asyan.org
добавить свой файл
1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

(Держгірпромнагляд України)

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ


ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТI
Н А К А З
10.01.2012р. м. Одеса № 15

Про вдосконалення проведення

навчання і перевірки знань

з питань охорони праці
Згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. №15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі –Типове положення), у посадових осіб і спеціалістів з охорони праці підприємств, установ та закладів, зазначених у додатку 3 Типового положення, посадових осіб малих підприємств, де нема можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві, а також суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, які використовують найману працю, перевірку знань з питань охорони праці здійснює комісія територіального управління Держгірпромнагляду в Одеській області (далі - теруправління).

При проведенні навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів з охорони праці підприємств, установ та закладів, на підприємствах установах та організаціях, які входять до сфери управління Держгірпромнагляду України, перевірка знань проводиться комісією теруправління, яку очолює посадова особа теруправління.

Посадові особи теруправління також беруть участь у складі наступних комісій з перевірки знань з питань охорони праці:

- у комісії підприємства під час первинної перевірки знань з питань охорони праці в працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- під час перевірки знань представників профспілок, уповноважених найманими працівниками осіб як членів постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці;

- у комісії з перевірки знань страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України, як членів постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці;

- під час перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання у галузевих навчальних центрах;

- у комісії, створеної місцевим органом виконавчої влади;

Також посадові особи теруправління на підставі п.2.4 Типового положення включаться до складу кваліфікаційної комісії при проведенні кваліфікаційної атестації осіб з професій, спеціальностей та спеціалізацій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці.

На виконання наказу Держгірпромнагляду від 14.04.2011 року № 70, та з метою впорядкування системи участі посадових осіб теруправління в комісіях з перевірки знань з питань охорони праці та кваліфікаційних комісіях при проведенні кваліфікаційної атестації осіб з професій, спеціальностей та спеціалізацій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад комісії теруправління з перевірки знань з питань охорони праці у посадових осіб і спеціалістів з охорони праці підприємств, установ та закладів, посадових осіб малих підприємств, де нема можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві, а також суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, які використовують найману працю (додаток 1).

2. Перевірку знань з питань охорони праці комісією територіального управління, проводити після звернення відповідного навчального закладу, який проводить навчання з питань охорони праці або підприємства, установи, та видачі відповідного розпорядження щодо прийняття іспитів комісією тер управління.

3. Затвердити склад комісії теруправління з перевірки знань з питань охорони праці у посадових осіб і спеціалістів з охорони праці підприємств, установ та закладів, що пройшли навчання на підприємствах установах та організаціях, які входять до сфери управління Держгірпромнагляду України (додаток 2).

4. У випадку тимчасової відсутності голови комісії або за його погодженням, обов’язки виконують його заступники.

5. Делегувати повноваження голови комісії, при проведенні виїзних занять з питань охорони праці підприємств установ та організацій, які входять до сфери управління Держгірпромнагляду України в м. Ізмаїл та м. Котовськ, членам комісії Сташевському В.С. та Стрижкову В.О.

6. Затвердити перелік посадових осіб (додаток 3), які можуть брати участь у складі комісій з перевірки знань.

7. Призначити завідуючу сектору управління охороною праці (Сліпенко О.В.) відповідальною особою щодо забезпечення участі посадових осіб теруправління в комісіях з перевірки знань з питань охорони праці та участі в комісіях з присвоєння кваліфікації.

8. Відповідальна особа (Сліпенко О.В.):

- аналізує склад комісії на відповідність вимогам Типового положення (правомочність членів комісії здійснювати перевірку знань з питань охорони праці, проходженням ними навчання з питань охорони праці) відповідно до листа – запрошення від суб’єкта господарювання, підприємства, установи, що проводили навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці, а також працівників, які вперше залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- готує та надає на підпис начальнику теруправління розпорядження про участь посадових осіб у складі комісії;

- веде журнал реєстрації участі посадових осіб в роботі комісій (додаток 4).

9. Посадовим особам теруправління, які взяли участь у складі комісії, після завершення перевірки знань з питань охорони надавати копії протоколів відповідальній особі.

10. Начальникам структурних підрозділів теруправління посилити контроль:

- щодо недопущення участі посадових осіб в комісіях, створених з порушенням вимог Типового положення;

- щодо безумовного виконання вимог наказу Держгірпромнагляду від 20.08.2010р № 159, а саме: під час здійснення наглядової діяльності перевіряти своєчасність проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадовими особами суб’єктів господарювання, керівниками та фахівцями служб охорони праці, особами, відповідальними за організацію робіт та безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, з одержанням копій протоколів перевірки знань та надання їх до відділу організації державного нагляду та управління охороною праці.

11. Вважати таким, що втратив чинність наказ територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області від 21.02.2011р № 127 «Про створення комісії територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств».

12. Вважати таким, що втратив чинність наказ територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області від 26.04.2011р № 347 «Про вдосконалення проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. начальника теруправління І.В. Присяжнюк
Внесено:

Начальник відділу

організації державного нагляду

та управління охороною праці В.Т. Бабій
Погоджено:
В.о. першого заступника

начальника теруправління І.М.Булгаков
В.о. заступника

начальника теруправління Н.Е.Василевська
Завідуюча

сектору юридичного забезпечення К.В.Шавша
Розсилка:

ТУ – 1екз.

В ОДНПБ і ОП – 1,

Інспекції та відділи – 5екз.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом теруправління

Держгірпромнагляду

в Одеській області

від 10.01.2012 р. № 15

Склад комісії

територіального управління Держгірпромнагляду в Одеській області

з перевірки знань з питань охорони праці


Присяжнюк -

Ігор Володимирович

Булгаков Ігор Миколайович

Василевська Наталія Ерастівна

Бабій

Віталій Трохимович

Шаповаленко

Сергій Андрійович
Сахаров

В’ячеслав Олександрович
Олейничук Ігор Михайлович
Яворський

Микола Степанович

Найко Сергій Семенович

Беличко Ірина Анатоліївна

Трофімов

Владислав Олегович

Аношкін Євген Вікторович

Нефьодов Євген Валерійович

Миронюк

Юрій Миколайович

Вальда Лариса Вікторівна

Євтушенко

Ігор Миколайович

Хаматулін Сергій Закієвич
Мінін Олексій Васильович

Довбиш Віктор Михайлович
Христофоров

Дмитро Євгенович

Шукан

Микола Миколайович

Павлюк

Василь Володимирович

Медюк

Валентин Миколайович

Бурлачук Анатолій Іванович
Сташевський Володимир Станіславович

Глазирін

Дмитро Дмитрович

Притула Володимир Павлович

Стрижков Валерій Олександрович

Тіщенко Олег Вікторович

Шавловський Володимир Ілліч

Сінцов Олег Віталійович

- в.о. начальника територіального управління.

- в.о. першого заступника начальника територіального управління.

- в.о. заступника начальника територіального управління :

- начальник відділу організації державного нагляду та управління охороною праці;

- начальник Державної інспекції нагляду в будівництві, у гірничодобувній промисловості, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

- заступник начальника Державної інспекції нагляду в будівництві, у гірничодобувній промисловості, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

- головний державний інспектор (котлонагляд, підіймальні споруди);

- головний державний інспектор (котлонагляд, підіймальні споруди);

- головний державний гірничотехнічний інспектор;

- головний державний гірничотехнічний інспектор;

- начальник Державної інспекції нагляду в газовому комплексі та хімічній промисловості

- головний газотехнічний інспектор;

- головний газотехнічний інспектор;

- начальник Державної інспекції нагляду в енергетиці, машинобудуванні та житлово-комунальному господарстві;

- головний державний інспектор;

- начальник Державної інспекції нагляду на транспорті та у зв’язку;

- заступник начальника Державної інспекції нагляду на транспорті та у зв’язку;

- головний державний інспектор (автодорожній транспорт);

- державний інспектор (Одеська та Вінницька обл., залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (м. Смела Черкаська обл. та Кіровоградська, залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (м. Миколаїв, Миколаївська обл. та Херсонська, залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (Одеська та Кіровоградська обл., залізничний транспорт);

- начальник Державної інспекції нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

- заступник начальника Державної інспекції нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

- начальник Котовського відділу нагляду за промисловою безпекою та охорони праці;

- головний державний інспектор (котлонагляд, підіймальні споруди);

- головний державний інспектор (енергетика).

- начальник Ізмаїльського відділу нагляду за промисловою безпекою та охорони праці;

- головний газотехнічний інспектор;

- головний державний інспектор(енергетика)

- головний державний інспектор (транспорт);


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом теруправління

Держгірпромнагляду

в Одеській області

від 10.01.2012 р. № 15

Склад комісії

територіального управління Держгірпромнагляду в Одеській області

з перевірки знань з питань охорони праці


Присяжнюк -

Ігор Володимирович

Булгаков Ігор Миколайович
Василевська Наталія Ерастівна

Бабій

Віталій Трохимович

Шаповаленко

Сергій Андрійович
Сахаров

В’ячеслав Олександрович
Олейничук Ігор Михайлович
Яворський

Микола Степанович

Найко Сергій Семенович

Беличко Ірина Анатоліївна

Трофімов

Владислав Олегович

Аношкін Євген Вікторович

Нефьодов Євген Валерійович

Миронюк

Юрій Миколайович

Вальда Лариса Вікторівна

Євтушенко

Ігор Миколайович

Хаматулін Сергій Закієвич
Мінін Олексій Васильович

Довбиш Віктор Михайлович
Христофоров

Дмитро Євгенович

Шукан

Микола Миколайович

Павлюк

Василь Володимирович

Медюк

Валентин Миколайович

Бурлачук Анатолій Іванович
Сташевський Володимир Станіславович

Глазирін

Дмитро Дмитрович

Притула Володимир Павлович

Стрижков Валерій Олександрович

Тіщенко Олег Вікторович

Шавловський Володимир Ілліч

Сінцов Олег Віталійович

- в.о. начальника територіального управління, голова комісії
- в.о. першого заступника начальника територіального управління, заступник голови комісії;

- в.о. заступника начальника територіального управління, заступник голови комісії;

Члени комісії:

- начальник відділу організації державного нагляду та управління охороною праці;

- начальник Державної інспекції нагляду в будівництві, у гірничодобувній промисловості, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

- заступник начальника Державної інспекції нагляду в будівництві, у гірничодобувній промисловості, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

- головний державний інспектор (котлонагляд, підіймальні споруди);

- головний державний інспектор (котлонагляд, підіймальні споруди);

- головний державний гірничотехнічний інспектор;

- головний державний гірничотехнічний інспектор;

- начальник Державної інспекції нагляду в газовому комплексі та хімічній промисловості

- головний газотехнічний інспектор;

- головний газотехнічний інспектор;

- начальник Державної інспекції нагляду в енергетиці, машинобудуванні та житлово-комунальному господарстві;

- головний державний інспектор;

- начальник Державної інспекції нагляду на транспорті та у зв’язку;

- заступник начальника Державної інспекції нагляду на транспорті та у зв’язку;

- головний державний інспектор (автодорожній транспорт);

- державний інспектор (Одеська та Вінницька обл., залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (м. Смела Черкаська обл. та Кіровоградська, залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (м. Миколаїв, Миколаївська обл. та Херсонська, залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (Одеська та Кіровоградська обл., залізничний транспорт);

- начальник Державної інспекції нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

- заступник начальника Державної інспекції нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

- начальник Котовського відділу нагляду за промисловою безпекою та охорони праці;

- головний державний інспектор (котлонагляд, підіймальні споруди);

- головний державний інспектор (енергетика).

- начальник Ізмаїльського відділу нагляду за промисловою безпекою та охорони праці;

- головний газотехнічний інспектор;

- головний державний інспектор(енергетика)

- головний державний інспектор (транспорт);

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом теруправління

Держгірпромнагляду

в Одеській області

від 10.01.2012 р. № 15

Перелік

посадових осіб, які мають право брати участь в складі комісій з

перевірки знань з питань охорони праці та

при проведенні кваліфікаційної атестації осіб з професій, спеціальностей та спеціалізацій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці

Присяжнюк -

Ігор Володимирович

Булгаков Ігор Миколайович

Василевська Наталія Ерастівна

Бабій

Віталій Трохимович


Шаповаленко

Сергій Андрійович

Сахаров

В’ячеслав Олександрович

Трофімов

Владислав Олегович

Миронюк

Юрій Миколайович
Євтушенко

Ігор Миколайович

Хаматулін Сергій Закієвич

Довбиш

Віктор Михайлович

Христофоров

Дмитро Євгенович

Шукан

Микола Миколайович

Павлюк

Василь Володимирович

Медюк

Валентин Миколайович

Бурлачук Анатолій Іванович

Сташевський Володимир Станіславович
Стрижков Валерій Олександрович

- в.о. начальника територіального управління
-в.о. першого заступника начальника теруправління

- в.о. заступника начальника територіального управління.

Відділ організації державного нагляду та управління охороною праці

- начальник
Державна інспекція нагляду в будівництві, у гірничодобувній промисловості, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

- начальник;
- заступник начальника;
Державна інспекція нагляду в газовому комплексі та хімічній промисловості;

- начальник
Державна інспекція нагляду в енергетиці, машинобудуванні та житлово-комунальному господарстві

- начальник
Державна інспекція нагляду на транспорті та у зв’язку

- начальник
- заступник начальника;

- державний інспектор (Одеська та Вінницька обл., залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (м. Сміла, Черкаська обл. та Кіровоградська, залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (м. Миколаїв, Миколаївська обл. та Херсонська, залізничний транспорт);

- головний державний інспектор (Одеська та Кіровоградська обл., залізничний транспорт);

Державна інспекція нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

- начальник
- заступник начальника;

Котовський відділ нагляду за промисловою безпекою та охорони праці

- начальник

Ізмаїльський відділ нагляду за промисловою безпекою та охорони праці

- начальник


Додаток 4
Журнал реєстрації участі посадових осіб у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці

теруправління Держгірпромнагляду по Одеській області
п/п

Звернення суб’єкта господарювання, що проводить навчання з питань охорони праці (найменування суб’єкта господарювання, дата №__ звернення)

Реєстрація звернення суб’єкта господарювання в територіальному органі (дата, №__)

Розпорядження керівника про направлення представника тер управління до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці (дата, №___, ПІБ представника)

Дата проведення засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (відповідно до звернення суб’єкта господарювання)

Дата, №___ протоколу з перевірки знань з питань охорони праці

Підпис представника теруправління, який взяв участь в комісії з перевірки знань з питань охорони праці