asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

Примітка до табл. 7. Орієнтовна структура втрат людей в осередку ураження становить, %: легкого ступеню – 25, середнього та тяжкого ступеню ( з виходом з ладу не менш ніж на 2-3 тижні і необхідністю госпіталізації) – 40, зі смертельними наслідками – 35.
Таблиця 8. Графік орієнтовної оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря (СВСП).


Швидкість вітру, м/с

День

Ніч
ясно

напів'ясно

хмарно

ясно

напівясно

хмарно

0,5


Конвек

Ізотер


ІнверІзотер

0,6-2,0

2,1-4,0


Більше 4,0Примітка до табл. 8.

Інверсія – такий стан атмосфери, коли нижні шари повітря холодніші за верхні, що перешкоджає переміщенню його по висоті і створює сприятливі умови для розповсюдження зараженого повітря на великі відстані. Спостерігається приблизно за годину після заходу сонця і руйнується протягом години після сходу сонця.

Ізотермія – однакова температура повітря до висоти 20-30 м від поверхні землі, сприяє тривалому застою парів НХР на місцевості, в лісі, населеному пункті і розповсюдженню зараженого повітря на значні відстані. Спостерігається приблизно через 2 години після сходу сонця і руйнується приблизно за 2-2,5 години до заходу сонця.

Конвекція – нижні шари повітря нагріваються сильніше, ніж верхні, відбувається переміщення повітря по вертикалі (тепле – вгору, холодне – вниз), що викликає сильне розсіювання хмари НХР та зниження концентрації. Зазвичай спостерігається за похмурої погоди або сніговому покриві.
Приклад: Оцінити хімічну обстановку на машинобудівному заводі, що може скластися при аварійному руйнуванні ємності НХР на хімічно небезпечному об'єкті (ХНО) о 2.00 15.07.
Вихідні дані: тип і кількість вилитої НХР: хлор Q = 100 т., ємність обвалована, висота обвалування Н = 2м, місцевість закрита: на відстані 2 км від ХНО лісовий масив довжиною L = 3 км.

Метеоумови: температура повітря +20°С; швидкість вітру V = 3м/с; напрямок – на об’єкт; СВСП – інверсія. Машинобудівний завод розташований на відстані R0 = 5 км; забезпеченість працівників протигазами (ГП-5) – 80%; кількість працівників – 100 чол.
Розв'язок:
Задача 1. Визначення розмірів і площі прогнозованої зони хімічного зараження.


 1. Визначення глибини прогнозованої зони хімічного зараження ГР.

Розрахункова глибина:де ГТ – табличне значення глибини зони ( за табл.1) для умов: місцевість відкрита; V = 1 м/с; ємності не обваловані; температура повітря ОС. З урахуванням реальної температури t = 20°С: ГТ = 78,7 + (78,7/100)∙5 = 82,4 км (див. примітка до табл.1.), – поправочний коефіцієнт на вітер, за табл. 2, - коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження хмари НХР залежно від умов зберігання НХР. При виливу «у піддон» (ємності обваловані ) за табл. 3 , - зменшення глибини розповсюдження хмари закритої частини місцевості ( лісу). За табл. 4 , тоді:2. Визначення ширини прогнозованої зони хімічного зараження при інверсії:

а) в кінці зони3. Визначення площі прогнозованої зони хімічного зараження:


Задача 2. Визначення часу підходу хмари забрудненого повітря НХР до машзаводу:де швидкість переносу хмари при (за табл. 5).

Задача 3. Визначення часу вражаючої дії НХР:де поправочний коефіцієнт на швидкість вітру (примітка до табл. 6).
Задача 4. Можливі втрати людей в осередку ураження (на машзаводі). За табл. 7 при 80% забезпеченості людей протигазами:

а) при знаходженні людей в будівлях і простіших укриттяхб) при знаходженні людей на відкритій місцевості:

Структура втрат:

 • Легкого ступеню -

 • Середньої тяжкості -

 • Смертельного ураження -


Висновки:

 1. Оскільки глибина прогнозованої зони хімічного зараження , то машзавод опиниться в зоні хімічного зараження.

 2. За час підходу хмари забрудненого повітря до машзаводу необхідно прийняти наступні міри захисту:

  1. Сповістити працівників про загрозу зараження заводу НХР – хлором

  2. Виробництво зупинити;

  3. Працівників укрити в сховище.

 3. Протягом часу вражаючої дії НХР на машзаводі мають бути прийняті наступні міри захисту: виробництво має бути зупинено, працівники залишатися в сховищі.

 4. Оскільки на машзаводі очікуються втрати людей від вражаючої дії НХР в кількості , то для їх зменшення необхідно довести забезпеченість людей протигазами до 100%.


Пропозиції щодо захисту людей та зменшення збитків від НХР:

 • Перевірити систему оповіщення та зв’язку;

 • Перевірити готовність сховищ для укриття виробничого персоналу;

 • Перевірити готовність системи постачання повітря при роботі в режимі ІІ – «фільтровентиляції».Пропозиції, щодо захисту виробничого персоналу:

 • Спланувати і за необхідності провести евакуацію працівників із зони хімічного зараження;

 • Довести забезпеченість виробничого персоналу протигазами до 100%

 • Завчасно провести перевірку розміру лицьової частини протигазу кожним працівником;

 • Перевірити ступінь герметизації виробничих приміщень;

 • Перевірити готовність системи вентиляції виробничих приміщень до миттєвої зупинки при зараженні об’єкту НХР.


Можливі шляхи зменшення збитків на об’єкті при хімічному зараженні:

 • Своєчасна розробка плану попередження та локалізації причин аварійного виливу НХР;

 • Своєчасне використання засобів індивідуального захисту;

 • Створення спеціальних органів планування і проведення евакуації виробничого персоналу;

 • Створення та своєчасне використання всіх видів резервів;

 • Проведення досліджень для підвищення стійкості роботи об’єкту в умовах хімічного зараження.


Таблиця 9. Результати оцінки хімічної обстановки на машзаводі.


Джерело забруднення

Тип НХР кількість, т

Глибина ПЗХЗ, км

Ширина ПЗХЗ, км

Площина ПЗХЗ, км2

Ч ас підходу хмари НХР до об’єкта, хв.

Час вражаючої дії НХР, год

Втрати людей, структура втрат, осіб

Зруйнована ємність НХР на ХНО

Хлор

100

14

2,8

19,6

14

13,2

25

Легкі – 6

Середні – 10

Смертельні - 9

К2

40С

1

1

1

1

1

1

1

2,9
20С

1

1

1

1

1

1

1

1
0С

1

1

1

1

0,7

0,4

1

0,3
-20С

1

1

1

0,5

0,3

0

1

0,1
-40С

0,9

0,9

1

0,2

0,1

0

1

1
К1

0,025

0,025

0,052

0,049

0,061

0,040

0,042

0,002

Таблиця 10

Вражаюча токсодоза Д, мг∙хв/л

15

15

0,6

1,8

0,6

1,5

18,4

0,75

Щільність НХР d, т/м3

Рідина

0,681

0,681

1,553

1,462

1,432

1,491

0,964

1,658

Назва НХР

Аміак: зберігання під тиском
Ізотермічне зберігання


Хлор

Сірчаний ангідрид

Фосген

Оксид азоту

Сірководень

Хлорпікрин
Варіант 17

Вихідні дані: тип і кількість вилитої НХР: аміак Q = 150 т., ємність обвалована, висота обвалування Н = 1,5 м, місцевість відкрита.

Метеоумови: температура повітря +20°С; швидкість вітру V = 2 м/с; напрямок – на об’єкт; СВСП – інверсія. Машинобудівний завод розташований на відстані R0 = 0,5 км; забезпеченість працівників протигазами (ГП-5) – 80%; кількість працівників – 100 чол.
Розв'язок:
Задача 1. Визначення розмірів і площі прогнозованої зони хімічного зараження.
1. Визначення глибини прогнозованої зони хімічного зараження ГР.

Розрахункова глибина:де ГТ – табличне значення глибини зони ( за табл.1) для умов: місцевість відкрита; V = 1 м/с; ємності не обваловані; температура повітря ОС. З урахуванням реальної температури t = 20°С: ГТ = 14,1 + (14,1/100)∙5 = 14,8 км (див. примітка до табл.1.),

– поправочний коефіцієнт на вітер, за табл. 2,

- коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження хмари НХР залежно від умов зберігання НХР. При виливу «у піддон» (ємності обваловані ) за табл. 3 .

2. Визначення ширини прогнозованої зони хімічного зараження при інверсії:

а) в кінці зони3. Визначення площі прогнозованої зони хімічного зараження:

<< предыдущая страница   следующая страница >>