asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


від 18 березня 2009 року N 222

Про оприлюднення Переліку товарів іноземного походження, реекспорт яких з митної території України потребує надання митним органам дозволу Міністерства економіки України, і Переліку товарів українського походження, на які законодавством установлені ставки вивізного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територій іноземних країн відповідно до міжнародних договорів України потребує дозволу Міністерства економіки України


Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1211 "Деякі питання реекспорту товарів" наказую:

1. Оприлюднити Перелік товарів іноземного походження, реекспорт яких з митної території України потребує надання митним органам дозволу Міністерства економіки України, що додається.

2. Оприлюднити Перелік товарів українського походження, на які законодавством установлені ставки вивізного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територій іноземних країн відповідно до міжнародних договорів України потребує дозволу Міністерства економіки України, що додається. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

Міністр 

Б. М. Данилишин 

 


Додаток 1 до наказу Міністерства економіки України від 18 березня 2009 р. N 222 


ПЕРЕЛІК
товарів іноземного походження, реекспорт яких з митної території України потребує надання митним органам дозволу Міністерства економіки України


Код товару згідно з УКТЗЕД 

Опис товару 

Країна походження* 

Митний режим, у який розміщується товар 

2709 00 90 00 

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів), інші 

усі іноземні країни

експорт, реекспорт 

2711 1100 00 

Газ природний 

- " -

- " - 

2710 11 

Легкі дистиляти 

Республіка Казахстан

- " - 

2710 19 

Інші дистиляти, крім товарів, віднесених до кодів 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 81 00, 2710 19 83 00, 2710 19 85 00, 2710 19 87 00, 2710 19 91 00, 2710 19 93 00, 2710 19 99 00 

- " - 

- " - 

4101 

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 

- " - 

- " - 

4102 

Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1(c) до цієї групи 

- " - 

- " - 

4103 

Інші необроблені шкури (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1(b) або 1(c) до цієї групи 

- " - 

- " - 

4707 

Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи) 

- " - 

- " - 

5101 

Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню 

- " - 

- " - 

5102 

Волос тварин, тонкий чи грубий, не підданий кардо- або гребенечесанню 

- " - 

- " - 

5103 

Відходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи відходи від прядіння, за винятком розскубаної сировини 

- " - 

- " - 

5104 00 00 00 

Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин 

- " - 

- " - 

7204 

Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки) 

- " - 

- " - 

7302 

Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для з'єднання або закріплення рейок 

- " - 

- " - 

7404 00 

Відходи і брухт мідні 

- " - 

- " - 

7503 00 

Відходи і брухт нікелеві 

- " - 

- " - 

76 

Алюміній і вироби з нього 

- " - 

- " - 

8607 

Частини залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу 

- " - 

- " - 


____________
* У разі декларування вказаних у Переліку товарів підприємство обов'язково надає митному органу сертифікат про походження товару або інші документи про походження товару.

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності 

 
В. Є. Мулявка 

 


Додаток 2 до наказу Міністерства економіки України від 18 березня 2009 р. N 222 


ПЕРЕЛІК
товарів українського походження, на які законодавством установлені ставки вивізного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територій іноземних країн відповідно до міжнародних договорів України потребує дозволу Міністерства економіки України


Код товару згідно з УКТЗЕД 

Опис товару 

I. Живі тварини 

0102 90 

Велика рогата худоба, жива, крім чистопородних племінних тварин 

0104 10 

Вівці живі 

II. Необроблені шкури тварин 

4101 

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 

4102 

Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1(c) до цієї групи 

4103 90 00 00 

Інші необроблені шкури (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1(b) або 1(c) до цієї групи 

III. Насіння олійних рослин 

1204 00 

Насіння льону, подрібнене або не подрібнене 

1206 00 

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене 

1207 99 98 00 

Насіння рижію 

IV. Відходи та брухт чорних металів 

7204 

Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки) 

V. Відходи та брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням 

7202 99 80 00 

Ферохромнікель та інші феросплави 

7218 10 00 00 

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах 

7401 

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена) 

7402 00 00 00 

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування 

7403 

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені, крім товарів, віднесених до коду 7403 11 00 00 

7404 00 

Відходи і брухт міді 

7405 00 00 00 

Лігатури на основі міді 

7406 

Порошки та луска з міді 

7414 90 00 00 

Тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту; мідний просічно-витяжний лист 

7415 29 00 00 

Інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружинисті) 

7415 39 00 00 

Інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок) 

7418 19 00 00 

Господарчі вироби з міді та їх частини інші 

7419 

Інші вироби мідні 

7503 00 

Відходи та брухт нікелеві 

7602 00 

Відходи та брухт алюмінієві 

7802 00 00 00 

Відходи та брухт свинцеві 

7902 00 00 00 

Відходи та брухт цинкові 

8002 00 00 00 

Відходи та брухт олов'яні 

8101 97 00 00 

Відходи та брухт з вольфраму 

8105 30 00 00 

Відходи та брухт кобальтові 

8108 30 00 00 

Відходи та брухт з титану 

8113 00 40 00 

Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності 

 
В. Є. Мулявка