asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту

та зв’язку України

____________ № _________

Правила

перевезення швидкопсувних вантажів

автомобільними транспортними засобами
1. Загальні положення
1.1. Правила перевезення швидкопсувних вантажів автомобільними транспортними засобами (далі - Правила) визначають організацію перевезення швидкопсувних вантажів автомобільними транспортними засобами (далі - транспортні засоби), умови їх перевезення, права, обов’язки та відповідальність вантажовідправників, вантажоодержувачів і перевізників, вимоги до конструкції транспортних засобів, призначених для перевезення таких вантажів, і стану їхнього спеціального обладнання, до упаковки й тари згідно з чинним національним законодавством і вимогами міжнародних договорів України, зокрема Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, від 01.09.70 (далі - УПШ), і поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності.
1.2. Укладення договорів перевезення швидкопсувних вантажів транспортними засобами, здійснення розрахунків за перевезення, оформлення товарно-транспортних документів, пломбування, навантаження та вивантаження вантажів, пред’явлення та розгляд претензій, складання відповідних актів та інші питання регламентуються міжнародними договорами України (зокрема, Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19.05.56), Цивільним кодексом України, Законом України «Про автомобільний транспорт», Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 № 363, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.
1.3. Метою реалізації цих Правил є забезпечення збереження кількості, якості та строку придатності швидкопсувних вантажів під час перевезення транспортними засобами, безпеки для здоров’я і життя населення, сприяння досягненню європейського рівня та впровадження прогресивних норм і стандартів в організації доставки швидкопсувних вантажів усіма видами автомобільного сполучення, а також підвищення ефективності використання транспортних засобів під час здійснення перевезень таких вантажів.
2. Визначення основних термінів і понять
Наведені у цих Правилах терміни та поняття вживаються в такому значенні:

вантаж - усі предмети з моменту прийняття їх для перевезення до здавання вантажоодержувачу;

вантажовідправник - будь-яка фізична або юридична особа, яка надає перевізнику вантаж для перевезення;

вантажоодержувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює приймання вантажу після його перевезення;

договір перевезення вантажу - двостороння угода між перевізником і вантажовідправником чи вантажоодержувачем, якою регламентується обсяг, строк та умови перевезення вантажів, права, обов’язки та відповідальність сторін щодо їх дотримання, вартість перевезення, інші умови, погоджені сторонами;

експедитор - працівник, який забезпечує виконання комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів;

марковання - текст, умовні позначення й графічні зображення (малюнки, піктограми), що містять відомості про вантаж, вантажну одиницю, транспортний засіб, які необхідні для їх належного перевезення і нанесені відповідним чином на продукцію, вантажну одиницю, транспортні пакети та транспортні засоби;

тара - основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення продукції;

товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ установленого зразка, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи;

товарно-транспортні документи - комплект документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу;

швидкопсувний вантаж - вантаж, який втрачає свої якості після закінчення обмеженого періоду часу під впливом умов навколишнього середовища (температури, вологості та ін.) і вимагає дотримання особливих умов транспортування та зберігання.

Інші терміни та поняття у цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про автомобільний транспорт», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про карантин рослин».
3. Класифікація швидкопсувних вантажів
3.1. Швидкопсувні вантажі залежно від того, чи призначені вони для споживання людиною або ні, поділяють на швидкопсувні харчові продукти та швидкопсувні вантажі, що не є харчовими продуктами.

Швидкопсувні харчові продукти залежно від походження поділяють на такі групи:

рослинні продукти (харчові продукти рослинного походження) - гриби, ягоди, овочі, фрукти та інші продукти рослинного походження, призначені для споживання людиною;

тваринні продукти (харчові продукти тваринного походження) - м’ясо, м’ясні продукти, яйця, яйцепродукти, молоко, молочні продукти, риба, рибні та морепродукти, інші продукти тваринного походження, призначені для споживання людиною;

продукти переробки - харчові продукти, які були вироблені шляхом зміни первинного стану рослинних та/або тваринних продуктів з додаванням харчових добавок, ароматизаторів або інших харчових продуктів, зокрема, це ковбасні вироби та інші м’ясні продукти, молочні продукти, різні жири, заморожені плодоовочі, фруктові напої тощо.

До швидкопсувних вантажів, що не є харчовими продуктами, належать рослини (розсада, квіти живі, зрізані та ін.), деякі продукти тваринного походження, призначені для сільськогосподарського або промислового використання, для використання у фармацевтиці, тощо.
3.2. Серед швидкопсувних вантажів виділяють групу особливо швидкопсувних харчових продуктів, які не підлягають зберіганню без холоду, а максимальний строк їх зберігання при температурі не вище ніж плюс 6 °С становить від 6 до 72 год. залежно від виду продукту. У разі недотримання температурних умов і строків реалізації в них створюється особливо сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів, що можуть спричинити псування продуктів і призвести до гострих кишкових захворювань і харчових отруєнь людей. До особливо швидкопсувних харчових продуктів належать м’ясні, рибні, овочеві напівфабрикати, сири, молоко, кисломолочні продукти, варені ковбаси, кулінарні вироби, кремові кондитерські вироби, вироби з крові та субпродуктів тощо.
3.3. Швидкопсувні вантажі залежно від термічного стану поділяють на такі групи:

свіжі та остиглі;

охолоджені та підморожені (як правило, до температури від мінус 6 °С до плюс 4 °С);

заморожені (до температури від мінус 7 °С до мінус 18 °С);

швидкозаморожені (глибокозаморожені) (до температури нижче ніж мінус 18 °С);

підігріті (з більш високою температурою відносно температури зовнішнього повітря).
3.4. За умовами перевезення швидкопсувні вантажі поділяють на такі, що:

вимагають застосування транспортних засобів спеціалізованого призначення, спеціалізованих контейнерів і тари;

допускають застосування транспортних засобів, контейнерів і тари універсальних (загального призначення).
3.5. Швидкопсувні вантажі різноманітних найменувань, що надають для перевезення, об’єднують за схожими ознаками чи властивостями в укрупнені номенклатурні групи. Перелік основних швидкопсувних вантажів (харчових продуктів) і температурні умови, яких потрібно дотримувати під час їх навантаження та перевезення транспортними засобами, наведено у додатку 1, а також в главах 8-13 цих Правил.
4. Види тари та упаковки і вимоги до них
4.1. Транспортна тара має відповідати вимогам забезпечення збереження цих вантажів, збереження чіткого марковання, яких потрібно дотримувати під час їх затарювання (пакування), навантаження, перевезення (з дотриманням встановлених температурних умов), вивантаження, а також можливості виконання перевантажувальних операцій та штабелювання вантажу механізованим способом.
4.2. Перед укладанням швидкопсувних вантажів у транспортну тару для здійснення перевезення їх здебільшого заздалегідь упаковують або розфасовують у паперові або поліетиленові пакети, кладуть у скляні або металеві банки, розливають у скляні або полімерні пляшки тощо відповідно до встановленої технології їхнього виробництва.
4.3. Затарювання або укладання розфасованих вантажів у транспортну тару здійснюють виробники з урахуванням забезпечення цілості вантажів на всіх стадіях транспортного процесу: під час застосування різноманітних видів піддонів та інших засобів пакетування, здійснення навантажувально-вивантажувальних і внутрішньоскладських робіт вилковими навантажувачами, штабелерами тощо, а також під час перевезення транспортними засобами.
4.4. Транспортну тару залежно від стабільності її розмірів поділяють на тверду (жорстку) та м’яку. Широко застосовують як тверду транспортну тару різного роду лотки, ящики, бочки, амортизаційні вкладиші до ящиків, складні полімерні ящики та спеціальну тару для перевезення продукції з використанням пінопластів.
4.5. До м’якої транспортної тари належать мішки, чохли, вкладиші, м’які складні контейнери й упаковка з термопосадкової плівки. Мішки широко застосовують для перевезення та зберігання різних сипучих вантажів, насіння, гранульованих вантажів тощо. М’які контейнери використовують для транспортування та тимчасового зберігання сипучих, гранульованих, штучних і рідких вантажів. Вони заміняють фанерні барабани, бочки, мішки.
4.6. Транспортну тару залежно від кратності її використання поділяють на разову та багаторазову (багатооборотну). Багатооборотна транспортна тара повинна відповідати санітарно-гігієнічним вимогам щодо санітарної обробки, здійснення якої забезпечують вантажовідправник або вантажоодержувач, за домовленістю сторін.
4.7. Транспортна тара, в якій перевозять швидкопсувні вантажі, повинна бути справною, міцною, сухою та чистою, не мати стороннього запаху. Ця тара може належати будь-якій фізичній або юридичній особі, яка бере участь у процесі доставки швидкопсувних вантажів. Швидкопсувні вантажі до перевезення мають надавати у справній тарі й упаковці, що відповідають вимогам державних стандартів і технічних умов, а також санітарно-гігієнічним вимогам. Вимоги до тари й упаковки харчових продуктів регламентуються відповідно до чинного законодавства України.

Упаковка для перевезення швидкопсувних вантажів, які потребують охолодження чи інтенсивної вентиляції повітря, має бути з просвітами.

Упаковка для перевезення заморожених або швидкозаморожених (глибокозаморожених) швидкопсувних вантажів має бути суцільною, без просвітів.

Види тари для перевезення картоплі та овочів наведено у додатку 2, а види тари для перевезення фруктів, ягід, винограду та баштанних культур наведено у додатку 3.
4.8. Для перевезення швидкопсувних вантажів можуть бути використані спеціалізовані типи контейнерів: ізотермічні, контейнери-льодовники та контейнери-рефрижератори. Для рідких і сипучих швидкопсувних вантажів використовують контейнери-цистерни.
4.9. Спеціалізовані контейнери, призначені для перевезення швидкопсувних харчових продуктів, повинні відповідати виду та фізико-хімічним властивостям продуктів, що перевозять, забезпечувати збереження їх кількості, якості та строку придатності.

Внутрішні стінки контейнерів, у тому числі підлога, стеля та двері, повинні бути виконані з матеріалів, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, легко піддаються миттю та дезінфекції, не піддаються корозії та несприйнятливі до зовнішнього впливу, який може призвести до псування харчових продуктів або навіть зробити їх шкідливими для здоров’я людини.
4.10. Основні параметри та розміри зазначених у пункті 4.8 цих Правил спеціалізованих контейнерів повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, а в разі використання таких контейнерів для перевезення швидкопсувних харчових продуктів у міжнародному сполученні - вимогам УПШ і міжнародних стандартів.
5. Вимоги до конструкції транспортних засобів,

призначених для перевезення швидкопсувних вантажів,

та стану їхнього спеціального обладнання
5.1. Транспортні засоби, призначені для перевезення швидкопсувних харчових продуктів, за своєю конструкцією, ізотермічними властивостями, станом спеціального обладнання для охолоджування/обігріву повітря всередині кузова повинні задовольняти визначення й норми, зазначені в додатку 1 до УПШ (додаток 4), згідно з якими вони можуть бути віднесені до ізотермічних транспортних засобів, транспортних засобів - льодовників, транспортних засобів - рефрижераторів або опалюваних транспортних засобів.
5.2. Кузови транспортних засобів (фургони, цистерни та ін.) для перевезення швидкопсувних вантажів повинні відповідати вимогам державних стандартів і технічних умов, а також санітарно-гігієнічним вимогам, установленим у санітарних правилах і нормах для підприємств продовольчої торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості, продовольчих ринків тощо.
5.3. Конструкція кузова-фургона транспортних засобів, призначених для перевезення швидкопсувних вантажів, крім вимог, зазначених у пункті 5.1 цих Правил, повинна відповідати таким вимогам:

унеможливлювати проникнення сторонніх осіб до вантажу без залишення ознак проникнення;

не допускати проникнення пилу, бруду та вологи всередину кузова-фургона через його систему вентиляції, дверні пристрої, днище, з’єднання панелей стінок між собою, з панелями даху та днищем, а також не мати прорізів для сполучення з кабіною водія транспортного засобу;

двері повинні мати надійне ущільнення, бути обладнані замками та пристроями для пломбування. Кількість і розташування дверей, а також конструкція даху можуть варіюватися;

внутрішня поверхня кузова-фургона повинна мати покриття, виконане з матеріалів, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, легко піддаються миттю та дезінфекції, не піддаються корозії та несприйнятливі до зовнішнього впливу, який може призвести до псування харчових продуктів або навіть зробити їх шкідливими для здоров’я людини;

внутрішня форма кузова-фургона повинна бути прямокутною у перерізах, підлога - достатньо міцною, рівною та такою, що забезпечує механізоване перевантаження вантажів;

для перевезення м’яса на кістках кузов-фургон повинен бути обладнаний пристроями для підвішування м’яса;

навантажувальна висота повинна бути найменшою та відповідати висоті пандусів (рамп) на вантажних майданчиках.
5.4. Транспортний засіб, що використовують для перевезення швидкозаморожених (глибокозаморожених) швидкопсувних харчових продуктів у міжнародному сполученні, повинен бути обладнаний придатним записувальним пристроєм, що дає змогу часто й регулярно контролювати температуру повітря всередині кузова, яка впливає на такі харчові продукти.

Вимірювальні прилади повинні відповідати вимогам доповнення 1 до додатка 2 до УПШ та бути допущені до використання відповідно до УПШ і чинного законодавства України.

На одержаних таким чином записах температури повітря всередині кузова повинна бути проставлена відповідна дата, причому перевізник повинен зберігати ці записи принаймні протягом одного року залежно від характеру харчового продукту.

Положення цього пункту застосовують до транспортних засобів, що використовують для перевезення швидкозаморожених (глибокозаморожених) швидкопсувних харчових продуктів у внутрішньому сполученні, в добровільному порядку, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
5.5. Організацію технічного контролю транспортних засобів та допуск їх до перевезення швидкопсувних харчових продуктів здійснюють у порядку, встановленому компетентним органом з виконання УПШ. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1266 «Про визначення компетентного органу з виконання Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)» компетентним органом з виконання УПШ в Україні визначено Міністерство транспорту та зв’язку України.



следующая страница >>