asyan.org
добавить свой файл
1
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №18
НАКАЗ
01.09.2011 р. м. Сєвєродонецьк №
Про заборону тютюнопаління

у школі
Україна є однією з країн, де значно поширено споживання тютюнових виробів, особливо серед молоді. Наукові дослідження свідчать, що споживання тютюнових виробів приводить до розвитку у курців раку легенів, серцево-судинних захворювань, захворювань органів дихання та інших. Безпечних тютюнових виробів не існує. Тютюнові вироби містять шкідливі для здоров’я людини речовини, а тютюновий дим є фактором ризику для здоров’я людей, які не курять. Споживання тютюнових виробів призводить до тютюнової залежності. Значним є показник смертності від хвороб, спричинених споживанням тютюну.

З метою захисту здоров’я дітей, учнівської молоді, педагогічних та інших працівників школи шляхом проведення інформаційно-профілактичних заходів, щодо попередження куріння тютюнових виробів, зменшення рівня активного і пасивного тютюнокуріння, а також формування навичок здорового способу життя, на виконання Наказу Міністерства освіти і науки України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» № 639 від 04.11.05 р

НАКАЗУЮ :
п.1. Заборонити тютюнопаління в приміщеннях та на території школи усім працівникам і учням навчального закладу.

п.2. Класним керівникам до 10.09.11 р. провести зустрічі з учнями 5-11 класів по паралелях, на яких ознайомити з наказом „Про заборону тютюнопаління в школі”

п.3. Заступникам директора, соціальному педагогу:

п. 3.1. Довести до відома учнів та працівників школи Закон України від 22 вересня 2005 року № 2899-ГУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

п. 3.2. Забезпечити неухильне виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.11.04 р. № 855 «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-овітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді».

п.3.3. Щомісяця аналізувати стан роботи щодо формування здорового способу життя дітей та учнівської молоді.

п. 3.3.2. Провести з класними керівниками семінар-нараду з питань організації роботи щодо попередженя виникнення тютюнової залежності у дітей та підлітків (грудень 2011 р., МО кл. керівників).

п.4. Психологу, соціальному педагогу:
п.4.1. Вжити заходи практичної психології і соціальної роботи, проаналізувати стан виконання наказу Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової Інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді.

п. 4.2. Соціально-психологічній службі розробити та впровадити в практику моніторингові програми, психолого-педагогічні семінари вчителів із розглядом соціальних тем стосовно способів і заходів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів серед дітей і підлітків.
п.5 Класним керівникам на годинах спілкування забезпечити роз’яснення друкованих засобів інформації, спеціальних рубрік, інформаційних матеріалів про шкоду, яку завдають здоров’ю людини вживання тютюнових виробів і вдихання тютюнового диму, що виділюється під час куріння тютюнових виробів, насамперед здоров’ю дітей та молоді і пропагандувати здоровий спосіб життя.

п.5.1. Класним керівникам продовжувати активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя серед дітей та підлітків, з цією метою провести класні учнівські та батьківські збори, на яких ознайомити учнів і батьків з змістом даного наказу, спільно з батьками розробити заходи щодо попередження тютюнопаління серед учнів школи.

п.6. Контроль за виконанням наказу покласти на Гриньову Л.Г., Третьякову В.І., заст. директора з навчально-виховної роботи.


Директор СЗШ № 18 Н.А. Фоменко

Ознайомлені:
Аляб’єва Т.В. _________ Білоус Г.О. _________

Богдан Т.В. _________ Вербицька Т.В. _________
Водолазська Ю.І. _________ Войткевич І. І. _________
Волченко І.М. _________ Головко О.С. _________
Головко О.С. _________ Гриньова Л. Г. _________
Дікусаров О.А. _________ Зазьоріна Л. П. _________

Коршунова Л.І. _________ Коцюруба В. П. _________
Кривоніс І.О. _________ Купіна Л. І. _________

Кузьміна Н.Ф. _________ Лебейчук Р. В. _________

Літачевська Г.С. _________ Літвін О.О. _________
Луконін А.Д. _________ Макаренко О.П. _________

Маслік Л.П. _________ Мерщанська О.І. _________

Мірошниченко С.А. _________ Миронова Г.А. _________

Мурзакова І.О. _________ Неклюдова Г.В. _________

Павлова О.Г. _________ Перцева Л.А. _________

Плясінова Л.В. _________ Поломарчук В.М. _________

Попова В.В. _________ Рижевська Л.М. _________
Селіхова Л.О. _________ Смалій Л.П. _________

Танцура М.П. _________ Тітаренко Л.А. _________
Третьякова В.І. _________ Фадєєва Т.Г. _________
Хохлов Є.М. _________ Чернишов А.Г. _________
Шмаков С.С. _________