asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової

адміністрації України
24.12.2010 № 1030

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)01 

ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

011 

  

Звітна  

012 

  

Звітна нова 
013
Уточнююча02 


Звітний (податковий) період  


(місяць, рік) 03 

Звітний (податковий) період, що
уточнюється 


(місяць, рік)04 

Платник  податку


    

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)041

юридична особа

Код згідно з ЄДРПОУ 


042


фізична особаРеєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта *05 

Вид
платника акцизного податку

відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс)

212.1.1

212.1.2

212.1.4

212.1.5

212.1.6

212.1.7

212.1.8
06 

Місцезнаходження платника податку
(місце проживання)

__________________________________________________________________________________

Поштовий
індекс 

  

  

  

  

  

Телефон 

  

Факс  

  

E-mail  

  Декларація акцизного податку подається до органу державної податкової служби в   

(район, місто) следующая страница >>