asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6
5.6. Допуск транспортного засобу до перевезення швидкопсувних харчових продуктів у міжнародному сполученні передбачає обов’язкову перевірку транспортного засобу на відповідність вимогам УПШ з оформленням протоколу випробувань та видачею компетентним органом з виконання УПШ за умови позитивних результатів перевірки свідоцтва про відповідність транспортного засобу вимогам УПШ (далі - свідоцтво УПШ) на бланку, що відповідає зразку, наведеному в доповненні 3 до додатка 1 до УПШ. Свідоцтво УПШ повинно бути на транспортному засобі та пред’являтись на першу вимогу службових осіб органів, уповноважених здійснювати відповідний контроль згідно з чинним законодавством України.

Положення цього пункту застосовують до транспортних засобів, що використовують для перевезення швидкопсувних харчових продуктів у внутрішньому сполученні, в добровільному порядку, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
5.7. Перевірці підлягають нові транспортні засоби та такі, що перебувають в експлуатації, призначені для перевезення швидкопсувних харчових продуктів у міжнародному сполученні. Періодичність контролю транспортних засобів, призначених для перевезення швидкопсувних харчових продуктів, повинна відповідати вимогам УПШ. Цей контроль здійснюють:

до введення транспортного засобу в експлуатацію (в умовах випробувальної [дослідної] станції, призначеної або вповноваженої компетентним органом з виконання УПШ);

періодично, але не рідше одного разу на шість років (в умовах випробувальної [дослідної] станції, призначеної або вповноваженої компетентним органом з виконання УПШ); або

періодично, але не рідше одного разу на три роки (в умовах експертної організації [експерта], призначеної або вповноваженої компетентним органом з виконання УПШ);

будь-коли на вимогу компетентного органу з виконання УПШ (в умовах випробувальної [дослідної] станції або експертної організації [експерта], призначених або вповноважених компетентним органом з виконання УПШ).
5.8. Під час здійснення контролю перевіряють відповідність вимогам УПШ ізотермічних властивостей транспортних засобів та ефективність роботи встановленого на них спеціального обладнання для охолоджування/обігріву повітря всередині кузова.
5.9. На підставі протоколу випробувань та свідоцтва УПШ на транспортні засоби, призначені для перевезення швидкопсувних харчових продуктів, наносять розпізнавальні буквені позначення та написи згідно з доповненням 4 до додатка 1 до УПШ (додаток 5), які знімають, як тільки транспортний засіб перестає відповідати нормам УПШ.
5.10.  На кузови ізотермічних транспортних засобів, транспортних засобів - льодовників, транспортних засобів - рефрижераторів та опалюваних транспортних засобів і на їхнє спеціальне обладнання для охолоджування/обігріву повітря всередині кузова заводом-виробником відповідно до вимог пункту 6 доповнення 1 до додатка 1 до УПШ надійно встановлюється міцна табличка заводу-виробника, причому на видному та легкодоступному місці й на тій частині обладнання, яке не підлягає заміні під час експлуатації. Повинна бути забезпечена можливість її безперешкодної перевірки без використання будь-яких інструментів. На ізотермічних кузовах табличка заводу-виробника повинна бути із зовнішнього боку кузова. На табличці заводу-виробника повинен міститися чіткий та такий, що не стирається, напис із зазначенням принаймні таких даних (ці вимоги застосовуються лише до нових табличок):

країна, в якій виготовлено транспортний засіб чи обладнання, або літери, що використовуються в міжнародному автомобільному сполученні;

назва заводу-виробника або фірми;

модель (цифри та/або літери);

серійний номер;

місяць і рік виготовлення.
6. Вимоги до перевезення швидкопсувних вантажів
6.1. Швидкопсувні вантажі, що потребують під час перевезення дотримання певних температурних умов, перевозять ізотермічними транспортними засобами, транспортними засобами - льодовниками, транспортними засобами - рефрижераторами або опалюваними транспортними засобами.
6.2. Штучні швидкопсувні вантажі, що не потребують дотримання певних температурних умов, перевозять у тарі (а в окремих випадках без тари) транспортними засобами загального призначення (вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами з бортовою платформою відкритого або закритого типу), в тому числі транспортними засобами зі звичайним кузовом-фургоном, а також транспортними засобами спеціалізованого призначення з ізотермічним кузовом-фургоном.
6.3. Рідкі швидкопсувні харчові продукти, такі як молоко, у незатареному стані перевозять транспортними засобами спеціалізованого призначення з кузовом-цистерною, які оснащені необхідним технологічним обладнанням для перевантажувальних операцій. Для рідких швидкопсувних харчових продуктів, що доставляють на значні відстані, застосовують кузови-цистерни з термоізоляцією.
6.4. Перевезення транспортними засобами швидкопсувних вантажів, а також матеріалів і виробів, що контактують з ними, потрібно здійснювати в умовах, що забезпечують збереження їхньої якості, строку придатності та безпеки для здоров’я населення. Перевезення швидкопсувних вантажів здійснюють зазвичай транспортними засобами спеціалізованого призначення, що мають відповідне обладнання та марковання. Не допускається перевезення швидкопсувних харчових продуктів транспортними засобами, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
6.5. Під час вибору транспортного засобу, призначеного для перевезення швидкопсувних вантажів, та його спеціального обладнання для охолоджування/обігріву повітря всередині кузова потрібно враховувати такі фактори:

найменування, вид, категорія, сорт швидкопсувних вантажів, відповідність їхнього якісного стану нормативним документам;

призначення швидкопсувних вантажів (реалізація в торговельній мережі, громадське харчування, промислова переробка);

час транспортування, температура зовнішнього повітря, кількість і цінність швидкопсувних вантажів;

кінцевий термін реалізації швидкопсувних вантажів, температура транспортування.
6.6. Під час вибору транспортного засобу - рефрижератора та опалюваного транспортного засобу особливу увагу слід звертати на тип спеціального обладнання для охолоджування/обігріву повітря всередині кузова та його потужність, що залежить від вимог щодо забезпечення регламентованої температури повітря всередині кузова транспортного засобу і від внутрішнього об’єму кузова, обумовленого, зокрема, його довжиною.

Спеціальне обладнання для охолоджування/обігріву повинне забезпечувати потрібну температуру повітря всередині кузова транспортного засобу незалежно від температури зовнішнього повітря.

6.7. Транспортні засоби для перевезення швидкопсувних харчових продуктів повинні забезпечувати підтримання температури цих харчових продуктів під час навантаження, перевезення та вивантаження на рівні, передбаченому в додатках 2 і 3 до УПШ, а також в главах 8-13 цих Правил та додатку 1.
6.8. Під час деяких операцій, наприклад розмороження випарника транспортного засобу - рефрижератора, дозволяється нетривале збільшення температури на поверхні швидкозаморожених (глибокозаморожених) і заморожених швидкопсувних харчових продуктів, що не перевищує встановленої температури більше ніж на 3 С в будь-якій частині вантажу, наприклад поблизу випарника.
6.9. Якщо потрібно відкрити транспортний засіб, наприклад для проведення огляду службовими особами органів, уповноважених здійснювати відповідний контроль згідно з чинним законодавством України, то слід унеможливити вплив на швидкопсувні харчові продукти тих процедур чи умов, які суперечать меті цих Правил, УПШ і Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах від 21.10.82.
6.10. Огляд і вимірювання температури швидкопсувних харчових продуктів, передбаченої у додатках 2 і 3 до УПШ, а також в главах 8-13 цих Правил та додатку 1 (наприклад, перед навантаженням або вивантаженням швидкопсувних харчових продуктів - вантажовідправниками чи вантажоодержувачами, а також під час їх перевезення - службовими особами органів, уповноважених здійснювати відповідний контроль згідно з чинним законодавством України), слід здійснювати таким чином, щоб запобігти впливу на швидкопсувні харчові продукти умов, що загрожують збереженості їхньої якості та строку придатності. Вимірювання температури швидкопсувних харчових продуктів слід здійснювати в умовах зниженої температури повітря з якомога меншими затримками й порушеннями транспортних операцій.

Порядок відбору проб і вимірювання температури для перевезення охолоджених, заморожених і швидкозаморожених (глибокозаморожених) швидкопсувних харчових продуктів повинен відповідати вимогам доповнення 2 до додатка 2 до УПШ.
6.11. Огляд і вимірювання температури швидкопсувних харчових продуктів, згадані в пункті 6.10 цих Правил, доцільно здійснювати в пункті навантаження або вивантаження. Під час перевезення такі вимірювання слід здійснювати тільки у разі, якщо існують обґрунтовані сумніви стосовно відповідності температури швидкопсувних харчових продуктів рівню, передбаченому в додатках 2 і 3 до УПШ, а також в главах 8-13 цих Правил та додатку 1.
6.12. Рішення про те, які зі швидкопсувних харчових продуктів повинні піддаватися під час огляду процедурам відбору проб і вимірювання, слід приймати, по можливості враховуючи показання пристроїв, що контролюють температуру повітря всередині кузова під час перевезення. Вимірювання температури швидкопсувних харчових продуктів слід здійснювати лише в тому разі, якщо є обґрунтовані сумніви стосовно контролю температури повітря всередині кузова під час перевезення.
6.13. Після відбору вантажів спочатку слід використовувати неруйнівні методи вимірювання (між ящиками, пакетами тощо). Руйнівні методи вимірювання (із застосуванням жорсткого щупа, льодоруба, дриля чи бурава) слід використовувати лише в тому разі, якщо результати застосування неруйнівних методів вимірювання свідчать про невідповідність температурним умовам, передбаченим в додатках 2 і 3 до УПШ, а також в главах 8-13 цих Правил та додатку 1 (ураховуючи припустимі відхилення). У разі якщо після відкриття упаковки цілих партій вантажів або окремих вантажних місць з метою огляду в подальшому не виконують жодних дій щодо вантажу, ці вантажі пломбують вдруге із зазначенням часу, дати, місця огляду та накладенням відбитку офіційної печатки органу, що здійснював огляд.
6.14. Спосіб перевезення швидкопсувних вантажів (з охолодженням, обігріванням або в режимі підтримання температурних умов за рахунок теплоізоляції кузова транспортного засобу), тип транспортного засобу (льодовник, рефрижераторний, опалюваний, ізотермічний, критий) або контейнера (універсальний або спеціалізований) визначає перевізник залежно від характеру швидкопсувного вантажу, тривалості транспортування та кліматичних умов на всьому шляху його перевезення. З огляду на властивості швидкопсувного вантажу, тривалість транспортування та кліматичні умови на всьому шляху його перевезення вантажовідправник може встановлювати інші вимоги щодо температурних умов і тари, ніж ті, що зазначені в главах 8-13 цих Правил і додатках 1-3.
6.15. У разі перевезення швидкопсувних вантажів з різними температурними умовами застосовують транспортні засоби з секційними кузовами, які споряджені мультитемпературним спеціальним обладнанням для охолоджування/обігріву повітря всередині кузова для автоматичного регулювання заданих температурних умов всередині кожної секції. Перегородки секцій у кузовах-фургонах можуть бути стаціонарними чи пересувними.
6.16. Транспортні засоби, що використовують для перевезення швидкопсувних харчових продуктів, повинні бути чистими, з гігієнічним внутрішнім покриттям кузова, що піддається санітарній обробці, яку виконують відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, установлених у санітарних правилах і нормах, та яка включає заходи профілактичної дезінфекції, а у разі потреби дезінсекції, дератизації та дезодорації внутрішніх поверхонь кузовів транспортних засобів зареєстрованими та дозволеними до застосування в Україні в установленому порядку засобами.
6.17. Санітарну обробку кузовів (крім цистерн) транспортних засобів виконують відповідно до вимог СанПиН 5781-91 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли» від 16.04.91.
6.18. Санітарну обробку фляг і цистерн, призначених для перевезення молока, виконують відповідно до вимог ДСП 4.4.4-011-98 «Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств» від 11.09.98.
6.19. Санітарну обробку транспортних засобів здійснюють спеціалізовані підрозділи закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби України МОЗ України, а також суб’єкти підприємницької діяльності з дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об’єктах ветеринарного контролю), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 № 95/185, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.07.2001 за № 600/5791, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров’я України від 16.02.2001 № 38/63, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.03.2001 за № 190/5381.

Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт суб’єктами підприємницької діяльності допускається лише за наявності в них ліцензії МОЗ України на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю), а також ліцензії Державного комітету ветеринарної медицини України на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об’єктах ветеринарного контролю) відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698.
6.20. Проведення санітарної обробки транспортних засобів забезпечує вантажовідправник, якщо інше не передбачено договором перевезення вантажу.

Факт проведення санітарної обробки транспортного засобу має бути засвідчено довідкою, яку надає перевізнику (водію) установа (суб’єкт підприємницької діяльності), що здійснювала санітарну обробку, та яка повинна містити таку інформацію:

найменування установи (суб’єкта підприємницької діяльності), що здійснювала санітарну обробку, місце (адреса) проведення санітарної обробки;

номер, дата видачі та термін дії ліцензії на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (для суб’єктів підприємницької діяльності);

тип, марка і модель транспортного засобу, який пройшов санітарну обробку, його реєстраційний (державний) номер та власник;

вид харчового продукту, який передбачається перевозити транспортним засобом;

найменування замовника, з яким укладено договір на проведення санітарної обробки транспортного засобу, його адреса, інші реквізити;

дата проведення санітарної обробки транспортного засобу та назви засобів, що використовувались;

підпис відповідальної особи та печатка установи (суб’єкта підприємницької діяльності).
6.21. Регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті відповідно до Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 № 801, установлює контроль та нагляд за здійсненням заходів із дезінфекції та дератизації транспортних засобів, що використовуються для транспортування об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
7. Умови перевезення швидкопсувних вантажів
7.1. Кожний швидкопсувний вантаж або партія швидкопсувних вантажів повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації, мати документи, що підтверджують їх походження, якість і безпеку для здоров’я людини.<< предыдущая страница   следующая страница >>