asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.04.2012 м. Київ N 595/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 квітня 2012 р. за N 590/20903

Про впорядкування відносин, пов'язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Відповідно до пунктів 6, 7 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, пунктів 8, 9 Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 703,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі форми, що додаються:
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на єдиний майновий комплекс);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права на єдиний майновий комплекс);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права на єдиний майновий комплекс);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права);
заяви про зупинення державної реєстрації прав;
заяви про зняття зупинення державної реєстрації прав;
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв'язку зі знищенням об'єкта нерухомого майна);
заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
заяви про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
заяви про відкликання заяви;
заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
запиту про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
заяви про надання дубліката свідоцтва про право власності;
додатка до заяви;
картки прийому заяви та вимоги щодо її заповнення;
вимоги до заповнення заяв, що подаються органу державної реєстрації прав.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. Лавринович
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Державної

реєстраційної служби України І. І. Завальна
Перший заступник

генерального директора

державного підприємства

"Інформаційний центр"

Міністерства юстиції України В. Ю. Сорвенков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо права власності)

____________

* Номер запису про право власності зазначається у випадку реєстрації припинення права.
** Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо права власності на єдиний майновий комплекс)


____________

* Номер запису про право власності зазначається у випадку реєстрації припинення права.
** Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо іншого речового права)
____________

* Номер запису про інше речове право зазначається у випадку реєстрації припинення іншого речового права.
** Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом речового права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо іншого речового права на єдиний майновий комплекс)
____________

* Номер запису про інше речове право зазначається у випадку реєстрації припинення іншого речового права.
** Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом речового права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо обтяження речового права)

____________

* Номер запису про обтяження зазначається у випадку реєстрації припинення обтяження.
** Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом обтяження. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо обтяження речового права на єдиний майновий комплекс)
____________

* Номер запису про обтяження зазначається у випадку реєстрації припинення обтяження.
** Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом обтяження. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо відмови від речового права)
____________

* Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про зупинення державної реєстрації прав
____________

* Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про зняття зупинення державної реєстрації прав____________

* Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо припинення прав та їх обтяжень у зв'язку зі знищенням об'єкта нерухомого майна)


____________

* Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява

про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
____________

* Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява

про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

____________

* Позначається символом, якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5

Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майнаДиректор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про відкликання заявиДиректор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
____________

* Зазначається у випадку надання інформації у вигляді витягу, якщо відсутній реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, номер запису про речове право/обтяження.
Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майноДиректор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Заява про надання дубліката свідоцтва про право власності
____________

* Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом права. При цьому блок "Відомості про заявника (уповноважену особу)" не заповнюється.


Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
Додаток
до заяви_________________________

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
КАРТКА ПРИЙОМУ ЗАЯВИ N ______

Заява про ________________________________________________________1, подана

(назва заяви)

___________________________________________________________________________2,

(П. І. Б. заявника (заявників))

отримана ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________3

(П. І. Б. посадової особи, найменування органу державної реєстрації прав)
та зареєстрована у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ________________4 за реєстраційним номером ______________5.
Перелік документів, поданих із заявою:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року ________________ (_________________________)6

(П. І. Б. посадової особи)


Перелік документів, поданих додатково:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року ________________ (_________________________)7

(П. І. Б. посадової особи)


_____________________________________________________________________________

(місце для відміток)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Документи згідно з переліком отримав:

"___" ____________ 20__ року ________________ (_________________________)8
ВИМОГИ

до заповнення картки прийому заяви
Картка прийому заяви формується державною мовою, підписується посадовою особою органу державної реєстрації прав (далі - посадова особа) із зазначенням прізвища та ініціалів.
Картка прийому заяви формується відповідно до встановленої форми та містить таку інформацію:
1. Відомості про назву заяви, зокрема: заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заява про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заява про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заява про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заява про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна (далі - Державний реєстр прав), заява про внесення змін до запису Державного реєстру прав.
2. Повне прізвище, ім'я та по батькові заявника у називному відмінку.
3. Повне прізвище, ім'я та по батькові у називному відмінку посадової особи, яка прийняла заяву, найменування органу державної реєстрації, посадовою особою якого прийнято заяву.
4. Дата та час реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
5. Реєстраційний номер заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
6. Дата, підпис, повне прізвище, ім'я та по батькові у називному відмінку посадової особи, яка прийняла заяву, та додані до неї документи.
7. Дата, підпис, повне прізвище, ім'я та по батькові у називному відмінку посадової особи, яка отримала додатково подані документи (відомості відображаються у випадку, коли до заяви було подано додаткові документи).
8. Дата, підпис, повне прізвище, ім'я та по батькові у називному відмінку особи, яка за результатом розгляду заяви отримала документи, що подавалися до органу державної реєстрації прав.

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.04.2012 N 595/5
ВИМОГИ

до заповнення заяв, що подаються органу державної реєстрації прав
1. Заява заповнюється українською мовою розбірливими друкованими літерами кульковою ручкою синього кольору. Дати у заявах заповнюються арабськими цифрами у форматі - "день, місяць, рік".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, в тому числі органу державної влади та органу місцевого самоврядування, вказуються повністю.
3. Не допускаються у заяві підчищення, дописки, закреслення чи інші виправлення.
4. У блоках заяви, які містять альтернативні значення (наприклад, форма власності, тип об'єкта тощо), обирається необхідне значення, яке позначається символом .
5. Додаток до заяви заповнюється у разі, коли власників (користувачів, обтяжувачів) декілька.
6. Заява (додаток у разі його заповнення) засвідчується підписом заявника з проставлянням дати її (його) заповнення.


Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль