертифікатів категорії не нижче “особливо зелені та безпечні” обов’язкова;

  • назва відділу або відділку ДП “СМАП” де планується отримання дозволу;

  • орієнтовна дата прибуття АТЗ у відділ або відділок ДП “СМАП” для отримання дозволу;

  • країна завантаження (замитнення) вантажу;

  • країна розвантаження вантажу;

  • контактні телефони підприємства-перевізника;

  • код ЄДРПОУ.

При поданні заявки на отримання дозволів Туреччини (порожні та в/з III країн) до листа додається заявка на завантаження, якщо автомобіль їде на завантаження порожнім.

Заявка перевізника не буде реєструватися ДП “СМАП” у випадках якщо вона нерозбірливо заповнена або (та) інформація в неї внесена не в повному обсязі.

4. Заявки перевізників приймаються ДП “СМАП” щоденно в цілодобовому режимі. ДП “СМАП” перевіряє отримані заявки перевізників, реєструє їх і інформує перевізників про присвоєні вхідні номери.

На підставі отриманих заявок ДП “СМАП” готує зведений реєстр отриманих заявок за попередню добу (додаток 2) і передає його до Державної адміністрації автомобільного транспорту в паперовому та електронному виді. Разом зі зведеним реєстром ДП “СМАП” готує і передає в електронному виді до Державної адміністрації автомобільного транспорту проект розпорядження. Зазначені матеріали передаються двічі на день (о 12-00 годині та о 16-00 годині) у робочі дні.

5. Протягом доби Державна адміністрація автомобільного транспорту розглядає отриману інформацію і направляє до ДП “СМАП” розпорядження щодо видачі дозволів у вказаних перевізниками відділах ДП “СМАП”.

6. В день отримання розпорядження від Державної адміністрації автомобільного транспорту, ДП “СМАП” направляє у відділи та відділки розпорядження щодо оформлення необхідних дозвільних документів. Термін дії розпорядження 10 (робочих днів) або 14 (календарних днів) з моменту отримання розпорядження Державної адміністрації автомобільного транспорту.

7. У разі виникнення питань щодо оформлення перевізнику вказаних дозвільних документів, ДП “СМАП” зв’язується з ним по контактному телефону, вказаному в заявці перевізника, з метою термінового вирішення цих питань.

8. Перевізник згідно п. 4.2 «Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку» затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757 несе відповідальність за правильне використання, збереження.

9. Державна адміністрація автомобільного транспорту проводить вибіркову перевірку оформлення, видачі дозволів їх використання та своєчасне повернення отриманих в ДП «СМАП» дозволів.

10. Всі отримані заявки зберігаються в ДП «СМАП» протягом 90 календарних днів з дати її надходження та реєстрації.

Додаток 1

Начальнику ДП “СМАП”

_________________

(№ та дата заявки – обов’язково)

ЗАЯВКА

на отримання дозвільних документів

для виконання міжнародних вантажних перевезень територіями іноземних держав

___________________________________     __________________просить Вас

         (назва перевізника, реєстраційний номер в АсМАП України)                              (код ЄДРПОУ)
видати

__________________________________________________________________

(Країна, вид дозволу)

у кількості _________________________ штук, для автотранспортних засобів,

                                   (вказати необхідну кількість дозволів прописом)

__________________________________ ________________________

(вказати державні реєстраційні номери тягачів)                (вказати відповідність АТЗ екологічним вимогам)

__________________________________ ________________________

__________________________________ ________________________

__________________________________ ________________________

__________________________________ ________________________

що будуть здійснювати перевезення за маршрутом:  __________________________________________________________________

(вказати країну завантаження (замитнення) та розвантаження)
і які будуть отримувати дозвільні документи у відділі ДП “СМАП” _____________________________

                  (вказати пункт видачі дозволів)

_____________________________

 (орієнтовна дата отримання)

Перевізник згідно п. 4.2 «Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку» затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757 несе відповідальність за правильне використання, збереження та своєчасне повернення отриманих дозволів.


З діючими обмеженнями по оформленню та видачі іноземних дозволів ознайомлений.
____________________ ____________   ______________

        (посада керівника підприємства)                                                   (підпис)                                                             (П. І. Б.)

_________________________________ М. П.

(контактні телефони підприємства-перевізника)