asyan.org
добавить свой файл
1
МІСІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ

Проводити протягом всього року спортивні тренування і змагання з різних олімпійських видів спорту для дітей і дорослих з відхиленнями у розумовому розвитку, надаючи їм постійну можливість розвивати свою фізичну форму, проявляти мужність, переживати радість і ділитися досягненнями, навичками і дружніми відчуттями зі своїми сім'ями, іншими спортсменами Спеціальної Олімпіади і суспільством в цілому.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ ОБ’ЄДНАНИЙ СПОРТ®

Об’єднаний спорт® є програмою, об'єднуючою приблизно рівне число спортсменів Спеціальної Олімпіади з людьми, що не мають відхилень у розумового розвитку (партнерами), в спортивні команди для тренувальних занять і змагань. Всі учасники (спортсмени Спеціальної Олімпіади і партнери) повинні мати приблизно однаковий вік і здібності. Всі спортсмени, що беруть участь в цій програмі, повинні володіти

необхідним рівнем навичків для того, щоб займатися певним видом спорту.Об’єднаний спорт® є важливою програмою

оскільки розширює спортивні можливості тих спортсменів і партнерів, які прагнуть вийти на новий рівень занять спортом. Крім того, Об’єднаний спорт®

істотним чином сприяє включенню спортсменів в життя суспільства завдяки тому, що ламає бар'єри, історично існуючі між людьми з відхиленнями у розумового розвитку і суспільством. В той же час Об’єднаний спорт® надає вагому можливість спортивних занять для тих, хто не бере участь в Спеціальній Олімпіаді або інших спортивних програмах. Програма Об’єднаний спорт® була створена і розроблена Спеціальною Олімпіадою в цілях подальшого здійснення загальної місії Спеціальної Олімпіади.
Примітка. В тексті даного керівництва містяться посилання на спортсменів (Людей з відхиленнями у розумового розвитку). Іноді ці позначення необхідні в цілях розмежування двох груп. Ми, проте, не радимо керівникам програм розділяти ці групи і рекомендуємо називати всіх учасників ЧЛЕНАМИ КОМАНДИ.
МЕТА

Програма Спеціальної Олімпіади Об’єднаний спорт® є додатковим засобом здійснення місії Спеціальної Олімпіади.
філософія

Команди складаються так, щоб забезпечити проведення тренувань і змагань, в яких всі спортсмени змогли б брати змістовну участь. Це сприяє розвитку спортивної майстерності, підвищенню відчуття власної гідності, встановленню рівності і дружніх відносин з ровесниками.
принципи

Програма Об’єднаний спорт® була створена Спешиал Олімпікс Іптернешнл в 1989 р. в цілях розширення можливостей для тих спортсменів, які прагнуть вийти на новий рівень занять спортом і істотним чином підвищити свою участь в житті суспільства. Екстенсивні випробування показали, що мета програми Об’єднаний спорт® здійснюється в тому випадку, якщо дотримуються наступні принципи:

• Підготовленість і безпека - Спортсмени повинні володіти навичками, необхідними для участі в програмі Об’єднаний спорт®, не викликаючи надмірного ризику нанесення травми собі самим або іншим людям.
• Збалансований склад команди - Всі члени команди Об’єднаний спорт® (спортсмени Спеціальної Олімпіади і партнери) повинні мати приблизно однаковий рівень здібностей. Основою участі в Спеціальній Олімпіаді є можливість і здатність кожного спортсмена команди вносити свій внесок в успіх команди.
Керівництво - Команди Об’єднаного спорту повинні бути організовані під керівництвом досвідченого тренера, що знає принципи, методику, стратегію і режим тренувань в даному виді спорту за програмою Об’єднаний спорт®.
Тренування і змагання - До виступу в змаганнях на місцевому рівні або рівні відділення всі члени команди Об’єднаного спорту® повинні проходити як мінімум восьмитижневий курс тренувань (розминки, тренування, змагання в своїй категорії).
Правила - Всі змагання за програмою Об’єднаний спорт повинні проводитися відповідно до Офіційних спортивних правил Спеціальної Олімпіади і під контролем кваліфікованих спортивних суддів.
Підгрупи учасників змагань - Програми Об’єднаного спорту® повинні розставлятися на змаганнях по відповідному віку і здібностям в підгрупах згідно Офіційним спортивним правилам Спеціальної Олімпіади.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ОБ’ЄДНАНИЙ СПОРТ®

Програма і мета


• Об’єднаний спорт® є програмою, що надає людям із затримкою розумового розвитку (спортсменам Спеціальної Олімпіади) і людям, що не мають з відхиленнями у розумового розвитку (партнерам), можливість участі в тренувальних заняттях і змаганнях разом, у складі однієї команди.

• Мета програми полягає в тому, щоб створити такі умови, в яких всі спортсмени через тренування і змагання зможуть підвищувати свою спортивну майстерність.

• Найбільший успіх Об’єднаний спорт® має тоді, коли спортсмени і партнери з'єднані відповідно до їх віку і здібностей.

• Програма Об’єднаний спорт розроблена для кожного виду спорту Спеціальної Олімпіади.
Загальні положення

Користь від участі в програмі Об’єднаний спорт спортсмени і партнери одержують тоді, коли мають приблизно однаковий вік і здібності. Слід зробити все можливе для того, щоб вік і здібності ЧЛЕНІВ КОМАНДИ були якомога більш однаковим. Це допоможе скоротити ризик нанесення учасниками травми самим собі або іншим людям і забезпечить змістовну участь в заняттях спортом. Члени команди Об’єднаного спорту® повинні бути здатні продемонструвати основні спортивні навички і техніку.

Хоча і існують конкретні правила, що встановлюють точне число спортсменів і партнерів Об’єднаного спорту(В на час змагань, не менше важливо, щоб список загального складу команди Об’єднаного спорту® налічував приблизно рівне число спортсменів Спеціальної Олімпіади і партнерів.

Проведення змагань


• Всі положення і правила Спеціальної Олімпіади застосовуються відносно спортсменів Спеціальної Олімпіади і партнерів в рівному ступені, за таким виключенням: партнерам необхідно скласти заявку на участь в програмі Об’єднаний спорт, включаючу їх медичні дані, звільнення від фінансової відповідальності і інформацію загального характеру.

• Питання проведення змагань регулюються Офіційними спортивними правилами Спеціальної Олімпіади. Конкретні правила за програмою Об’єднаний спорт® (такі, як число спортсменів і партнерів під час змагань) наводяться в правилах по кожному виду спорту.

• Команди Об’єднаного спорту® на змаганнях розставляються по групах з іншими командами Об’єднаного спорту® на основі здібностей і віку учасників відповідно встановленого Спеціальною Олімпіадою порядку розділення на підгрупи.

• Офіційні нагороди Спеціальної Олімпіади за програмою Об’єднаний спорт вручаються як спортсменам Спеціальної Олімпіади, так і партнерам відповідно до встановленого порядку «Застосування Спеціальних Олімпійських нагород», визначеного в збірці Офіційних спортивних плавив Спеціальної Олімпіади.

Які обов'язки тренера?ТРЕНЕР

Найважливішою людиною в успіху команди Об’єднаного спорту® є ТРЕНЕР. Основні елементи тренерської роботи з командою Об’єднаного спорту® включають:

• Роль - Ефективно і з успіхом працюючий тренер - це не просто людина, що допомагає команді перемогти. Не менше важливим є внесок тренера в процес навчання, в розвиток спортивних навичків і застосування цих навичків на практиці, виховання командного духу, формування спортивної поведінки на ігровому полі і зовні нього, а також допомога в прищепленні позитивних цінностей всім членам команди. Тренер також грає вирішальну роль в процесі відбору спортсменів одного віку і здібностей.
Знання спорту - Тренери повинні володіти глибоким знанням свого виду спорту і спортивних правил. Крім того, тренери повинні уміти застосовувати свої знання на практиці під час тренувань і змагань. Важливо, щоб тренери брали участь в організовуваних для них учбових заняттях з метою підвищення своїх знань в області спорту, вивчення нових елементів тренувальних занять і стратегії гри, а також обміну досвідом і знаннями з іншими тренерами.
Навчання за програмою Об’єднаний спорт® - До початку тренерської роботи з командою Об’єднаного спорту® кожний тренер повинен пройти учбовий курс програми Об’єднаний спорт® Спеціальної Олімпіади. Під час проведення цього курсу підкреслюється важливість відбору і групування спортсменів відповідно до схожих здібностей.
• Тренувальні заняття - Кожний тренер повинен піклуватися про регулярні відвідування тренувальних занять всіма членами команди. Це сприяє вдосконаленню спортивної майстерності, зміцненню командного духу і товариства, а також більш якісному виступу в іграх і на змаганнях. Тренер повинен скласти план тренувального заняття, в який би входили розминка, відпрацювання елементів спортивних навичків, досвід участі в змаганні і заключні вправи. Командне тренування кожного спортсмена повинне проходити мінімум один раз в тиждень півтори години під керівництвом кваліфікованого тренера. Звичайно, більш корисно проводити тренування частіше одного разу на тиждень. Але якщо проведенню тренувань більше одного разу в тиждень перешкоджають транспортні проблеми, тренери повинні забезпечити завчасне прибуття членів команди на змагання з тим, щоб провести додаткові тренувальні заняття. Крім того, тренери можуть складати плани індивідуальних тренувань удома для всіх членів команди. Слід розробити мінімальні норми по числу тренувальних занять, які спортсмен повинен відвідувати для того, щоб взяти участь в змаганні.
Неспортивні заходи - Команди Об’єднаного спорту® не повинні обмежуватися лише спортивними заняттями. Формуванню командного духу і відчуття товариства допоможуть і інші суспільні заходи.
КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ТРЕНЕРА

Для того, щоб вести ефективну тренерську роботу з командою Об’єднаного спорту®, тренеру необхідне наступне:

• Вивчати програму - Пройти учбовий курс програми Об’єднаний спорт Спеціальної Олімпіади або зустрітися з місцевим відповідальним співробітником Спеціальної Олімпіади для того, щоб отримати інформацію про програму. До того, як набирати команду і проводити тренувальні заняття, суттєво важливо зрозуміти філософію Об’єднаного спорту® і повірити в неї.
Знати правила - Офіційні спортивні правила Спеціальної Олімпіади регулюють всі питання проведення змагань за програмою Об’єднаний спорт®. Ці правила конкретні і призначені для забезпечення справедливих, змістовних і безпечних змагань.
Правильно відібрати партнерів - Партнери повинні бути відібрані на підставі здібностей і віку, схожого із здібностями і віком інших членів команди. Крім того, партнери повинні розуміти свою роль як членів команди, брати участь в програмі з максимальною віддачею і поводитися по-спортивному.

Тренувати всіх членів команди - Кожний член команди (спортсмени і партнери) повинен отримати користь від керівництва кваліфікованого тренера. Знайдіть способи залучення кожного члена команди до виконання загальнорозвиваючих вправ, тренування елементів спортивної майстерності і роботи в команді.
Вимагати роботу в команді - не дозволяйте жодному члену команди домінувати в змаганні; це порушує філософію Об’єднаного спорту®. З найпершого тренувального заняття і до фінальних змагань повинна вестися злагоджена командна робота.
Цінність більша, ніж тренування і змагання - Підтримуйте зусилля вашої команди по розвитку взаємостосунків між її членами за межами спортивного майданчика. Девіз Об’єднаного спорту® свідчить: «Під час змагань ми - члени команди; після змагань ми - друзі».
Неграючий тренер - У всіх видах спорту повинен бути неграючий старший тренер.

Як сформувати команду Об’єднаного спорту®?

ВІДБІР ЧЛЕНІВ КОМАНДИКлючем до успішної підготовки команди Об’єднаного спорту® є ПРАВИЛЬНЪ|Й ВІДБІР членів команди (спортсменів і партнерів). Нижче наводяться основні моменти відбору:

1. Розділення за здібностями - Команди Об’єднаного спорту® виступають краще всього тоді, коли всі члени команди мають однаковий рівень спортивної майстерності. Партнери, які по своїх здібностях перевершують інших членів команди, або контролюватимуть змагання, або пристосовуватимуться до інших, не виступаючи в повну силу. В обох випадках мета взаємодії і роботи в команді не буде досягнута, а досвід участі в справжньому змаганні не буде отриманий. (Див. «Склад команди».) Велику допомогу у визначенні рівня здібностей учасників надає Система оцінки спортивної майстерності, вживана Спеціальною Олімпіадою.

2. Розділення по віку - Всі члени команди повинні мати приблизно однаковий вік з різницею в межах від трьох до п'яти років для учасників у віці від 21 року і молодше, і в межах десяти-п'ятнадцяти років для спортсменів від 22 років і старше.

3. Підготовленість - всі члени команди повинні володіти навичками, необхідними для участі в змаганнях по даному виду спорту. Не кожний спортсмен готовий брати участь в програмі Об’єднаний спорт®. Участь в командних видах спорту вимагає розуміння принципів виступу в команді, стратегії команди і правил, а також володіння майстерністю, необхідною для успішного виступу в даному виді спорту. Крім програми Об’єднаний спорт® Спеціальна Олімпіада пропонує ряд інших програм, які забезпечують тренування функціональних спортивних навичків і корисний досвід участі в змаганнях.

4. Концепція команди - Всі члени команди повинні мати однаковий статус. Партнерам не повинна даватися або привласнюватися роль «тренерів». Всі спортсмени повинні вважатися членами однієї команди, які спільно працюють над досягненням командної мети. Враховуючи необхідність рівного статусу членів команди, не рекомендується включати в команду батьків або членів персоналу, оскільки члени команди вважають їх своїми керівниками. Крім того, тренерам не слід включати в команду яких-небудь осіб, що виступали в даному виді спорту за шкільною або університетською спортивною програмою або програмою спортивного клубу протягом останніх п'яти років

. Подібні особи можуть краще працювати як тренери.

5. Пропаганда - Програма Об’єднаний спорт® стала життєздатною альтернативою для спортсменів, що раніше не брали участі в змаганнях. Люди з незначною затримкою розумового розвитку в суспільних програмах або шкільній системі можуть бути відмінними кандидатами в команду Об’єднаного спорту®. Подібним же чином існує і велике число людей, що не мають затримки розумового розвитку, які не брали участі в організованих заняттях спортом. Такі люди є відмінними кандидатами в партнери і повинні бути залучені до участі.

СКЛАД КОМАНДИ

Основним моментом програми Об’єднаний спорт® є набір в команду спортсменів і партнерів однакового рівня здібностей. Нижче наводяться п'ять моделей СКЛАДУ команди Об’єднаного спорту®.

Однорідний склад


Примітка: Це - зразковий склад команди Об’єднаного спорту®. Bce учасники (партнери і спортсмени Спеціальної Олімпіади) мають однакові або взаємодоповнюючі навички. Якщо подивитися на виступ такої команди на змаганнях, відрізнити партнерів від спортсменів Спеціальної Олімпіади буде важко Рекомендація: Всі види спорту.
змішаний склад


Примітка: Це - прийнятний склад команди Об’єднаного спорту®. Декілька спортсменів Спеціальної Олімпіади мають здібності, відповідні із здібностями партнерів, і можуть вносити свій внесок у виступ команди. Всі члени команди з низьким рівнем здібностей повинні брати участь в змаганнях відповідно до правил і умов змагань по даному виду спорту. Рекомендація: Софтбол, волейбол.
домінуючий член команди


Примітка: Ця модель не рекомендується. П1 повинен постійно пам'ятати про мету Об’єднаного спорту® і застосовувати свої навички, не пригнічуючи інших членів команди і не домінуючи над ними. Рекомендації: Всі види спорту, якщо ПI може відповідним чином адаптувати рівень своєї майстерності.
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
РІВЕНЬ ЗДАТНОСТІПримітка: Такий склад команди не підходить для змагань за програмою Об’єднаний спорт. Всі партнери мають набагато більш високий рівень спортивної майстерності в порівнянні із спортсменами Спеціальної Олімпіади. Вони повинні істотним чином адаптувати свій рівень для того, щоб брати участь в змаганнях. Ця модель може використовуватися для підгруп на тренувальних заняттях, що принесе спортсменам Спеціальної Олімпіади користь, дозволивши краще підготувати їх до традиційних Спеціальних Олімпійських змагань. Офіційні медалі і стрічки Спеціальної Олімпіади за участь в змаганнях серед подібних підгруп не вручаються.

СПОРТСМЕН З БІЛЬШ НИЗЬКИМ РІВНЕМ ЗДІБНОСТЕЙ


РІВЕНЬ ЗДАТНОСТІПримітка: С5 повинен володіти навичками, необхідними для заняття даним видом спорту навіть в тому випадку, якщо його здібності нижче решти членів команди. Ця модель прийнятна, якщо для С5 можна буде забезпечити таке положення, при якому він зможе вносити свій внесок у виступ команди. Якщо С5 не володіє необхідними навичками, то включати цього спортсмена до складу команди можна лише за умови, що заміни йому немає. В цьому випадку тренер повинен уважно стежити за здоров'ям і безпекою цього спортсмена. Для розвитку спортивної майстерності, відчуття товариства і взаємного спілкування повинні існувати інші можливості Рекомендації: Софтбол, волейбол (слід забезпечити безпечне положення С5).
ЯК НАБИРАТИ ВІДПОВІДНИХ ПАРТНЕРІВ
Основна увага при наборі партнерів в команду Об’єднаного спорту® приділяється забезпеченню рівня здібностей і віку партнерів, схожих із здібностями і віком спортсменів Спеціальної Олімпіади. В цілях забезпечення змістовних занять спортом для всіх учасників істотно важливо дотримувати дані вимоги, хоча набір команди відповідно до них представляє великі проблеми.
склад команди

Більшість команд Об’єднаного спорту формується одним з трьох основних способів, вказаних нижче:

1. Визначення групи спортсменів Спеціальної Олімпіади відповідного рівня і звернення до їх сімей, друзів і знайомих з пропозицією брати участь в програмі як партнери.

2. Залучення до участі шкільних програм, керованих викладачем або тренером, який зможе набрати партнерів для спортсменів Спеціальної Олімпіади з числа учнів.

3. Вступ до спортивних/корпоративних ліг району, які можуть для

формування команд Об’єднаного спорту® залучити своїх спортсменів.

В кожному з цих випадків важливо використовувати критерії оцінки спортивної майстерності всіх учасників до того, як приймати їх до складу команди. Одним типом таких критеріїв є тести Оцінки спортивної майстерності з Офіційних спортивних правил Спеціальної Олімпіади. Ці тести відображають рівень навичків спортсмена в конкретному виді спорту. Команди Об’єднаного спорту® повинні складатися із спортсменів, що мають однакові результати по цих тестах. Ті спортсмени, які показують істотно більш високі результати, не повинні входити в команду Об’єднаного спорту®, проте можуть працювати як помічники тренера.

Слід виявити терпіння при переорієнтації партнерів, не прийнятих внаслідок своїх здібностей в зразковий склад команди Об’єднаного спорту®. Необхідно встановити альтернативних членів команди, здібності яких будуть більш співпадати із здібностями всіх її членів.

ШКІЛЬНА ПРОГРАМАСтворюючи команду Об’єднаного спорту в школі, надзвичайно важливо залучити до участі викладача фізкультури та/або іншого викладача, який знає рівень спортивної майстерності і фізичної підготовки учнів. Ці викладачі дадуть цінну інформацію про тих учнів, які зможуть стати відмінними партнерами і самі отримати користь від участі в програмі. Як правило, найкращими партнерами можуть стати ті учні, які мають зацікавленість в заняттях спортом, але не мали нагоду брати участь в змаганнях між школами в даному виді спорту або спорті, що вимагає подібних навичків. Основними кандидатами в партнери враховуватимуться ті, які брали участь в змаганнях усередині школи і оздоровчих спортивних програмах і шукають додаткові можливості занять спортом.

Викладач фізкультури або інші викладачі школи можуть надати велику допомогу у визначенні відповідних членів команди. При наборі таких учнів важливо підкреслити користь від участі в команді Об’єднаного спорту® і закріпити за програмою в школі почесний статус. Крім того, важливо, щоб ці учні розуміли, що вони такі ж члени команди, як і спортсмени Спеціальної Олімпіади, і не діяли на спортивному майданчику як тренери.

Іншим джерелом партнерів можуть бути ті учні, які хочуть в майбутньому працювати в області спеціальної освіти, лікувальної фізкультури або суспільних програм. Ці учні можуть і не бути висококваліфікованими спортсменами, проте з них, як правило, виходять відмінні партнери.

Після того, як партнери будуть набрані, намітьте перше заняття, на якому спортсмени і партнери пройдуть тести Оцінки спортивної майстерності. Додатково проведіть міні-змагання. І знову, ті партнери, здібності яких виходитимуть за рівень здібностей команди, не повинні брати участі в програмі, їм, проте, слід запропонувати роботу як помічників тренерів. Продовжуйте набір до тих пір, поки не доб'єтеся бажаного складу команди, члени якої матимуть однаковий рівень здібностей.

Шкільне середовище вимагає певних зусиль для того, щоб програма Об’єднаний спорт® були прийнята шкільною громадськістю. Досвід участі в програмі буде новим як для учнів, так і для школи.

Таким чином, буде потрібно вжити певних заходів до того, щоб продемонструвати значення команди Об’єднаного спорту® і викликати у школи відчуття гордості за неї. Одним із способів сприяння тому, щоб програма була прийнята, є демонстрація підтримки ззовні - з боку тренерів і членів міжшкільних спортивних команд шляхом організації змагань за програмою Об’єднаний спорт з іншою школою до проведення шкільних змагань. Всі члени команди Об’єднаного спорту® повинні відчути, що є важливою частиною спортивної програми школи.
В деяких штатах учням, щоб закінчити школу, необхідно попрацювати добровільними помічниками. Надаючи можливість виконати цю вимогу, можна залучити до участі відповідних партнерів з числа тих учнів, які в звичайній ситуації не хочуть займатися спортом.
ПРАВИЛА

Всі змагання за програмою Об’єднаний спорт® регулюються Офіційними спортивними правилами Спеціальної Олімпіади. Звертайтеся, будь ласка, до Офіційних спортивних правил Спеціальної Олімпіади за самою останньою інформацією. Основні положення правил за програмою Об’єднаний спорт включають:

1) Список команди - В загальному списку команди повинне міститися приблизно рівне число спортсменів з відхиленнями у розумового розвитку (спортсменів Спеціальної Олімпіади) і членів команди, що не мають відхилення у розумового розвитку (партнерів).

2) Підгрупи - Команди Об’єднаного спорту повинні розділятися на підгрупи відповідно до віку і здібностей їх членів згідно встановленому Спеціальною Олімпіадою порядку, визначеному в Офіційних спортивних правилах Спеціальної Олімпіади.

3) Склад команди на змаганнях - Склад команди на змаганнях повинен відповідати наступному представництву спортсменів Спеціальної Олімпіади і партнерів. Нездатність виконати вимоги по складу команди під час змагання веде до штрафних санкцій.
Список команди міняється тільки до початку змагань. Спортсмени із затримкою розумового розвитку повинні бути відзначений в списку яким-небудь знаком, наприклад, зірочкою (*).

4) Нагороди - Команди Об’єднаного спорту®, що беруть участь в змаганнях Спеціальної Олімпіади, одержують нагороди за програмою Об’єднаний спорт® відповідно до Офіційних спортивних правил Спеціальної Олімпіади. Нагороди одержують всі учасники.

S) Тренер - В кожній команді Об’єднаного спорту® повинен бути НЕГРАЮЧИЙ тренер, відповідальний за склад і виступ команди на змаганні.

6) Спонсори і спортивна форма - Корпорації не мають права розміщувати рекламу на спортивній формі. Корпоративні спонсори можуть проте, використовувати прапори, оголошення для громадськості, предмети не спортивного одягу і спорядження (сумки, куртки і т.п.) з тим, щоб встановити свій зв'язок з командою.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ОБ’ЄДНАНИЙ СПОРТ®

Дані загальні правила є частиною Офіційних спортивних правил Спеціальної Олімпіади і відносяться до проведення всіх змагань за програмою Об’єднаний спорт.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ


Об’єднаний спорт® є програмою, об'єднуючою приблизно рівне число спортсменів Спеціальної Олімпіади з людьми, що не мають відхилення у розумового розвитку (партнерами), в спортивні команди для тренувальних занять і змагань. Всі учасники (спортсмени Спеціальної Олімпіади і партнери) повинні мати близькі вік і здібності. Всі спортсмени, що беруть участь в цій програмі, повинні мати необхідний рівень навичків для того, щоб займатися певним видом спорту.

Об’єднаний спорт® є важливою програмою, оскільки розширює спортивні можливості тих спортсменів і партнерів, які прагнуть вийти на новий рівень занять спортом. Крім того, Об’єднаний спорт® істотним чином сприяє включенню спортсменів в життя суспільства завдяки тому, що ламає бар'єри, історично існуючі між людьми із відхиленнями у розумового розвитку і суспільством. В той же час Об’єднаний спорт® надає цінну можливість заняття спортом для тих, хто не бере участь в Спеціальній Олімпіаді або інших спортивних програмах.

ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА


1) Найбільшу увагу тренери повинні приділяти охороні здоров'я і безпеці спортсменів. Це особливе питання при наборі відповідних спортсменів і партнерів в будь-яку команду програми Об’єднаний спорт®.

2) Враховуючи міркування по охороні здоров'я і можливість домінування окремих членів команди, людям, що мають значно більш високу спортивну майстерність, ніж решта членів команди, слід забороняти участь в команді Об’єднаного спорту®, оскільки подібна участь може викликати певний ризик і з'явиться перешкодою для змістовної участі інших спортсменів. Це особливо відноситься до таких видів спорту, як софтбол, баскетбол, волейбол і футбол. Ретельний відбір членів команди має вирішальне значення.

Приклади того, яким чином може бути порушений принцип змістовної

участі:

Баскетбол - Партнери одержують більше 70 відсотків від загальної кількості очок команди. Футбол - Тільки партнери володіють м'ячем на відкритому полі або в голевих ситуаціях. Волейбол - Партнери постійно розігрують м'яч перед спортсменами.

Біг і ходьба на дистанцію - Члени команди розставлені разом тільки в день змагання, не маючи сумісних попередніх тренувань.

Будь-який вид спорту - Всі партнери володіють більш високими навичками спортивної майстерності в порівнянні із спортсменами Спеціальної Олімпіади.

Партнери виступають головним чином як тренери на полі, а не як члени команди. Партнери контролюють більшість критичних ситуацій в змаганні.

Партнери не тренуються регулярно із спортсменами Спеціальної Олімпіади у складі команди і з'являються лише в день змагань.

• Партнери істотно занижують рівень своїх здібностей з тим, щоб не заподіяти шкоди іншим членам команди

• Всі спортсмени Спеціальної Олімпіади мають більш високі або більш низькі здібності, ніж партнери.

Примітка. Важливо, щоб всі тренери і керівники програми розуміли принцип змістовної участі до набору членів команди. Комітет із спортивних правил Спеціальної Олімпіади продовжує розглядати правила по забезпеченню змістовної участі. Проведення всіх змагань регулюється Офіційними спортивними правилами Спеціальної Олімпіади.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМАНДИ ОБ’ЄДНАНОГО СПОРТУ®

Виберіть вид спорту; визначте дату завершального змагання.

Знайдіть і підготуйте старшого тренера і його помічників.

Встановіть цільову групу (групи) набору членів команди.

Складіть план інформування шкіл, організацій і суспільних центрів про те, хто може взяти участь в програмі.

Проведіть відбіркові змагання для спортсменів Спеціальної Олімпіади і

партнерів.

Встановіть мінімальні норми участі в команді:

  • кількість тренувального часу і занять;

- кількість змагань.

(Наприклад, всі члени команди тренуються мінімум одна годину на тиждень протягом восьми тижнів і повинні взяти участь в двох запланованих змаганнях.)

Підготуйте і розповсюдьте розклад тренувань.

Підготуйте і розповсюдьте розклад змагань. Дістаньте спортивну форму для членів команди.

Забезпечте керівництво тренуваннями команди і відповідну допомогу протягом всього спортивного сезону.

Проведіть оцінку виконання програми і привітайте учасників.
КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПО САМООЦІНЦІ КОМАНДИ ОБ’ЄДНАНОГО СПОРТУ

(Так Ні)

1) Чи є в команді спортсмен або партнер, який, виступаючи на найвищому рівні своїх здібностей, ставить інших спортсменів в своїй або чужій команді під загрозу отримання травми?

2) Чи є склад команди таким, що ВСІ партнери мають здібності вище, ніж здібності спортсменів із відхиленнями у розумового розвитку?

3) Чи занижують окремі члени команди рівень своїх здібностей і не виступають в міру своїх можливостей для того, щоб змагання проходило за правилами, а також, щоб

забезпечити безпечну і змістовну участь для всіх членів команди?

4) Чи є в команді такі партнери, які володіють настільки високим рівнем спортивної майстерності, що жоден член команди не може надати їм допомогу в критичній ситуації під час змагання? (Тобто, цей член команди може отримати очки у будь-який час на свій розсуд.)

5) Чи є в команді спортсмени, які не володіють потрібними спортивними навичками або не розуміють правила, необхідні для участі в змаганні? Чи мають потребу вони в значній допомозі з боку товаришів по команді? Чи існує необхідність істотної зміни правил крім адаптації Офіційних спортивних правил Спеціальної Олімпіади?

6) Чи є в команді спортсмени, які в критичній ситуації під час змагання рідко одержують м'яч або рідко беруть участь в змаганні через низький рівень своїх здібностей?

7) Чи є в команді спортсмени, які не беруть участі в більш, ніж 50% змагань ліги?

8) Чи є в команді спортсмени або партнери, які не відвідують більш, ніж 50% тренувальних занять протягом сезону?

9) Чи буде команда нездатна брати участь в тренуваннях і змаганнях у повному складі як мінімум протягом восьми тижнів до участі в змаганнях Спеціальної Олімпіади на місцевому рівні або рівні відділення?

Якщо відповіддю на будь-яке з вищезгаданих питань служить «так», то ваша команда, ймовірно, не підходить для участі в змаганнях Спеціальної Олімпіади за програмою Об’єднаний спорт® відповідно до вимоги про змістовну участь.

Інформаційні даніПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО НА УЧАСТЬ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ОЛІМПІАДІ

IV.А.3. Право на участь в Спеціальній Олімпіаді мають:

ОСОБИ У ВІЦІ ВІД ВОСЬМИ РОКІВ І СТАРШЕ, ЯКІ, ЯК ВСТАНОВЛЕНО ВІДПОВІДНИМИ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ, МАЮТЬ ВІДХИЛЕННЯ У РОЗУМОВОМУ РАЗВИТКУ*.

ОСОБИ, ЩО МАЮТЬ НЕДОЛІКИ В РАЗВИТКУ**, ТАКІ, ЯК ЛЮДИ З

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЯК В ЗАГАЛЬНІЙ ПІЗНАВАЛЬНІЙ ЗДАТНОСТІ, ТАК І В АДАПТАЦІЙНИХ НАВИЧКАХ, ТАКИХ ЯК ВІДПОЧИНОК, ПРАЦЯ, НЕЗАЛЕЖНЕ ЖИТТЯ, САМОВРЯДУВАННЯ АБО ДОГЛЯД ЗА СОБОЮ.

ПРИМІТКА: ЛЮДИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ЗАСНОВАНИМИ ВИКЛЮЧНО НА НЕДОЛІКАХ У ФІЗИЧНОМУ, ЕМОЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ, ПОВЕДІНЦІ, КОНКРЕТНОМУ НАВЧАННІ АБО ЧУТТЄВИХ ЗДІБНОСТЯХ, НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА УЧАСТЬ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ОЛІМПІАДІ.

*Будь-яка людина у віці восьми (8) років і старше, яка, як встановлено відповідною організацією або фахівцем в будь-якій даній місцевості, має відхилення у розумового розвитку, вважається наділена правом на участь в Спеціальній Олімпіаді.

**Когда термін «відхилення у розумового розвитку» не використовується для визначення даної особи в даній місцевості, право на участь повинне встановлюватися залежно від того, чи має подібна особа функціональні обмеження як в загальній пізнавальній здатності, так і в адаптаційних навичках. Для опису людей, що мають обидва види обмежень, частіше за все використовується термін «недоліки в розвитку». Іншими термінами, які можуть використовуватися синонімічно визначенню «недоліки в розвитку», є неповноцінність в розвитку, затримка в розвитку або серйозні недоліки в розвитку.

Обмеження в загальній пізнавальній здатності відносяться до істотного дефіциту понятійної, практичної і соціальної розумової здатності, який веде до проблем в загальному навчанні та/або в загальному функціонуванні в житті. Обмеження в пізнавальній здатності можуть оцінюватися шляхом стандартних тестів (наприклад, тести на розумову здатність) або засобами співвідношення із загальними критеріями (наприклад, через спостереження викладача/батьків або виконання певних завдань).

Обмеження в адаптаційних навичках відносяться до постійного дефіциту навичків, що вважаються необхідними для успішного функціонування в житті. Області застосування таких адаптаційних навичків включають: спілкування, догляд за собою, побут, соціальні навички, самоврядування, здоров'я і безпека, загальне навчання, відпочинок/дозвілля і праця. Обмеження в адаптаційних навичках можуть вимірюватися шляхом стандартних тестів (наприклад, шкала або анкета адаптаційної поведінки) або засобами співвідношення із загальними критеріями (наприклад, через спостереження викладача/батьків або виконання певних завдань).

Якщо встановлено, що у даної людини існують недоліки в розвитку з функціональними обмеженнями як в загальній пізнавальній здатності, так і в адаптаційних навичках, необхідно, щоб організація або фахівець в даній області, визначили, є чи ні функціональні обмеження наслідком затримки розумового розвитку. Якщо функціональні обмеження є виключно наслідком: фізичних недоліків, порушення емоційного стану, розладу поведінки, проблем в конкретному навчанні, порушень зору або мовної здатності, то дана людина не має права на участь в Спеціальній Олімпіаді.


ЗАГАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОГРАМИ ОБ’ЄДНАНИЙ СПОРТ®


Об’єднаний спорт® є зареєстрованою Спешиал Олімпікс Інтернешнл програмою, яка надає людям відхиленнями у розумового розвитку (спортсменам Спеціальної Олімпіади) і людям, що не мають відхилення у розумового розвитку (партнерам), можливість разом тренуватися і брати участь в змаганнях як одна команда. В ході здійснення цієї програми створюються умови, в яких всі учасники можуть розвивати свою спортивну майстерність, відчуття власної гідності і товариські взаємостосунки. Програма Об’єднаний спорт найбільш успішна тоді, коли спортсмени Спеціальної Олімпіади і партнери мають схожі здібності і вік.

Які види спорту пропонуються?

Змагання за програмою Об’єднаний спорт пропонуються по кожному офіційному літньому і зимовому виду спорту Спеціальної Олімпіади, включаючи командні і індивідуальні види спорту.

Якого типу спортивні правила регулюють проведення програми Об’єднаний спорт?

• Змагання за програмою Об’єднаний спорт® проводяться відповідно до Офіційних спортивних правил Спеціальної Олімпіади, які засновані на відповідних міжнародних спортивних правилах з певними модифікаціями.

• Під час змагань команди Об’єднаного спорту® розставляються по підгрупах з іншими командами Об’єднаного спорту®, які володіють однаковим рівнем здібностей і учасники яких знаходяться в одній віковій групі. Розподіл по рівню здібностей і віку проводиться відповідно до методів розділення на підгрупи, вживаними в кожному виді спорту Спеціальної Олімпіади.

• Для того, щоб забезпечити змістовну участь в тренуваннях і змаганнях для всіх учасників, до складу команди Об’єднаного спорту® входять спортсмени Спеціальної Олімпіади і партнери схожих здібностей і віку.

• Команда Об’єднаного спорту® повинна мати на будь-якому етапі змагання встановлене число спортсменів Спеціальної Олімпіади і партнерів. Наприклад, у складі команди Об’єднаного спорту® по софтболу на ігровому полі повинне знаходитися п'ять спортсменів Спеціальної Олімпіади і п'ять партнерів, а у складі команди по баскетболу - трьох спортсменів Спеціальної Олімпіади і двох партнерів.

• Нагороди Спеціальної Олімпіади за програмою Об’єднаний спорт® вручаються всім членам команди (як спортсменам Спеціальної Олімпіади, так і партнерам) відповідно до порядку нагородження, встановленого Спеціальною Олімпіадою.