asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАДо друку дозволяю

Проректор

________________М.П. Пан

А.І. Колосов, А.В. Якунін, С.М. Ламтюгова
АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ

У ПРЕЗЕНТАЦІЯХ.

ЧАСТИНА 2:

АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ

У ПРОСТОРІ
Електронний альбом дидактичних матеріалів

до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика”

для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання

за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”,

спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання”

і “Світлотехніка і джерела світла”

Харків – ХНАМГ – 2010

УДК 516+517


Колосов А.І., Якунін А.В., Ламтюгова С.М.

Аналітична геометрія у презентаціях. Частина 2: Аналітична геометрія у просторі: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальностей “Електротехнічні системи електро­споживання” і “Світлотехніка і джерела світла”. – Харків: ХНАМГ, 20010. – 48 с.

Рецензент: д.ф.-м.н., проф. М.Й. Кадець

Рекомендовано кафедрою вищої математики, протокол № від 2010 р.