asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 29 30МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ та ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВоСТІ УКРАЇНИ


Державний науково-інженерний центр Національна атомна енергогенеруюча

систем контролю та аварійного реагування компанія «ЕНЕРГОАТОМ»

Інформаційно-аналітичний огляд матеріалів
«ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СПОРУДЖЕННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ № 3, 4»

Київ –2011

ЗМІСТ

Інформаційно-аналітичний огляд матеріалів 1

«ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СПОРУДЖЕННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ № 3, 4» 1

ЗМІСТ 3

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 7

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 7

1 Вступ 8

2 ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ та ДОЦІЛЬНОСТІ СПОРУДЖЕННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ №3,4 ХАЕС 12

3 ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ НОВИХ ЯДЕРНИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ 15

4 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ 20

5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 27

6 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ЕНЕРГОБЛОКІВ №3,4 ХАЕС 33

34

Група / найменування будівлі, споруди 34

1 34

Підготовка території будівництва 34

2 34

Об'єкти основного виробничого призначення 34

3 35

Споруди технічного водопостачання 35

4 35

Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення 35

5 35

Об'єкти транспортного господарства та зв'язку 35

6 35

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання 35

7 35

Благоустрій та озеленення території 35

8 36

Тимчасові будівлі та споруди 36

з/п 36

Найменування виду робіт 36

Одиниця виміру 36

Усього по будівництву 36

Роки будівництва 37

1-й 37

2-й 37

3-й 37

4-й 37

5-й 37

6-й 37

Усього: 37

845 37

1540 37

4135 37

4570 37

2572 37

1000 37

з/п 37

Найменування конструкцій і матеріалів 37

Одиниця 37

виміру 37

Усього по 37

будівництву 37

з/п 38

Найменування ресурсу 38

Одиниця 38

виміру 38

Усього по 38

будівництву 38

7 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ №3,4 ХАЕС 38

Показник, одиниці виміру 39

Величина 39

Найменування 41

Персонал блоку №3, осіб 41

Персонал блоку №3, осіб 41

Загальна додаткова чисельність, осіб 41

Усього 42

93 42

90 42

1863 42

8 Поводження З ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВІДХОДАМИ 42

9 ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ №3,4 ХАЕС 44

10 ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 46

Відстань 53

1987 р. 53

2007 р. 53

Найменування 55

Населення, тис.осіб 55

Напрямок 55

Відстань, км 55

мкЗв/рік 65

Зв 68

Зв 70

Повітряне середовище 76

Поверхневі води 76

Підземні води 76

Ґрунти 76

Флора та фауна 76

Соціальне середовище 76

11 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 83

12 Висновки 85

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 87

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 87

ДОДАТОК А ЗАЯВА ПРо ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СПОРУДЖЕННЯ та ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ №3 та №4 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 90

ДОДАТОК А ЗАЯВА ПРо ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СПОРУДЖЕННЯ та ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ №3 та №4 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 90

ДАНІ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, МЕТУ І ШЛЯХИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ 90

СУТТЄВІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ ЧИ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ 91

ЗАХОДИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ І НОРМАТИВІВ 93

ПЕРЕЛІК ЗАЛИШКОВИХ ВПЛИВІВ 93

ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, МЕТУ І ШЛЯХИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ 93

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ І ПРАВИЛ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВСІХ ЕТАПАХ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 95следующая страница >>