asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


Звіт

по самостійній роботі

з дисципліни

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”

Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки

підчас аварії на хімічно небезпечних об’єктах і

транспорті ”

Виконала:

студентка 5 курсу

ФММ, гр. УЗ-81м

Чорна Анастасія

Перевірив:

Зеркалов Д.В.


Київ – 2012
Терміни і скорочення в тексті
ХНО − хімічно небезпечний об’єкт;

НХР − небезпечна хімічна речовина;

ПЗХЗ − прогнозована зона хімічного забруднення (зараження);

МХЗ − зона можливого хімічного забруднення (зараження);

ОГ − об’єкт господарювання;

ОГД − об’єкт господарської діяльності;

АТО − адміністративно – територіальна одиниця;

СВСП − ступінь вертикальної стійкості повітря;

Місцевість закрита − наявність лісового масиву, міської (сільської) забудови;

Місцевість відкрита − відсутні будь – які перешкоди для розповсюдження хмари зараженого повітря НХР в приземному шарі (до висоти 10м);

Обвалована ємність − навколо ємності земляний вал або інше, що не дає розтікатися рідині при руйнуванні ємності;

Хімічна обстановка (ХО) − зараження атмосфери і місцевостей небезпечними хімічними речовинами при промислових аваріях або застосуванні хімічної зброї, що потребує певних мір захисту людей і довкілля. Вона характеризується масштабами (розмірами зон) і ступенем зараження (концентраціями НХР);

Аварія з НХР − подія техногенного характеру, що сталася на ХНО внаслідок виробничих чи конструктивних причин або зовнішніх впливів, що призвели до пошкодження технічного обладнання, споруд з виливом (викидом) НХР в атмосферу і реально загрожує життю і здоров’ю людей;

Прогнозування ХО − отримання ймовірної інформації про хімічну обстановку, що може скластися на території регіону, об’єктах господарювання на основі прогнозу (передбачення) наслідків хімічного зараження у відповідних умовах;

Оцінка ХО − розв’язання задач і формування висновків з аналізу наслідків і ступеня впливу хімічного забруднення на життєдіяльність людей регіону, об’єктів господарювання та визначення заходів щодо їх захисту.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Метою виконання завдання є засвоєння методики і набуття навичок з прогнозування і оцінки хімічної обстановки, що може скластися на об’єкті господарської діяльності, населеному пункті в разі аварії на хімічно небезпечному об’єкті або транспорті, а також визначення необхідних заходів щодо захисту людей і підвищення стійкості роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Завдання виконується студентами за вихідними даними указаного викладачем варіанту.

Звіт виконаної роботи повинен мати такі пункти:

а) вступ : можливі наслідки аварій на хімічно небезпечному об’єкті, мета і зміст прогнозування і оцінки хімічної обстановки;

б) розрахункова частина: вихідні дані: визначення параметрів прогнозованої зони хімічного зараження (забруднення) – глибини, ширини, площі: визначення часу підходу зараженого повітря до заданого об’єкта (населеного пункту), тривалості дії уражаючого фактору, можливих втрат, підсумкова таблиця, загальні висновки і пропозиції щодо захисту людей і виробництва в умовах хімічного зараження;
ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

Провести прогнозування хімічної обстановки, що може скластися в наслідок викиду (розливу) НХР на хімічно небезпечному об’єкті, оцінити можливі наслідки і визначити заходи щодо захисту виробничого персоналу об’єкта, що може опинитися в зоні хімічного зараження.

Вихідні дані для розрахунків наведені нижче в таблиці.

Визначити:

Глибину прогнозованої зони хімічного зараження ГПЗХЗ, км.

Ширину прогнозованої зони хімічного зараження ШПЗХЗ, км.

Площу прогнозованої зони хімічного зараження SПЗХЗ, км.

Час підходу хмари зараженого повітря до заданого об’єкта tпідх, хв.

Час вражаючої дії НХР tур, год.

Можливі втрати людей внаслідок дії НХР, %:

а) серед тих, хто знаходиться на відкритій місцевості;

б) серед тих, хто знаходиться в будівлях і найпростіших укриттях.

Зробити висновки:

  1. чи попадає об’єкт в зону хімічного зараження;

  2. можливі способи захисту людей залежно від параметрів зони зараження, часу підходу хмари НХР і тривалості вражаючої дії НХР;

  3. доцільні заходи щодо захисту людей і виключення втрат.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І ОЦІНКИ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРІЇ НА ХНО


№ варіантів

Тип НХР

Кількість НХР, т

Вид сховища

Висота обваловування Н, м

Характер місцевості, L (км) – довжина забудови

1

Хлор

5

Не обвал

-

Відкр.

2

Аміак

50

Обваловані

1

Відкр.

3

Хлор

50

Обваловані

1

Відкр.

4

Аміак

10

Не обвал

-

Відкр.

5

Хлор

25

Не обвал

-

Закр. місто L = 9

6

Аміак

250

Обваловані

1

Відкр.

7

Хлор

150

Обваловані

2

Закр. місто L = 2,5

8

Аміак

50

Не обвал

-

Закр. місто L = 1

9

Хлор

100

Не обвал

-

Відкр.

10

Аміак

200

Обваловані

3

Закр. місто L = 0,8

11

Хлор

50

Обваловані

1

Відкр.

12

Аміак

100

Не обвал

-

Відкр.

13

Хлор

25

Не обвал

-

Відкр.

14

Аміак

50

Обваловані

1

Відкр.

15

Хлор

100

Не обвал

-

Закр. місто L = 10

16

Хлор

50

Обваловані

1

Відкр.

17

Аміак

150

Обваловані

1,5

Відкр.

18

Хлор

100

Не обвал

-

Відкр.

19

Аміак

200

Обваловані

2,5

Відкр.

20

Аміак

50

Обваловані

1

Відкр.

21

Хлор

25

Обваловані

1

Відкр.

22

Хлор

50

Не обвал

-

Закр. місто L = 4

23

Аміак

50

Обваловані

1,5

Відкр.

24

Хлор

200

Обваловані

2,5

Відкр.

25

Аміак

100

Не обвал

-

Закр. місто L = 1

26

Хлор

30

Не обвал

-

Закр. місто L = 10

27

Аміак

50

Обваловані

1

Відкр.

28

Хлор

50

Обваловані

1

Відкр.

29

Аміак

25

Не обвал

-

Відкр.

30

Хлор

50

Не обвал

-

Закр. місто L = 12Продовження таблиці вихідних даних

№ варіанту

Розташування відносно ХНО, відстань, км

Забезпеченість людей протигазами, %

Метеоумови t°C, СВСП

Швидкість вітру, м/с

1

1

80

0°С, ін.

2

2

0,5

90

0°С, ін.

2

3

2

100

-20°С, ін.

3

4

0,5

90

-20°С, ін.

2

5

10

45

0°С, ін.

3

6

1

30

0°С, ін.

2

7

5

0

20°С, із

2

8

1,5

75

20°С, к

2

9

10

90

-20°С, із

3

10

2

100

0°С, ін.

2

11

1

100

0°С, із

3

12

2

80

20°С, ін.

2

13

4

35

-20°С, ін.

3

14

1

15

0°С, ін.

2

15

10

30

20°С, із

3

16

4

100

0°С, ін.

3

17

0,5

80

20°С, ін.

2

18

5

75

40°С, к

3

19

0,5

100

-20°С, із

2

20

0,5

70

0°С, із

3

21

5

100

0°С, ін.

3

22

4

80

20°С, ін.

2

23

1

30

-20°С, ін.

2

24

15

30

20°С, ін.

4

25

1

45

0°С, із

3

26

10

100

0°С, ін.

2

27

0,5

100

20°С, ін.

2

28

2

80

-20°С, із

2

29

2

45

0°С, ін.

2

30

12

100

0°С, ін.

3

следующая страница >>